Osoby, które z różnych powodów nie chcą bądź nie mogą uregulować swoich zobowiązań, mogą spodziewać się egzekucji komorniczej. Często dzieje się tak, gdy inne metody nie przynoszą oczekiwanych skutków. Ile może trwać egzekucja komornicza? Jak długo komornik może prowadzić egzekucję?

Pojawia się komornik – co to oznacza?

Kiedy pojawia się komornik? Wiele zależy od samego wierzyciela. W wielu przypadkach wcale nie zależy mu na wszczęciu egzekucji komorniczej. Wiąże się to z wieloma formalnościami, jest zajęciem czasochłonnym i niejednokrotnie wymaga kosztownej pomocy ze strony prawnej.

Dlatego wierzyciele chętnie korzystają z polubownych metod. Wysyłają do dłużników monity z przypomnieniem o zapłaceniu zaległych należności, jak również korzystają z pomocy firm windykacyjnych, które oferują polubowne rozwiązanie problemu zadłużenia. Niestety bywa tak, że mimo tego, iż wierzyciel wykorzystał wszystkie polubowne techniki, nie może otrzymać swoich pieniędzy z powrotem. Wówczas pozostaje mu wejść na drogę sądową.

Komornik nie może rozpocząć egzekucji sam z siebie. Do tego potrzebny jest proces oraz wyrok sądowy, który dodatkowo musi otrzymać klauzulę wykonalności. Dopiero wówczas komornik może przystąpić do swojej pracy. Na tym etapie dłużnik nadal może prowadzić negocjacje z wierzycielem. Musi jednak pamiętać, że komornik nie podejmie negocjacji, gdyż zakres jego zadań jest ściśle określony w ustawie. Tym samym może on działać wyłącznie według odgórnie ustalonych wytycznych.

Jak długo komornik może prowadzić egzekucję?

Sąd wydaje wyrok i opatruje go klauzulą wykonalności. Komornik ma prawo przystąpić do działań po zawiadomieniu dłużnika o wszczęciu egzekucji. Ile czasu będzie trwał ten proces? Jak długo komornik może prowadzić egzekucję?

Istnieje kilka rodzajów egzekucji komorniczych. Są to m.in. egzekucje z wynagrodzenia, emerytury, renty, konta bankowego, a także z ruchomości bądź nieruchomości. Czas trwania egzekucji nie jest jednoznacznie określony. W chwili, gdy komornik przystępuje do swojej pracy, nie wie jeszcze, po jakim czasie przyniesie ona oczekiwane efekty. Wiele zależy od wybranego rodzaju egzekucji, jak również stanu majątku dłużnika.

Warto wspomnieć, iż do egzekucji może wcale nie dojść. Przykładem takiej sytuacji jest porozumienie z wierzycielem oraz wypracowanie polubownego rozwiązania. Może się też okazać, że dłużnik po zapoznaniu się z wyrokiem sądu postanowił spłacić cały dług.

Jeśli do spłaty nie doszło, a komornik rozpoczął swoje działania, możemy się spodziewać, że czas trwania procesu może zająć od kilku tygodni nawet do kilkunastu lat. W skrajnych przypadkach egzekucja komornicza może trwać jeszcze dłużej zwłaszcza, gdy dłużnik wygenerował bardzo duży dług. Koniec egzekucji komorniczej najłatwiej przewidzieć wtedy, gdy dług nie jest zbyt duży, jak również wtedy, gdy komornik zajmuje część powtarzalnych przychodów jak np. pensję, rentę czy emeryturę.

Czy dług u komornika może się przedawnić?

Wierzyciel na podstawie wyroku sądu, może wystąpić z wnioskiem o egzekucję do komornika, który przystępuje wówczas do wykonywania swoich czynności. Czy osoba zadłużona może liczyć na przedawnienie długu?

Tak, dług u komornika może ulec przedawnieniu. W przypadku wyroku sądowego dzieje się to po sześciu latach od jego wydania. Jeśli jednak nawet postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone z powodu niemożności wyegzekwowania długu, czas przedawnienia długu zaczyna być liczony na nowo. Wierzyciel ma więc znowu 6 lat, by na nowo wszcząć egzekucję i ma do tego prawo. Dotyczy to wszystkich tytułów zadłużenia, w tym również alimentów.

Dłużnik, wobec którego toczy się postępowanie egzekucyjne, nie powinien zatem liczyć na przedawnienie sprawy.