Kolejna promocja w BGŻ BNP Paribas, w której za otwarcie darmowego Konta Optymalnego otrzymasz voucher do sklepu IKEA o wartości 100 zł, a dodatkowo zgarniesz moneyback w wysokości 300 zł. W obecnej edycji promocji otrzymanie zwrotu środków (#moneyback) jest o wiele prostrze niż poprzednio, ponieważ wliczają się w niego wykonane przelewy, o czym pisałam już w recencji Do 400 zł premii, za otwarcie darmowego Konta Optymalnego w BGŻ BNP Paribas.

Kto może skorzystać z programu?

Do promocji możesz przystąpić jeżeli nie byłeś posiadaczem ani współposiadaczem Konta Osobistego w BGŻ BNP Paribas (a także w BGŻ S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A.) w okresie 3 lat licząc od momentu przytapienia do promocji.

Okres przystąpienia do promocji

Promocja trwa od 26.10.2017 r. do 22.12.2017 r. jednak liczba rejestracji w promocji została ograniczona i wynosi 1000. Na dzień 22.12.2017 r. konieczne jest wyłącznie zarejestrowanie się w promocji i założenie wniosku o konto. Umowa może zostać podpisana maksymalnie do 12.01.2018 r.

Warunki promocji – co zrobić, aby otrzymać premię?

Ta oferta łączy w sobie dwie promocje: „Konto dla domu”, dzięki której otrzymasz voucher 100 zł do wykorzystania w sklepach IKEA oraz „Mobilna premia”, dzięki której otrzymasz 300 zł zwrotu za transakcje bezgotówkowe. Jeżeli przez ostatnie 36 miesięcy nie łączyła Cię z Bankiem żadna umowa ramowa, to aby otrzymać premię zarówno z jednej jak i drugiej promocji, konieczne będzie spełnienie poniższych kroków:

 • do dnia 22.12.2017 r. zarejestruj się w promocji, korzystając z dedykowanej strony. W formularz wskaż swoje dane i zaznacz zgody: na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez organizatora (Ad Astra), na zwolnienie Banku z tajemnicy bankowej, aby Bank mógł przekazać informację o spełnieniu przez Ciebie warunków oraz zaakceptuj regulamin promocji
 • po wypełnieniu formularza przejdź na stronę banku (klikajac w przycisk „Otwórz Konto”) i złóż wniosek o Konto Optymalne wraz z kartą debetową. We wniosku koniecznie zaznacz, że chcesz otrzymywac od Banku dokumenty drogą elektroniczną (we wnsioku o konto jest to punkt 4)
 • do dnia 12.01.2018 r. podpisz umowę o Konto (umowę dostarczy Ci kurier)
 • w styczniu 2018 r. wykonaj następujące operacje:
  • zaksięguj na Koncie Optymalnym wpływy na kwotą minimum 1000 zł. Wpływ NIE musi być uznaniem z tytułu wynagrodzenia. Możesz np. przelać środki z innego swojego Konta prowadzonego w banku zewnętrznym – czyli z każdego, poza BGŻ BNP Paribas lub BGŻOptima. O ile dobrze interpretuję zapis regulaminu to wpływ 1000 zł musi być operacją jednorazową, co oznacza, że nie może być to np. 5 wpływów po 200 zł.
  • dokonaj transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 300 zł. Transakcji może być kilka, ważne aby ich łączna wartość dała 300 zł. Transakcje należy wykonać przy użyciu Karty (w tym  Transakcje AndroidPay oraz Transakcje MasterPass). Transakcje wyłączone z promocji to takie, których kod MCC jest równy: 7995, 8999, 4111, 6012, 6211, 6051, 4829, 4900.
  • zaloguj się do bankowości elektronicznej Pl@net

