Bank Gospodarstwa Krajowego

IBAN, SWIFT i inne ważne informacje o Banku

Swift i Iban
SWIFT
: GOSKPLPW
IBAN: PL

Sesje wychodzące:
08:45
12:00
15:10

Sesje przychodzące:
10:30
14:30
17:00

Siedziba Banku:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
fax: 22 627 03 78

Adres korespondencyjny:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
tel: 22 599 8888
bgk@bgk.pl

Pozostałe dane:
KRS: –
REGON: 000017319
NIP: 525-00-12-372

AKTUALNE RANKINGI:

Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedynym polskim bankiem rozwoju, należącym wyłącznie do skarbu państwa. Został powołany na mocy ustawy w 1924, a jego celem jest wspieranie programów rządowych o charakterze społeczno-gospodarczym, jak również programów samorządności lokalnej. BGK ma wspierać rozwój gospodarczy Polski i działania zmierzające do poprawy jakości życia mieszańców kraju. Inicjatorem utworzenia takiej instytucji był Władysław Grabowski, ówczesny premier oraz minister skarbu. Już w okresie międzywojennym bank brał udział w kształtowaniu wewnętrznej polityki ekonomicznej. Siedziba banku znajduje się w Warszawie przy Al. Jerozolimskich.

Bank Gospodarstwa Krajowego ma duże doświadczenie w  finansowaniu oraz inwestowaniu. Od wielu lat udziela poręczeń i gwarancji, a także prowadzi dystrybucję funduszy ze środków unijnych. Pracownicy banku posiadają rozległą wiedzę oraz kompetencje niezbędne do realizacji projektów, których celem jest rozwój kraju.

Bank ma na swoim koncie wiele ważnych osiągnięć. To dzięki jego działaniom udało się zapobiec bankructwu łódzkich zakładów włókienniczych K. Scheiblera i L. Grohmana. Bank był również jednym z właścicieli British and Polish Trade Bank w Wolnym Mieście Gdańsku.

W 2004 roku Bank Gospodarstwa Krajowego powołał Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego. Jej celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zapewnianie dzieciom i młodzieży odpowiedniego otoczenia do rozwoju, bez względu na miejsca zamieszkania albo sytuację materialną rodziny.

Strefa dokumentów

Popularne promocje


Swift i Iban
SWIFT
: GOSKPLPW
IBAN: PL

Sesje wychodzące:
08:45
12:00
15:10

Sesje przychodzące: 10:30 14:30 17:00

Siedziba Banku:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
fax: 22 627 03 78

Adres korespondencyjny:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
tel: 22 599 8888
bgk@bgk.pl

Pozostałe dane:
KRS: –
REGON: 000017319
NIP: 525-00-12-372

Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedynym polskim bankiem rozwoju, należącym wyłącznie do skarbu państwa. Został powołany na mocy ustawy w 1924, a jego celem jest wspieranie programów rządowych o charakterze społeczno-gospodarczym, jak również programów samorządności lokalnej. BGK ma wspierać rozwój gospodarczy Polski i działania zmierzające do poprawy jakości życia mieszańców kraju. Inicjatorem utworzenia takiej instytucji był Władysław Grabowski, ówczesny premier oraz minister skarbu. Już w okresie międzywojennym bank brał udział w kształtowaniu wewnętrznej polityki ekonomicznej. Siedziba banku znajduje się w Warszawie przy Al. Jerozolimskich.

Bank Gospodarstwa Krajowego ma duże doświadczenie w  finansowaniu oraz inwestowaniu. Od wielu lat udziela poręczeń i gwarancji, a także prowadzi dystrybucję funduszy ze środków unijnych. Pracownicy banku posiadają rozległą wiedzę oraz kompetencje niezbędne do realizacji projektów, których celem jest rozwój kraju.

Bank ma na swoim koncie wiele ważnych osiągnięć. To dzięki jego działaniom udało się zapobiec bankructwu łódzkich zakładów włókienniczych K. Scheiblera i L. Grohmana. Bank był również jednym z właścicieli British and Polish Trade Bank w Wolnym Mieście Gdańsku.

W 2004 roku Bank Gospodarstwa Krajowego powołał Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego. Jej celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zapewnianie dzieciom i młodzieży odpowiedniego otoczenia do rozwoju, bez względu na miejsca zamieszkania albo sytuację materialną rodziny.

Strefa dokumentów

Popularne promocje