Zakup kasy fiskalnej to dla wielu przedsiębiorców nie tylko obowiązek, ale również spory wydatek. Można go jednak obniżyć, korzystając z dofinansowania. Komu przysługuje i jakich urządzeń dotyczy? Pora dowiedzieć się więcej na ten temat.

Kasy fiskalne w Nowym Ładzie

Polski Ład (określany również mianem Nowego Ładu) to prawdziwa rewolucja, nie tylko w wymiarze podatkowym. Z pewnością w największym stopniu dotknął on przedsiębiorców. Wprowadza również pewne zmiany w zakresie korzystania z kas fiskalnych, chociaż nie były one z pewnością najbardziej eksponowanymi zagadnieniami związanymi z reformą.

  • Od 1 stycznia 2022 roku wszyscy przedsiębiorcy zobowiązani są do przyjmowania płatności za towary czy usługi przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907 i 1814).
  • Od 1 lipca 2022 roku przedsiębiorcy korzystający z kas online oraz terminali płatniczych mają obowiązek łączenia terminali z kasą fiskalną z wifi.

Gdzie kupić kasy fiskalne? Gdańsk i Trójmiasto

Dostępne na rynku kasy fiskalne są bardzo zróżnicowane. Obok kas fiskalnych z szufladą, doskonale znanych z licznych sklepów, do wyboru pozostają także małe kasy mobilne, urządzenia trzy w jednym łączące kasę fiskalną, drukarkę i terminal płatniczy czy modele zapewniające integrację z wykorzystywanymi w firmie systemami teleinformatycznymi. Warto podjąć świadomy wybór, który będzie podyktowany nie tylko wymogami prawnymi, ale również biznesowymi perspektywami. W przypadku Trójmiasta z pomocą przyjdą eksperci Kotrak – firmy dostarczającej kasy fiskalne w Gdańsku. Oczywiście, nabywając nowoczesne urządzenie, można także skorzystać z dofinansowania. W późniejszym czasie przedsiębiorcy mogą liczyć też na opiekę serwisową.

Kasy fiskalne: dofinansowanie na zakup kasy online

Jednym z najnowszych wymogów dotyczących przedsiębiorców korzystających z kas fiskalnych jest obowiązek wyposażenia się w urządzenie automatycznie łączące się z Centralnym Repozytorium Kas. Tak zwane kasy online muszą być więc podłączone do Internetu, co pozwala im na przesyłanie najważniejszych danych. 

Od 2023 roku urządzenia tego typu będą obowiązkowe w przypadku wszystkich przedsiębiorców. Kasy z elektronicznym zapisem kopii będzie można natomiast nabyć wyłącznie do 31 grudnia 2022 roku. Już teraz niektóre grupy przedsiębiorców są zobowiązane do posiadania kas online. Zmiana urządzenia rzecz jasna wiąże się z dodatkowymi kosztami. Można je jednak obniżyć. 

Z ulgi na zakup kasy mogą skorzystać przedsiębiorcy, w przypadku których już powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas online lub którzy dobrowolnie ją rozpoczynają. Od należnego podatku mogą wówczas odliczyć 90% ceny zakupu każdego urządzenia, jednak nie więcej niż 700 zł. Co ważne: ulga dotyczy wyłącznie kas online.

Gdzie zrobić przegląd kasy fiskalnej?

Oczywiście sam zakup urządzenia to nie wszystko. Użytkownik musi również zatroszczyć się o jego sprawność techniczną, w tym zapewniać cykliczne przeglądy. Obowiązek ten reguluje art. 111 ust. 3a pkt 4 Ustawy o VAT. 

Zgodnie z nim przegląd tego typu musi być przeprowadzany nie rzadziej niż co 2 lata, licząc od dnia fiskalizacji kasy oraz następujących po sobie przeglądów. Za ich przeprowadzanie odpowiadają natomiast wyspecjalizowane serwisy. Warto o tym pamiętać, wybierając kasy fiskalne. Gdańsk daje dostęp do szerokiego grona ekspertów, którzy będą w stanie zatroszczyć się o stan techniczny urządzeń i ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.