Uprzedzając Wasze pytania co do możliwości zawarcia umowy przez kuriera wyjaśniam, że faktycznie na stronie Banku widnieje informacja, iż umowę można zawrzeć telefonicznie, przez Internet, lub w Oddziale Banku. Ale te możliwości dotyczą wyłącznie promocji „Mobilna premia”. Jeżeli poza zwrotem 300 zł chcesz dodatkowo odebrać Bon do Ikea 100 zł, albo zgarnąć dodatkowe 100 zł premii w gotówce, albo otrzymać voucher do wykorzystania w H&M, to konieczne jest zawarcie umowy online, i podpisanie jej za pośrednictwem kuriera 🙂

ODBIERZ BON 100 ZŁ DO IKEA I 300 ZŁ ZWROTU ZA TRANSAKCJE

Jeżeli opisana przez nas promocja rozwiała Twoje wątpliwości i podoba Ci się to co robimy, pomóż nam w dalszym rozwoju. Skorzystaj z oferty klikając w formularz poniżej. 🙂

Wypłata premii?

Do dnia 14.02.2018 r. zostaniesz poinformowany mailowo o spełnieniu warunków promocji. W wiadomości znajdziesz link, który przeniesie Cię ponownie na stronę promocji, na której należy się zalogować i wskazać adres, na jaki Organizator ma wysłac voucher do Ikea (logowanie i wskazanie adresu pocztowego musi nastąpić maksymalnie do dnia 26.02.2018 r.). Bon 100 zł do wykorzystania w IKEA zostanie wysłany do Ciebie listem poleconym maksymalnie do dnia 28.02.2018 r. 28.02 to dzień nadanie przesyłki. Więc w pierwszym tygodniu marca nagroda powinna być u Ciebie.

300 zł premii

Premia za zakupy będzie wypłacana pod warunkiem, że będą to transakcje mobilne, a kwota dla jednej transkacji wyniesie minimum 1 zł. W miesiącu maksymalnie możesz zdobyć 25 zł, a jest to bardzo realne biorąc pod uwagę, że możesz wykonać 25 transakcji, każda o wartości 1 zł. Premia będzie wypłacana przez 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy i wpłynie na Twoje konto do 8-go  dnia każdego miesiąca. Łącznie w ciągu roku masz do odebrania 300 zł premii. Warunek, jaki narzuca Bank to kwota wykonanej transakcji, która musi wynieść minimum 1 zł. Transakcje, które będą premiowane to:

 • operacje wykonane w aplikacji moblnej Banku GOmobile za wyjątkiem transakcji Blik i założenia lokat. Oznacza to, że możesz wykonać przelew na dowolną kwotę i Bank przyzna Ci premię w wysokości 1 zł od każdej operacji. Tutaj są jednak pewne ograniczenia: „W przypadku kilku Transakcji Aplikacją Mobilną GOmobile wykonanych na ten sam rachunek beneficjenta w tym samym miesiącu kalendarzowym Premia wypłacana jest tylko za pierwszą transakcję” Onacza to, że jeżeli wykonasz 25 przelewów na to samo konto swojego przyjaciela, to Bank zapłaci Ci tylko za jeden przelew. Warto więc wykonywać przelewy na różne Konta (mogą to być również Twoje konta), których wartość wyniesie minimum 1 zł.
 • transakcje wykonane przy pomocy Android Pay
 • transakcje MasterPass

Ile kosztuje Konto Optymalne?

Konto Optymalne to rachunek prowadzony bezpłatnie bez konieczności spełniania dodatkowych warunków. Dodatkowo nie zapłacisz za obsługę Karty debetowej, przelewy internetowe, wyciągi elektroniczne, sprawdzenia salda w bankomacie czy realizację zelecenia stałego i polecenia zapłaty. Bezpłatnie możesz pobierać gotówkę z bankomatów BGŻ BNP Paribas i Planet Cash w Polsce. Wypłaty z pozostałych bankomatów to koszt 5 zł. Zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji bezpłatne są również wypłaty z bankomatów zagranicą, o ile korzystasz z bankomatów grupy BNP Paribas lub Global Alliance, ale tutaj warto uważać na przewalutowanie.

PRZYDATNE DOKUMENTY

Taryfa Prowizji i Oplat Rachunkow bankowych

Regulamin promocji Konto dla domu

Regulamin promocji „Mobilna Premia”

 

DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI POZOSTAŁO:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)