Początek listopada przynosi wiele promocji w różnych instytucjach finansowych. Tym razem przyszła kolej na Bank Pocztowy i Promocję „Zyskaj z kartą na Poczcie”, w której otrzymamy 10% zwrotu płatności dokonanych kartą na Poczcie za każdy miesiąc. Z promocji skorzystają obecni i nowi Klienci Banku, czyli osoby, które posiadają bądź dopiero założą Konto wraz z Kartą Płatniczą i nie zrezygnują ani z Konta ani z Karty przez cały okres trwania promocji, a także osoby, które wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

Warunki Promocji

Premię, a raczej zwrot środków za płatności Kartą na Poczcie w wysokości 10% otrzymają osoby, które miesięcznie wykonają transakcje bezgotówkowe Kartą na łączną kwotę minimum 300 PLN (transakcje muszą zostać zaksięgowane) i zapewnią miesięczny wpływ środków w wysokości 500 PLN, przy czym środki musza pochodzić z Banku zewnętrznego, czyli innego niż Bank Pocztowy.

Wypłata Premii

Spełnienie tych warunków pozwoli nam uzyskać zwrot o wartości 10% transakcji miesięcznie wykonywanych na Poczcie Polskiej, jednak kwota zwrotu miesięcznie to maksymalnie 10 PLN. Biorąc pod uwagę, że promocja trwa do 31.01.2017 r. łącznie spełniając warunki promocji możemy zyskać 30 PLN. Premia zostanie wypłacona po spełnieniu warunków do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu podlegającym rozliczeniu, czyli jeżeli warunki spełnimy w listopadzie, to do 15.12.2016 r. powinniśmy otrzymać zwrot środków. Środki zostaną przez Bank zwrócone na Konto, do którego wydana jest nasza Karta Płatnicza.

PRZYDATNE DOKUMENTY

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie

DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI POZOSTAŁO:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)