Retencja danych osobowych i procedury z nią związane dotyczą określenia czasu przetwarzania danych przez administratorów firmy zatrudniającej pracowników. Dane osobowe mogą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby fizycznej wyłącznie przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których dane te były przetwarzane. Bardzo często, szczególnie w przypadku dużych firm, system przetwarzania danych osobowych może wiązać się z wieloma niejasnościami. Właśnie dlatego stworzyliśmy moduł retencji danych osobowych Motivizer.

Moduł retencji Motivizer

Platforma Motivizer pozwala na optymalizację formalności administracyjnych związanych z polityką retencji danych osobowych. Nasza platforma, która została zaprojektowana z myślą o potrzebach osób zarządzających działami HR oferuje szereg udogodnień. Wśród nich znajdują się m.in.: możliwość nadawania odpowiednich uprawnień administratorom HR, tworzenie kategorii retencji oraz usuwanie i anonimizacja danych osobowych.

Do możliwości modułu retencji danych osobowych Motivizer należą też raporty procesów zakończenia retencji, definiowanie okresu retencji i opcja automatycznego zakończenia retencji lub inicjacji „ad-hoc” z systemem przypomnień dla administratora.

Dlaczego warto wybrać system Motivizer?

System Motivizer pozwala na prostsze zarządzanie danymi osobowymi pracowników. Ze względu na ciągły rozwój platformy, możliwości modułu retencji danych osobowych Motivizer poszerzają się o aktualne potrzeby naszych Klientów.