5% zwrotu, co przekłada się na maksymalną kwotę 200 PLN do końca 2017 r. możemy zyskać w programie „Same korzyści” w Banku Pocztowym zakładając jedno z dwóch kont: Bliskie Konto Pocztowe lub Pocztowe Konto Bez Ograniczeń. Co istotne z promocji mogą także skorzystać obecni Klienci Banku, ale muszą posiadać rachunki w nowych pakietach. Oznacza to, ze przed przystąpieniem do promocji konieczna będzie zmiana pakietu rachunku. Zwrot otrzymujemy za płatności w jednej z wybranej przez nas kategorii: Zdrowie (płatności w aptekach), Kultura (płatności w kinach, teatrach, muzeach, operach, filharmonii) lub Sport i Rekreacja (płatności w sklepach sportowych, sklepach rowerowych/serwisach, pływalniach, basenach, parkach wodnych, parkach rozrywki, atrakcje turystyczne, obiektach i klubach sportowych oraz fitness, obozach sportowych i rekreacyjnych, stokach narciarskich, szkołach tańca).

Warunki promocji

Aby skorzystać z Programu „Same korzyści” musimy spełnić kilka warunków:

  • otworzyć Bliskie Konto Pocztowe lub Pocztowe Konto Bez Ograniczeń bądź jeżeli jesteśmy już Klientami Banku pocztowego musimy zmienić pakiet na jeden z ww.
  • złożyć oświadczenie o przystąpieniu do promocji za pośrednictwem infolinii Banku, pod numerem telefonu 801 100 500 lub 52 34 99 499, w dowolnej placówce Banku (osoby, które Konto dopiero otwierają mogą dodatkowo złożyć oświadczenie w Placówce Poczty Polskiej prowadzącej obsługę Klientów Banku)
  • dodatkowo musimy posiadać aktywną kartę do konta oraz w trakcie trwania programu musimy mieć wyrażone zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i na otrzymywanie od Banku informacji handlowej
  • rozliczyć w danym miesiącu kalendarzowym transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę 300 PLN (ten warunek musi być spełniony w każdym miesiącu, w którym ma zostać naliczona premia)
  • zasilić nasze Konto kwotą 1000 PLN, przy czym środki nie mogą pochodzić z rachunków Banku Pocztowego (ten warunek musi być spełniony w każdym miesiącu, w którym ma zostać naliczona premia)

Wypłata Premii

I teraz uwaga – przeczytajcie uważnie za co będzie premia i w jakich kwotach, aby te 240 PLN uzbierać 🙂 Za spełnienie powyższych warunków Bank Pocztowy przyzna nam premię w wysokości maksymalnej 20 PLN miesięcznie. Premia będzie wypłacana za okres, w którym trwa promocja, czyli od 1 lutego 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. Premia przysługuje wyłącznie za jedną wybraną przez nas kategorię, czyli albo Zdrowie, albo Kultura, albo Sport i Rekreacja. Dobrą wiadomością jest to, że w trakcie trwania promocji możemy dowolnie zmienić kategorię, za którą otrzymujemy zwrot. Zgodnie z regulaminem promocji zmiana będzie obowiązywać od 1-go dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym jej dokonano.

Premiowane są wyłącznie transakcje bezgotówkowe dokonane w ramach wybranej przez nas kategorii, które posiadają następujące kody:

ZDROWIE:
5122, 5912 – apteki, apteki i drogerie

KULTURA:
7832,7922,7929 – (kina, teatry, muzea, opery, filharmonie

SPORT i REKREACJA:
5655, 5940, 5941, 5998 – sklepy sportowe – stroje, sprzęt i akcesoria sportowe, sklepy rowerowe – sprzedaż i serwis
7991,7996, 7998, 7999 – pływalnie i baseny, parki wodne, Parki rozrywki, cyrki, akwaria i delfinaria, atrakcje turystyczne
7032, 7911, 7941,7997 – obiekty sportowe, kluby sportowe, fitness, obozy sportowe i rekreacyjne, campingi, stoki narciarskie, studia i szkoły tańca

Jak już uda nam się prawo do tej premii zdobyć, to otrzymamy ją do 15 dnia następnego miesiąca po miesiącu podlegającym rozliczeniu na Konto, z którego dokonujemy płatności kartą.

Jakie Konto wybrać?

Jak widać w poniżej Tabeli prowadzenie Pocztowego Konta bez Ograniczeń jest całkowicie nie opłacalne – kosztuje nas 15 PLN miesięcznie w zamian za bezpłatne przelewy, bankomaty i obsługę w Placówkach. Bliskie Konto Pocztowe wydaje się być tańsze pod warunkiem, że obsługujemy je przez Internet i nie wypłacamy środków z bankomatu zbyt często. Prowadzimy je za darmo pod warunkiem rozliczenia w miesiącu transakcji bezgotówkowych kartą na łączną kwotę 300 PLN.

Rodzaj opłaty

Bliskie Konto Pocztowe

Pocztowe Konto Bez OgraniczeńProwadzenie Konta

0 zł lub 10 zł/5zł
Opłata 5 zł dotyczy rachunku, którego Posiadacz ukończy 65 lat
Opłata 10 zł lub 5 zł nie jest pobierana w przypadku rozliczenia w danym miesiącu transkacji bezgotówkowych kartą na kwotę 300 zł15 zł

Opłata za Kartę

0 zł

0 zł

Przelewy Internetowe

0 zł

0 zł

Przelewy w Placówkach Banku/na Poczice Polskiej

2,50 zł

0 zł

Wypłata środków ze wszystkich bankomatów

2 zł

0 zł

PRZYDATNE DOKUMENTY

Regulamin Programu „Same Korzyści”

Taryfa Opłat i Prowizji

DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI POZOSTAŁO:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)