Ruszyła kolejna edycja promocji „Przenieś konto II” w Credit Agricole premiowana kwotą 100 PLN. Oferta dostępna jest wyłącznie w Placówkach Banku, nie przez Internet, a z promocji skorzystają osoby, które na rok przed otwarciem rachunku nie były posiadaczami/współposiadaczami Konta indywidualnego innego niż Pakiet Depozytowy. Oznacza to, że w promocji mogą wziąć udział nowi Klienci, którzy konto dopiero otwierają, a także Klienci którzy posiadają Pakiet Depozytowy i zdecydują się na jego zmianę.

Warunki promocji

Osoby, które otworzą konto w Credit Agricole lub zdecydują się na zmianę pakietu poza zawarciem umowy/złożeniem dyspozycji zmiany pakietu powinny dodatkowo:

  • złożyć wniosek o kartę i Bankowość Elektroniczną lub Mobilną z wyborem wyciągu elektronicznego,
  • powinny zapewnić stały wpływ na konto, co w rozumieniu Banku oznacza, podpisanie „Zlecenia przekazywania środków” z podaniem danych Pracodawcy, od którego otrzymujemy wynagrodzenie oraz zadeklarowaną kwotą, która nie może być niższa niż 1500 PLN. Zasilenie konta na kwotę minimum 1500 PLN musi odbywać się przez 3 miesiące następujące po sobie. Pierwszy wpływ musi nastąpić maksymalnie miesiąc po otwarciu przez nas rachunku. Jeżeli więc konto otworzymy w listopadzie, to rachunek musimy zasilać przez grudzień 2016, styczeń 2017 i luty 2017. 
  • wyrazić zgody na marketing Banku i otrzymywanie informacji handlowych droga elektroniczną za pośrednictwem maila i telefonu.
  • a także aby skutecznie przenieść konto do Credit Agricole konieczne jest nadanie pełnomocnictwa dla Banku, aby skutecznie mógł przenieść i zamknąć nasze konto w innym Banku

Wypłata premii

Wypłata premii 100 PLN nastąpi po spełnieniu opisanych powyżej warunków, najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełniliśmy wszystkie warunki (jeżeli warunki zostaną spełnione w listopadzie, najpóźniej do końca grudnia Bank powinien wypłacić premię).

Jakie Konto wybrać?

W promocji biorą udział 4 pakiety kont proponowane przez Credit Agricole: 1 Konto, Konto PROSTOoszczędzające, Konto PROSTOoszczędzające PLUS oraz Konto PROSTOoszczędzające PREMIUM. Informacje o kontach zamieszczamy poniżej. Szczegółowe opłaty znajdują się w Tabeli Opłat i Prowizji, którą zamieściliśmy poniżej. Dodatkowo zamieszczamy również regulamin oferty „Zapraszamy do Credit Agricole III”, z którego dowiecie się jakie jeszcze promocje przygotował Credit Agricole dla Klientów z Limitem Kredytowym w rachunku lub Kartą Kredytową.

Oferta nie ma daty zakończenia, jednak warto pamiętać, że jej parametry mogą ulec zmianie. 

PRZYDATNE DOKUMENTY

Regulamin oferty „Przenieś konto II”

Lista banków uczestniczących w procesie przenoszenia rachunków

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych

Regulamin oferty specjalnej „Zapraszamy do Credit Agricole III”