18 października 2016r. ruszył konkurs organizowany przez Bank Pekao SA, w której Uczestnik ma możliwość zdobycia nagrody jaką są słuchawki marki SONY MDRZX110B. Konkurs trwa do 20 listopada 2016 r., a nagrodę otrzyma 800 osób, które zgłoszą się w tym terminie i spełnią warunki wskazane przez Organizatora. Konkurs przeznaczony jest dla osób:

  • które nie posiadają rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku Pekao S.A.,
  • które w dniu zakończenia akcji są pomiędzy 18 a 30 rokiem życia,
  • które posiadają numer PESEL,
  • oraz które nie są Pracownikami Organizatora, czyli Banku Pekao SA.

Warunki uczestnictwa w konkursie

Aby otrzymać słuchawki marki SONY, Uczestnik musi pokazać na zdjęciu jak pozwala porwać się muzyce. W tym celu musi wykonać swoje zdjęcie, gdy gra na dowolnym, niewidzialnym instrumencie. 🙂 Następnie na swoim profilu na Facebooku lub Instagramie konieczne jest wrzucenie wykonanej fotografii i oznaczenie jej hashtagami #mojeintro oraz  #pekaoSA. Koniecznie należy także oznaczyć Bank Pekao SA wpisując: @bankpekaosa. Ostatnim etapem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza i wskazanie w nim imienia i nazwiska, nr PESEL, numeru telefonu komórkowego oraz linku do zdjęcia. W formularzu wskazujemy również oddział, w którym chcemy odebrać nagrodę. 

NAGRODA

Nagroda przyznawana jest Uczestnikowi jednorazowo. Oznacza to, że jedna osoba może otrzymać tylko jedne słuchawki. W celu ustalenia terminu odebrania nagrody Bank kontaktuje się z Uczestnikiem telefonicznie, jednak należy pamiętać, że nagroda może być odebrana najpóźniej do 20 stycznia 2017r. w godzinach pracy placówki, w której zdecydowaliśmy się ją odebrać.

DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI POZOSTAŁO:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)