Ruszyła bardzo atrakcyjna promocja dla oszczędzających w Toyota Banku pod hasłem „Zarabiaj z duetem korzyści”. A co najlepsze skorzystają z niej nowi i obecni Klienci i to na kilku płaszczyznach, ponieważ Bank honoruje nas za poniższe czynności i produkty:

 • 140 zł dla nowych Klientów za założenie Planu Depozytowego na 160 dni na 2,5% w skali roku oraz Depozytu Plus na 12 miesięcy na 2,3% w sklai roku
 • 70 zł dla obecnych Klientów za założenie Planu Depozytowego na 160 dni na 2,5% w skali roku oraz Depozytu Plus na 12 miesięcy na 2,3% w sklai roku
 • 50 zł za polecenie dla nowych i obecnych Klientów, łącznie można zdobyć 250 zł
 • brak opłaty za prowadzenie rachunku

Z promocji, która trwa w okresie od 15.02.2017 r. do 8.03.2017 r. mogą skorzystać obecni Klienci, którzy posiadają Konto Jedyne otwarte w ramach jednej z poprzednich promocji organizowanych przez Bank: „Lokata Toyota Bank z premią”, „Super Duet” edycja I-III, „Bądź aktywny – załóż nowy depozyt”, „Tankuj korzyści z Toyota Bank”, „Lokata 130 dni z premią”, „Aktywni zyskują” oraz nowi Klienci, czyli tacy, którzy nie posiadają i nie posiadali Konta Jedynego w Banku w okresie od 1.01.2016 r. do 14.02.2017 r.

Warunki promocji – Premia 140 PLN lub 70 PLN

Bez względu na to czy jesteśmy obecnymi czy nowymi Klientami Banku, przystępując do promocji musimy wyrazić zgodę na przekazywanie informacji objętych tajemnica bankową pomiędzy Bankiem a Agorą, która jest organizatorem promocji. Dodatkowo musimy wyrazić zgody na przetwarzanie naszych danych osobowych w celach marketingowych i handlowych.

Obecny Klient Banku
Premia 70 PLN

 • rejestruje się na stronie promocji podając imię i nazwisko, oraz adres email w okresie od 15.02.2017 r. do 8.03.2017 r.
 • następnie po rejestracji z wyświetlonego menu wybiera opcję „Mam Konto Jedyne w Toyota Bank” i klika w link, którzy przekieruje nas na stronę banku
 • zwiększa saldo posiadanych w banku środków zgromadzonych na lokatach i rachunkach na dzień 14.02.2017 r. poprzez założenie w bankowości elektronicznej co najmniej jednej lokaty Plan Depozytowy na 160 dni na kwotę minimum 5 000 zł z oprocentowaniem 2,50% oraz co najmniej jednej lokaty Depozyt Plus na 12 miesięcy na kwotę minimum 5 000 zł z oprocentowaniem 2,30%. Warunek musi zostać spełniony maksymalnie do dnia 15.04.2017 r. a dodatkowo nowo otwarte lokaty czyli Depozyt Plus na 12 miesięcy oraz Plan Depozytowy na 160 dni musimy utrzymać przez co najmniej 90 dni.
 • zgodnie z regulaminem utrzymuje saldo wszystkich depozytów, które posiadał na dzień 14.02.2017 r. przez co najmniej 30 dni, licząc od dnia założenia lokat: Plan Depozytowy na 160 dni oraz Depozyt Plus na 12 miesięcy. Oznacza to, że jeżeli nasze lokaty, które już posiadaliśmy w Banku na dzień 14.02.2017 r. skończą w terminie 30 dni od momentu założenia Plan Depozytowy na 160 dni oraz Depozyt Plus na 12 miesięcy nie uzyskamy prawa do wypłaty premii. Najlepiej przed przystąpieniem do promocji zweryfikować daty zakończenia lokat, które mamy w Banku.
 • nie zlikwiduje Konta Jedynego do dnia 25.08.2017 r.

