Promocja „Konto na 4% – edycja 2” polega na zwiększonym oprocentowaniu środków na koncie osobistym, oraz na wyłączeniu niektórych opłat za korzystanie z Karty Płatniczej MasterCard Omni lub MasterCard Payback Omni. Do promocji może przystąpić każdy Klient, posiadający obywatelstwo polskie w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia 2016r. Warunki promocji opisane poniżej obowiązują do 30 czerwca 2017r. Oferta dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej, telefonu lub  poprzez aplikację mobilną BZWBK24, więc zdecydowanie kierowana jest w stronę osób mobilnych, co z resztą pokazuje Tabela Opłat i prowizji. Za większość usług wykonywanych w bankowości elektronicznej czy mobilnej nie zpłacimy, natomiast korzystając z usług w Placówkach Bank naliczy już opłaty.

Warunki uczestnictwa w promocji

„Konto na 4% – edycja 2” łączy w sobie dwie promocje. Użytkownik może skorzystać wyłącznie z podniesionego oprocentowania środków na rachunku osobistym, ale dodatkowo jeżeli chce posiadać Kartę, ma też możliwość skorzystania z promocji cenowej dla Kart Płatniczych MasterCard Omni lub MasterCard Payback Omni dostępnych do rachunku. Aby przystąpić do promocji konieczne jest otwarcie Konta Godnego Polecenia z usługami bankowości elektronicznej BZWBK24. Dodatkowo jeżeli chcemy zwolnić z opłat Kartę Płatniczą konieczne jest:

  • podpisanie umowy w zakresie korzystania z Karty Płatniczej MasterCard Omni lub MasterCard Payback Omni
  • wyrażenie zgody na  przetwarzania danych w celach marketingowych
  • wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną

Korzyści wynikające z promocji

Środki w kwocie od 0,01 PLN do 4000 PLN podlegają promocyjnemu oprocentowaniu w wysokości 4%. Jeżeli saldo naszego rachunku przewyższa kwotę 4000 PLN, to środki do kwoty 4000 PLN oprocentowane są w skali 4%, natomiast nadwyżksza, czyli cała pozostała kwota w skali 1.00%.

Dodatkowo zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji nie zapłacimy za prowadzenie rachunku, ustanowienie polecenia zapłaty czy wypłatę gotówki przy uzyciu funkcjonalności BLIK.

Wybrana do rachunku karta MasterCard Omni lub MasterCard Payback Omni zostaje zwolniona z następujących opłat:

  • opłata miesięczna za kartę
  • sprawdzenie dostępnych środków lub wygenerowanie miniwyciągu (listy 10 ostatnich transakcji) w bankomatach
  • wygenerowanie nowego numeru PIN-u na wniosek Posiadacza w formie papierowej w placówce BZ WBK
  • generowanie zestawienia operacji

Przy tych warunkach promocji prowadzenie i użytkowanie konta jest bezpłatne, a oprocentowanie środków na koncie osobistym zdecydowanie konkurencyjne. Na uwagę zasługuje również karta MasterCard Omni, wyposażona w funkcjonalności Cash Back, czyli wypłatę gotówki w sklepach podczas płatności oraz Chargeback, co oznacza, że jeżeli za usługę zapłacono kartą i sprzedawca nie wywiązał się umowy, bądź otrzymany towar jest niezgodny z opisem, istnieje możliwość przekazania sprzedawcy żądania zwrotu środków za pośrednictwem Banku.

DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI POZOSTAŁO:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)