Może się wydawać, że jeśli prowadzimy własną firmę, nie przekraczając przepisów prawa i stosując się do wszystkich wymogów narzucanych nam przez państwo, to pomoc prawnika nie powinna być nam potrzebna. Niestety rzeczywistość często jest znacznie bardziej skomplikowana i całkiem niespodziewanie może się okazać, że bez porady prawnej ani rusz. W jakich sytuacjach przydaje się obsługa prawna i na czym konkretnie polega?

Obsługa prawna przedsiębiorców – na czym polega?

Nie da się stworzyć jednej definicji obsługi prawnej przedsiębiorstw, która zawierałaby w sobie wszystkie istotne kwestie, a jednocześnie byłaby stosunkowo krótka i jasna. Generalnie określenie obsługa prawna odnosi się do szeroko pojętych usług prawnych świadczonych na rzecz klienta, które mogą się różnić w zależności od m.in. branży, w której działa dana firma. Szczegóły tego typu współpracy określa zazwyczaj umowa zawarta pomiędzy prawnikiem a przedsiębiorstwem, które ma on reprezentować. Zazwyczaj obsługa prawna przedsiębiorców realizowana jest przez kancelarie adwokackie, lub radców prawnych.

Duże firmy bardzo często decydują się na stałą współpracę, dzięki czemu w każdej chwili mogą poprosić o pomoc prawnika, mniejsze przedsiębiorstwa wybierają z reguły tańszą opcję, czyli jednorazowe zlecenia.

Obsługa prawna w firmie – co daje?

Jeśli już decydujemy się na zatrudnienie na stałe kancelarii adwokackiej, możemy liczyć na to, że zajmie się ona takimi zadaniami, jak przygotowanie i opiniowanie umów, prowadzenie sporów sądowych i reprezentowanie firmy przed sądem. Niezwykle ważną kwestię dla dużych firm stanowią zawierane umowy, dlatego przygotowanie ich wymaga dużego doświadczenia i ostrożności. Każdorazowe zawarcie kontraktu niesie za sobą pewne ryzyko, a dzięki stworzonej odpowiednio umowie mamy szanse nad nim zapanować. Zatrudniając prawnika, możemy również powierzyć mu przeprowadzanie negocjacji z kontrahentami, w celu wypracowania najkorzystniejszych warunków współpracy.

Obsługa prawna jest niezbędna również w sytuacji, gdy chcemy dokonać różnego rodzaju przekształceń w firmie, przejęcia spółek lub ich połączenia. Korzystając ze wsparcia kancelarii adwokackiej możemy również powierzyć jej takie zadania, jak sporządzanie wezwań do zapłaty, czy przeprowadzenia audyty prawnego.

Stworzenie własnego działu prawnego czy outsourcing usług prawnych?

Bardzo duże firmy decydują się czasem na zatrudnienie prawników, którzy tworzą dział prawny wewnątrz przedsiębiorstwa. To rozwiązanie jest o tyle dobre, że specjaliści ci zajmują się wyłącznie sprawami tej jednej firmy. Jest to jednak kosztowna opcja i nie każda osoba prowadząca biznes chce ponosić tego typu wydatki. Innym, bardzo popularnym sposobem współpracy jest korzystanie z usług niezależnej kancelarii, która może mieć także innych klientów, jednak zachowując przy tym wszelkie zasady dotyczące konkurencji. W przypadku małych, kilku- lub jednoosobowych firm, zwykle wystarczy wsparcie prawnika w jednorazowych sprawach, dobrze mieć jednak zaufanego i sprawdzonego fachowca.