Nowy Klient Banku
Premia 140 PLN

 • rejestruje się na stronie promocji podając imię i nazwisko, oraz adres email w okresie od 15.02.2017 r. do 8.03.2017 r.
 • następnie po rejestracji z wyświetlonego menu wybiera opcję „Nie mam Konta Jedynego w Toyota Bank” i klika w link, którzy przekieruje nas na stronę banku
 • na stronie Partnera otwiera Konto Jedyne wyrażając zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych a także zgodę na przekazywanie informacji objętych tajemnica bankową pomiędzy Bankiem a Agorą, która jest Partnerem promocji. (W ciągu dwóch dni roboczych od złożenia wniosku skontaktuje się z nami Bank w celu umówienia wizyty kuriera)
 • zakłada poprzez bankowość elektroniczną co najmniej jedną lokatę Plan Depozytowy na 160 dni na kwotę minimum 5 000 zł z oprocentowaniem 2,50% oraz co najmniej jedną lokatę Depozyt Plus na 12 miesięcy na kwotę minimum 5 000 zł z oprocentowaniem 2,30%. Warunek musi zostać spełniony maksymalnie do dnia 15.04.2017 r. a dodatkowo nowo otwarte lokaty czyli Depozyt Plus na 12 miesięcy oraz Plan Depozytowy na 160 dni musimy utrzymać przez co najmniej 90 dni.
 • nie zlikwiduje Konta Jedynego do dnia 25.08.2017 r.

WEŹ UDZIAŁ W PROMOCJI

Jeżeli opisana przez nas promocja rozwiała Twoje wątpliwości i podoba Ci się to co robimy, pomóż nam w dalszym rozwoju. Skorzystaj z oferty klikając w formularz poniżej. ?

Zwrot opłaty za prowadzenie Konta Jedynego

Wszystkie osoby, które przystąpią do promocji w terminie od 15.02.2017 r. do dnia 8.03.2017 r., zarejestrują się w promocji i będą posiadały aktywne lokaty Plan Depozytowy na 160 dni oraz Depozyt Plus na 12 miesięcy będą otrzymywały zwrot opłaty za prowadzenie rachunku Konto Jedyne w wysokości 2,49 PLN do każdego, następnego 15-go dnia roboczego miesiąca w którym zostały spełnione warunki. Zwolnienie z opłaty będzie obowiązywało maksymalnie do końca 2017 r.

50 PLN za polecenia (maksymalnie 250 PLN)

Dodatkowo mamy możliwość przystąpienia do programu „Polecaj i zarabiaj”, gdzie za każde skuteczne polecenie opisanej powyżej promocji otrzymamy 50 PLN premii. Maksymalnie możemy zdobyć 250 PLN, a żeby tak się stało musimy polecić 5 osób, które zdecydują się na skorzystanie z oferty „Zarabiaj z duetem korzyści”. Żeby polecać promocję:

 • Obecny Klient Banku musi posiadać Konto Jedyne otwarte w ramach jednej z poprzednich promocji organizowanych przez Bank i Agorę: „Lokata Toyota Bank z premią”, „Super Duet” edycja I-III, „Bądź aktywny – załóż nowy depozyt”, „Tankuj korzyści z Toyota Bank”, „Lokata 130 dni z premią”, „Aktywni zyskują”
 • Zarejestrował się na stronie promocji „Zarabiaj z duetem korzyści”
 • Wygenerował i przekazał kod osobie poleconej
Kod może zostać wygenerowany od dnia 15.02.2017 r. do dnia 8.03.2017 r. i w tym czasie może być wykorzystany. Zgodnie z regulaminem Uczestnik Polecony, przed złożeniem wniosku o Konto Jedyne na stronie Partnera, powinien w Aplikacji Organizatora wprowadzić Kod otrzymany od Polecającego, a także jego imię, nazwisko oraz adres e-mail, które zostały użyte przez Polecającego podczas rejestracji w Aplikacji.

Wypłata premii

Premia zarówno za posiadane depozyty jak i za polecenia zostanie wypłacona maksymalnie do dnia 25.08.2017 r. Warto tutaj zwrócić uwagę na to, iż o spełnieniu warunków i przyznaniu premii zostaniemy poinformowani do dnia 31.07.2017 r. Po otrzymaniu wiadomości od Banku, do dnia 10.08.2017 r. powinniśmy zalogować się na stronie promocji i uzupełnić dane takie jak:  imię, nazwisko, numer swojego aktywnego Konta Jedynego oraz adres zamieszkania.

Konto Jedyne

Na koniec dodam jeszcze, że poza promocją opisaną powyżej możecie skorzystać z promocji „Tankuj korzyści do pełna” i otrzymać zwrot środków za paliwo w przedziale od 5% do 10%. Dodatkowe usługi do Konta jedynego to Serwis Moto, Serwis Medyczny, Usługi Concierge oraz Serwis Domowy. Ale o tym wszystkim przeczytacie na naszym blogu w recenzji Konto Jedyne z pakietem korzyści. 🙂

PRZYDATNE DOKUMENTY

Regulamin promocji „Zarabiaj z duetem korzyści”

Tabela opłat i prowizji dla konsumentów

Regulamin Promocji „Tankuj korzyści do pełna”

DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI POZOSTAŁO:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)