Początek lat 2000. był złotym okresem dla kredytów w walucie obcej – głównie frankach szwajcarskich. Niestety późniejsze problemy tzw. frankowiczów, sprawiły, że spoglądano na nie mniej przychylnie. Do spadku ich popularności przyczyniła się także zmiana zasad udzielania tego typu zobowiązań. Czy kredyt w obcej walucie się opłaca? Gdzie można go otrzymać na Śląsku? Sprawdzamy najświeższe informacje.

Jakie są wady i zalety kredytu walutowego?

Kredyt walutowy jest kredytem udzielanym w obcej walucie. Może być indeksowany lub denominowany. Różnią się one między sobą wypłatą środków, jak i późniejszym przeliczaniem spłat rat. Obydwa rodzaje mają jednak wspólne zalety i wady. Wiele plusów kredytów walutowych jest łatwo zauważalnych: niższe oprocentowanie, brak ryzyka walutowego oraz kosztów spreedu, gdy dochody uzyskiwane są walucie kredytu, co daje realną oszczędność, podczas spłacania zobowiązania dewizowego. Wśród minusów kredytów walutowych bez wątpienia wymienić trzeba bardzo mały wybór ofert, przez co są one mniej konkurencyjne. Dodatkowo przed potencjalnymi kredytobiorcami stawiane są wyższe wymagania, związane z wkładem własnym, jak i koniecznością posiadania wyższej zdolności kredytowej, niż w przypadku kredytów w złotówkach. Uzyskanie kredytu walutowego zazwyczaj jest dużo bardziej skomplikowane i wymaga przedstawienia większej liczby dokumentów. Jeżeli poszukujesz opłacalnego rozwiązania, sprawdź jak kredyty na Śląsku opisuje w poradnikach silesiakredyt.pl. Zawarto tam wiele informacji pozwalających na zaciągnięcie korzystnego zobowiązania.

Kto może otrzymać kredyt w obcej walucie?

Wydana przez Komisje Nadzoru Finansowego Rekomendacja S zmieniła bardzo wiele na rynku kredytów walutowych. Przede wszystkim określono w niej, że banki nie mogą, tak jak do 1.07.2014 roku samodzielnie ustalać warunków udzielania kredytów walutowych, ale przyszli kredytobiorcy muszą spełnić szereg rygorystycznych wymagań. Ma to na celu zapewnienie stabilności polskiego rynku finansowego, jak i całej gospodarki kraju. Przyjęto, że aby móc otrzymać kredyt walutowy konieczne jest uzyskiwanie trwałych dochodów w danej walucie. W przypadku uzyskiwania przychodów w kilku walutach, możliwe jest dostanie kredytu jedynie w tej, która posiada dominujący udział w zarobkach kredytobiorcy. Aby ubiegać się o kredyt dewizowy, konieczne jest przedstawienie dokumentów przetłumaczonych przez tłumacza przysięgłego – umowa o pracę za granicą lub inny kontrakt, a także raport wydany przez zagraniczny odpowiednik Biura Informacji Kredytowej. Ważne są także:

  • dokument tożsamości,
  • zaświadczenie o dochodach,
  • wyciąg z konta bankowego – zazwyczaj wymagany jest z okresu 3-6 miesięcy.

Niektóre z banków mogą wymagać także potwierdzenia zameldowania w Polsce oraz zeznania podatkowego z zeszłego roku, jednak nie jest to standardowa praktyka.

W jakich bankach można otrzymać kredyt walutowy?

Jak wspomniano wcześniej, kredyty walutowe są niezwykle trudno dostępne. Aktualnie nie sposób wskazać bank na Śląsku, który posiada go w swojej ofercie. Wynika to z masowego rezygnowania instytucji z tego typu usług. Przed laty dostępny był on m.in. w: Alior Bank, PKO BP, Pekao, Credt Agricole czy Sandtander Bank. W większości przypadków banki posiadały oferty kredytów hipotecznych udzielanych w euro, jednak można było także znaleźć także te w funtach brytyjskich, frankach szwajcarskich, a także dolarach amerykańskich. Uważa się, że kredyty walutowe udzielane w czasie pandemii mogą stanowić poważne zagrożenie dla płynności i stabilności sektora bankowego, ze względu na duże ryzyko kredytowe związane z niewywiązaniem się z umowy przez kredytobiorców.