Obracanie różnego rodzaju walutami to jedna z ważniejszych gałęzi funkcjonowania każdego banku. To na różnicach w cenie walut wiele banków zarabia, od polityki pieniężnej i owych różnic zależy także płynność finansowa banku. Również kredyty walutowe są często proponowanym przez banki instrumentem, jednak przez głośne sprawy frankowiczów, wiele osób straciło zaufanie do tego rodzaju pożyczek. Warto jednak zaznaczyć, że skorzystanie z kredytów walutowych może być pod pewnymi warunkami całkiem korzystne.

Kredyt walutowy – wady i zalety

Kredyt walutowy to, mówiąc krótko – kredyt, który zaciągamy w obcej walucie. Samo zagadnienie kredytów walutowych jest dość szerokie, podobnie jak kwestie dotyczące kredytów w ogóle. Różnego rodzaju kredyty opisuje blog halokredyty.pl w swoich poradnikach finansowych.

Istnieją zasadniczo dwa typy kredytów walutowych – kredyt denominowany do obcej waluty, oraz kredyt indeksowany. Pierwszy z nich zakłada, że kwota widniejąca na umowie kredytu jest podana w innej walucie, natomiast w momencie wpłaty środków na konto, jest ona przeliczana na złotówki zgodnie z obowiązującym tego dnia kursem (który ustala bank). Natomiast kredyt indeksowany podawany jest w złotych, wpłata natomiast następuje w walucie obcej. W przypadku obydwu kredytów zarówno transza, jaką dostaniemy od banku, jak i rata spłaty nie jest dookreślona w umowie. Jest to, jak by na to nie patrzeć, kredyt dość ryzykowny, o czym przypomniała całemu światu wspomniana już we wstępie afera odnośnie kredytów frankowych.

Jak zabezpieczyć kredyt walutowy?

Czy jednak zawsze kredyt walutowy musi wiązać się z ryzykiem? Z pewnością jeśli nie przeczytamy dobrze umowy i podpiszemy ją bez naciskania na dołączenie odpowiednich aneksów, możemy znaleźć się w tarapatach. W sprawach o kredyty frankowe wiele sądów wskazywało na klauzule abuzywne, to znaczy skonstruowane na niekorzyść klienta.  Aby zadbać o bezpieczeństwo, warto doprowadzić do dołączenia do umowy aneksu, który będzie mówić o możliwości spłaty kredytu tylko w walucie obcej. W tym przypadku możemy obserwując różnego rodzaju przewidywania zakupić walutę w kantorze, gdy ma ona najniższą wartość (najczęściej jest to po okresie wakacyjnym, jednak na wysokość waluty ma wpływ również polityka Narodowego Banku Polskiego) i spłacać stałą ratę w owej walucie.

Dobrym sposobem jest także obrót walutą na giełdzie, najczęściej na zagranicznych rynkach, co może przynieść dodatkowe zyski i pomóc nam spłacić kredyt nieco szybciej.

Czy warto wziąć kredyt walutowy?

Kredyt walutowy owszem, wiąże się z pewnego rodzaju ryzykiem, natomiast w czasach, w których słabnie polski złoty, może być bardzo korzystny – pod warunkiem, że otrzymamy transzę w walucie obcej. Wybierając kredyt walutowy warto jednak nieco zainteresować się sytuacją geopolityczną kraju, którego walutę wybieramy i pokusić się pewne przewidywania. Jeśli mamy wyczucie rynku, możemy waluty  w pewnych okresach kupować taniej, by później drożej je sprzedać. Warto także obracać obcymi walutami na giełdzie. Przede wszystkim należy jednak dokładnie skonsultować z bankiem, w jakiej walucie spłacany będzie kredyt – w przypadku walut w miarę stabilnych, takich jak euro, kredyt walutowy może być korzystniejszy niż kredyt w złotych, z uwagi na rosnącą inflację.