Usuwanie i niszczenie danych może brzmieć podobnie, ponieważ oba te działania można traktować jako sposoby pozbywania się danych. W kategoriach laika można myśleć o „usuwaniu danych” jako opróżnianiu pliku z kosza lub za pomocą polecenia SHIFT + DEL, aby usunąć plik z widocznej lokalizacji w systemie lub dysku zewnętrznym. Podobnie „usuwanie danych” może oznaczać wymazanie (lub wymazanie) danych tak, że znikają one z nośnika pamięci do miejsca nieznanego, tak jak fragment informacji jest usuwany z papieru.

Faktem jest, że zarówno usuwanie danych, jak i niszczenie danych są zasadniczo różne pod każdym względem; od ich celu i mechanizmu do uzyskanych rezultatów.

Ten artykuł podkreśla czym różni się usuwanie i niszczenie danych, przedstawiając krytyczne różnice między nimi. Co równie ważne, a może ważniejsze, wyjaśnia, dlaczego powinieneś być zainteresowany kwestią znajomością tej różnicy przez ludzi, którym powierzasz zabezpieczenie danych i tworzenie przepisów dotyczących ochrony danych w Twojej firmie.

Co się dzieje, gdy przeprowadzasz niszczenie danych, a co, kiedy je usuwasz

Kiedy przeprowadzasz te operacje, ich skutek jest różny. Warto dokładnie wiedzieć, co się dzieje z informacją na dysku, gdy przeprowadzasz skuteczne niszczenie danych, a co się dzieje, gdy je po prostu usuwasz. Sprawdź, czy Twoja wiedza w tym zakresie jest prawidłowa.

1. Usunięcie danych

Z technicznego punktu widzenia system operacyjny wykorzystuje „system plików”, tj. strukturę tabeli, do śledzenia wszystkich logicznych jednostek pamięci lub klastrów na dysku twardym oraz sposobu przechowywania i pobierania danych przez te klastry. Być może słyszałeś o tablicach alokacji plików na dyskach: File Allocation Table (FAT) i New Technology File System (NTFS) w systemie Windows lub Apple File System (APFS) w systemie macOS. Tabela alokacji plików przechowuje adresy, znane również jako wskaźniki, danych przechowywanych w klastrach (lub węzłach w systemie Mac).

Po usunięciu pliku system operacyjny usuwa tylko wskaźniki do pliku i oznacza odpowiedni klaster w FAT lub głównej tabeli plików (MFT) jako „dostępny” do przechowywania nowego pliku lub danych.

Możesz być zaskoczony tym, że „usunięcie” tak naprawdę nie usuwa pliku lub rzeczywistych danych jak robi to niszczenie danych, a jedynie usuwa wskaźnik, czyli adres do pliku, dzięki czemu plik staje się niewidoczny i niedostępny dla nieświadomego tego faktu użytkownika. Należy jednak pamiętać, że usunięty plik – nawet ten opróżniony z Kosza lub usunięty za pomocą polecenia Shift + Del – nadal znajduje się na nośniku pamięci. Można go łatwo odzyskać za pomocą prostego oprogramowania do odzyskiwania danych.

2. Niszczenie danych

Z drugiej strony niszczenie danych polega na nadpisaniu istniejących danych w sektorze pamięci wzorcami binarnymi, takimi jak „1” i „0” lub bezsensownymi pseudolosowymi wzorcami w celu ich zniszczenia.

„Niszczenie danych” ma na celu rzeczywiste usunięcie, aby uczynić je całkowicie bezużytecznymi. Mówiąc prościej, dane stają się nieczytelne po ich skasowaniu lub nadpisaniu wzorcami binarnymi.

Metody nadpisywania używane do wykonywania wymazywania danych na nośniku pamięci różnią się pod względem użytych wzorców i przejść (tj. liczby zapisów wzorca), a także sposobu weryfikacji wyniku danej metody nadpisywania na dysku. Na przykład metoda DoD 5220.22-M wykorzystuje trzy przebiegi zer, jedynek i losowego znaku do wymazywania danych ze 100% weryfikacją.