Mało rzeczy zmienia się tak często, jak przepisy dotyczące funkcjonowania i rozliczania przedsiębiorstw. Teraz część osób prowadzących działalność gospodarczą ponownie będzie mieć możliwość odliczania od swoich dochodów części opłaconej składki zdrowotnej. Nie dotyczy to jednak wszystkich podatników, a tylko tych, którzy rozliczają się przez podatek liniowy (PIT 19%), są na ryczałcie (czyli podatników zryczałtowanego podatku od ewidencjonowanych przychodów) oraz opodatkowanych kartą podatkową. Zmiana dotyczy również sposobu rozliczania – obecnie składki będą odliczane od dochodu, a nie jak dotychczas od podatku.

Na czym polegają zmiany dotyczące składki zdrowotnej w tzw. Polskim Ładzie 2.0

Już od początku roku 2022, zgodnie ze zmianami, jakie wprowadził Polski Ład, przedsiębiorcy utracili możliwość odliczania zapłaconych składek zdrowotnych. Ten przepis sprawił, że składka zaczęła funkcjonować jak dodatkowe obciążenie podatkowe. Podobieństwo podnosi fakt, że jej wysokość (jak w przypadku podatku) jest uzależniona od dochodu, a jeśli podatnik jest opodatkowany ryczałtem, od wysokości uzyskanego przychodu.

Wielu przedsiębiorców krytykowało zapisy Polskiego Ładu. Kilka miesięcy funkcjonowania nowych przepisów pokazało, że zawierają nie tylko zmiany, które są często niekorzystne dla podatników, ale też zwykłe błędy. Z tego powodu rząd zapowiedział, że zostaną wprowadzone poprawki i nowelizacje ustawy, która teraz będzie nazywać się Polski Ład 2.0. Jakie zmiany wejdą w życie? Oto informacje, jakie na ten temat można uzyskać, odwiedzając Biuro Rachunkowe Bytom:

  • Ustawodawca zmienił zapisy, które teraz umożliwiają odliczanie zapłaconych składek zdrowotnych w zaliczkach w trakcie trwającego roku. Warto jednak zauważyć, że nie jest to przywrócenie prawa do odliczania składek zdrowotnych na takich zasadach, jakie obowiązywały wcześniej.
  • Składki zdrowotne, wpłacane przez podatnika zmniejszają podstawę opodatkowania, a nie należny podatek.

Jak będą rozliczane nowe składki zdrowotne na ryczałcie, podatku linowym i karcie podatkowej

Biuro Rachunkowe Bytom szczegółowo wyjaśnia, jak odliczenie składki zdrowotnej będzie wyglądało w zależności od sposobu opodatkowania przedsiębiorców. Zwraca szczególną uwagę na fakt, że nie przewidziano możliwości odliczenia składki zdrowotnej w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej. Ta grupa podatników z pewnością skorzysta z obniżenia PIT z 17 do 12 proc. Maksymalne kwoty odliczenia (tzw. limity) zostały również zmienione. Warto zapoznać się z dokładnymi nowymi wartościami.