Kolejna promocja w Banku BGŻ PNB Paribas, która szczególnie ucieszy osoby, które lubią jadać na mieście. Poza kwotą zwrotu w wysokości 300 zł, Bank premiuje swoich Klientów voucherem do wykorzystania w sieci restauracji Sphinx.

Kto może skorzystać z promocji?

Do promocji możesz przystąpić jeżeli nie byłeś posiadaczem ani współposiadaczem Konta Osobistego w BGŻ BNP Paribas (a także w BGŻ S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A.) w okresie 3 lat licząc od momentu przytąpienia do promocji.

Okres przystąpienia do promocji

Promocja trwa od 30.10.2017 r. do 22.12.2017 r. jednak liczba rejestracji w promocji została ograniczona i wynosi 1000. Na dzień 22.12.2017 r. konieczne jest wyłącznie zarejestrowanie się w promocji i założenie wniosku o konto. Umowa może zostać podpisana maksymalnie do 12.01.2018 r.

Warunki promocji – co zrobić, aby otrzymać premię?

  • do dnia 22.12.2017 r. zarejestruj się w promocji, korzystając z dedykowanego formularza. W formularzu wskaż swoje dane i zaznacz zgody: na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez organizatora (Ad Astra), na zwolnienie Banku z tajemnicy bankowej, aby Bank mógł przekazać informację o spełnieniu przez Ciebie warunków oraz zaakceptuj regulamin promocji
  • po wypełnieniu formularza przejdź na stronę banku (klikajac w przycisk „Otwórz Konto”) i złóż wniosek o Konto Maksymalne wraz z kartą debetową. We wniosku koniecznie zaznacz, że chcesz otrzymywać od Banku dokumenty drogą elektroniczną
  • do dnia 12.01.2018 r. podpisz umowę o Konto (umowę dostarczy Ci kurier)
  • w styczniu 2018 r. zaloguj się do bankowości elektronicznej Banku i dokonaj transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę minimum 300 zł

Uprzedzając Twoje pytania co do możliwości zawarcia umowy przez kuriera wyjaśniam, że faktycznie na stronie Banku widnieje informacja, iż umowę można zawrzeć telefonicznie, przez Internet, lub w Oddziale Banku. Ale te możliwości dotyczą wyłącznie promocji „Mobilna premia”. Jeżeli poza zwrotem 300 zł chcesz otrzymać voucher o wartości 100 zł do Sphinxa, albo  odebrać Bon do Ikea 100 zł, albo zgarnąć dodatkowe 100 zł premii w gotówce, albo otrzymać voucher do wykorzystania w H&M, to konieczne jest zawarcie umowy online, i podpisanie jej za pośrednictwem kuriera ?

Wypłata premii

Do 16.02.2018 r. zostaniesz poinformowany mailowo o spełnieniu warunków i przyznaniu premii. Do dnia 27.02.2018 r. otrzymasz voucher o wartości 100 zł do wykorzystania w restauracji Sphinx sms’em. Voucher możesz wykorzystać do dnia 01.02.2019 r.

ODBIERZ VOUCHER 100 ZŁ DO SPHINX I 300 ZŁ ZWROTU ZA TRANSAKCJE

Jeżeli opisana przez nas promocja rozwiała Twoje wątpliwości i podoba Ci się to co robimy, pomóż nam w dalszym rozwoju. Skorzystaj z oferty klikając w formularz poniżej. 🙂

300 zł zwrotu za transakcje mobilne

Premia za zakupy będzie wypłacana pod warunkiem, że będą to transakcje mobilne, a kwota dla jednej transkacji wyniesie minimum 1 zł. W miesiącu maksymalnie możesz zdobyć 25 zł, a jest to bardzo realne biorąc pod uwagę, że możesz wykonać 25 transakcji, każda o wartości 1 zł. Premia będzie wypłacana przez 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy i wpłynie na Twoje konto do 8-go  dnia każdego miesiąca. Łącznie w ciągu roku masz do odebrania 300 zł premii. Warunek, jaki narzuca Bank to kwota wykonanej transakcji, która musi wynieść minimum 1 zł. Transakcje, które będą premiowane to:

  • operacje wykonane w aplikacji moblnej Banku GOmobile za wyjątkiem transakcji Blik i założenia lokat. Oznacza to, że możesz wykonać przelew na dowolną kwotę i Bank przyzna Ci premię w wysokości 1 zł od każdej operacji. Tutaj są jednak pewne ograniczenia: „W przypadku kilku Transakcji Aplikacją Mobilną GOmobile wykonanych na ten sam rachunek beneficjenta w tym samym miesiącu kalendarzowym Premia wypłacana jest tylko za pierwszą transakcję” Onacza to, że jeżeli wykonasz 25 przelewów na to samo konto swojego przyjaciela, to Bank zapłaci Ci tylko za jeden przelew. Warto więc wykonywać przelewy na różne Konta (mogą to być również Twoje konta), których wartość wyniesie minimum 1 zł.
  • transakcje wykonane przy pomocy Android Pay
  • transakcje MasterPass

Ile kosztuje Konto Maksymalne?

Konto Maksymalne to rachunek prowadzony bezpłatnie. Jeżeli nie ukończyłeś jeszcze 26 lat, lub jeżeli rozliczysz w miesiącu transakcje bezgotówkowe na kwotę 300 zł nie zapłacisz nic za kartę. W przeciwnym wypadku opłata wyniesie 12 zł. Z Kontem Maksymalnym otrzymujesz również bezpłatne wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i zagranicą.

PRZYDATNE DOKUMENTY

Regulamin promocji „Mobilna Premia”

Regulamin promocji Konto do Syta

Taryfa Prowizji i Oplat BGŻ BNP Paribas

DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI POZOSTAŁO:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)