Sesje ELIXIR

Sesje wychodzące, sesje przychodzące

Sesje ELIXIR, sesje bankowe

Elixir to elektroniczny system bankowy, który umożliwia rozliczenia międzybankowe realizowane w złotówkach. Został opracowany w 1994 roku przez Krajową Izbę Rozliczeniową, czyli najważniejszą w Polsce instytucję infrastrukturalną sektora bankowego. Elixir odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu polskiej bankowości. Pozwala na realizację poleceń zapłaty, przelewów oraz czeków. Posiada status systemowo ważnego systemu płatności, czyli Systemically Important Payment System. Codziennie odbywają się trzy sesje Elixir, podczas których można przekazać środki na rachunek w innym banku.

Sesje w systemie Elixir odbywają się zawsze w tych samych godzinach. Dla każdej z nich określono godzinę wejścia oraz godzinę zamknięcia. Pierwsza sesja rozpoczyna się o 16 dnia poprzedzającego dzień rozliczeniowy, natomiast kończy się o 9.30 dna następnego. W tej samej chwili następuje otwarcie drugiej sesji, której zakończenie ustalono na 13.30. Otwarta wówczas trzecia sesja kończy się o 16, czyli w momencie, kiedy rozpoczyna się pierwsza sesja następnego dnia rozliczeniowego. Po zamknięciu każdej sesji następuje przetwarzanie i rozliczenie środków, które trwa przez godzinę. Zaraz po tym dokonywany jest rozrachunek, a pół godziny później następuje wyjście środków, czyli przekazanie ich do banku docelowego. Jednocześnie system przekazuje raporty z wykonanych operacji. Nie oznacza to jednak, że pieniądze docierają na wskazane konto zaraz po rozrachunku danej sesji w systemie Elixir. Sesje bankowe nie pokrywają się bowiem z sesjami systemu Elixir. Księgowanie przelewów w poszczególnych bankach następuje o różnych porach. Może się zdarzyć, że środki przelane o godzinie 12 trafią na rachunek w innym banku dopiero następnego dnia.

Kiedy dojdzie przelew?

W celu obliczenia godziny otrzymania środków należy wziąć pod uwagę sesje wychodzące banku, z którego wykonywany jest przelew, sesje Elixir oraz sesje przychodzące banku, na rachunek którego mają trafić środki. Można zaprezentować to na przykładzie przelewu wykonanego o godzinie 12 pomiędzy Bankiem Millenium i Noble Bankiem. Przelewy wychodzące zaksięgowane o tej porze są przekazywane do systemu Elixir między 14.30 a 15.30. Oznacza to, że są rozliczane w trzeciej sesji, której rozrachunek następuje między 17.00 a 17.30. Przelewy przychodzące o tej porze są rozliczane przez Noble Bank dopiero podczas pierwszej sesji następnego dnia, dlatego środki trafią na wskazany rachunek o 8.30, dzień po zleceniu przelewu. Godzinę otrzymania przelewu można szybko obliczyć przy pomocy specjalnych kalkulatorów, dostępnych w Internecie.

Sesje w systemie Elixir odbywają się wyłącznie w dni robocze, czyli pod poniedziałku do piątku. Oznacza to, że nie ma możliwości otrzymania przelewu w sobotę albo w niedzielę, jak również w inne dni ustawowo wolne od pracy, ponieważ wszystkie zlecone wówczas przelewy zostaną zrealizowane dopiero w najbliższy dzień roboczy. Należy także zaznaczyć, że w ostatnim dniu rozliczeniowym każdego roku przeprowadza się tylko dwie pierwsze sesje.

[table id=1/]