T-mobile usługi Bankowe postanowił zaktywizować swoich Klientów, nie korzystających aktywnie z rachunku wprowadzając nową promocję „Bonus za wynagrodzenia”, w którym do zdobycia mamy 50 PLN premii. Dlaczego wspomniałam o aktywizowaniu Klientów? Ponieważ zgodnie z regulaminem promocji, z oferty mogą skorzystać osoby posiadające Konto Freemium lub Konto Premium, na które w grudniu 2016 r. nie wpłynęło wynagrodzenie,  stypendium, renta/emerytura lub łączna kwota wszystkich wpływów w październiku, listopadzie i grudniu 2016 r. wynosiła mniej niż 500 PLN w każdym z tych miesięcy.

[Aktualizacja: T-mobile Usługi Bankowe postanowił zmienić regulamin w trakcie trwania promocji. Wszystko nieco się pokomplikowało za sprawą jednego łącznika „lub”, które zostało zastąpione przez „I” w związku z czym, obecnie z promocji mogą skorzystać osoby, u których w grudniu 2016 r. nie wpłynęło wynagrodzenie,  stypendium, renta/emerytura I łączna kwota wszystkich wpływów w październiku, listopadzie i grudniu 2016 r. wynosiła mniej niż 500 PLN w każdym z tych miesięcy. Praktyka, która została tutaj zastosowana nie wymaga komentarza. Aktualny regulamin promocji znajdziecie tutaj.]

Dodatkowo aby skorzystać z promocji musimy posiadać Kartę do konta i musimy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz na weryfikację naszej historii zobowiązań w BIK, BIG oraz w Systemie Bankowy Rejestr.

Zgodę na weryfikację można wyrazić w Contact Center T-Mobile Usługi bankowe bądź w Placówkach T-Mobile Usługi Bankowe, w sytuacji gdy nie została wyrażona podczas zawarcia umowy ramowejAkceptacji Regulaminu Promocji można dokonać w Bankowości Internetowej lub w Contact Center.

Warunki promocji

Promocja trwa od 10 stycznia 2017 do 31 marca 2017r. i w tym okresie musimy spełnić kilka warunków aby otrzymać premię w wysokości 50 PLN:

  • Po pierwsze konieczna jest akceptacja Regulaminu Promocji, której możemy dokonać przez Bankowość Elektroniczną albo na Infolinii Banku
  • Następnie na nasz rachunek w okresie trwania promocji musi wpłynąć albo wynagrodzenie / stypendium / renta / emerytura albo jakikolwiek inny wpływ na kwotę 2000 PLN spoza T-Mobile Usługi Bankowe albo jakikolwiek inny wpływ na kwotę 2000 PLN z rachunku firmowego w T-Mobile Usługi Bankowe.
  • W miesiącu, w którym nasz rachunek zostanie zasilony tak jak opisałam to powyżej musimy jeszcze wykonać 3 transakcje Kartą wydaną do rachunku

Zgodnie z regulaminem, do otrzymania premii nie będę uwzględnione transakcje Kartą zrealizowane w punktach posiadających MCC (Merchant Category Code), które posiadają kody:

7995 – określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne;
8999 – określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska);
4111 – określający m.in. usługi transportowe, Obowiązuje od 10 stycznia 2017 r.
6012 – określający instytucje finansowe;
6211 – określający brokerów ubezpieczeniowych,
6051 – określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych,
4829 – określający internetowe przekazy pieniężne.
4900 – określający narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne.

Wypłata Nagrody

Kwestia wypłaty premii odbywa się w przypadku tej promocji dwutorowo, a wszystko zależy od tego jak zasililiśmy nasz rachunek o czym pisałam Wam powyżej. Jeżeli nasze Konto zostało zasilone wpływem z tytułu wynagrodzenia, stypendium, renty lub emerytury otrzymamy jednorazowy zwrot w wysokości 50 PLN do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym spełniliśmy warunki. Jeżeli natomiast zasilenie konta miało miejsce z innego banku bądź z konta firmowego T-mobile Usługi bankowe kwotą 2000 PLN wypłata środków odbędzie się w transzach:

  • Pierwsza transza w wysokości 25 PLN zostanie naliczona do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków
  • Druga transza w wysokości 15 PLN zostanie naliczona za kolejny miesiąc spełnienia warunków (uznanie nastąpi również do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków)
  • I trzecia transza w wysokości 10 PLN zostanie naliczona analogicznie jak dwie poprzednie, czyli za kolejny miesiąc spełnienia warunków (do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków)

Warto tutaj zaznaczyć, że jeżeli wypłata następuje transzami i nie spełnimy w danym miesiącu warunków promocji to kolejne transze nie zostaną nam wypłacone. Możemy spełnić warunki w pierwszym miesiącu przystąpienia do promocji i otrzymamy 25 PLN, ale jeżeli w drugim miesiącu nie uda nam się sprostać wymaganiom Banku to ani druga ani trzecia transza nie zostanie nam przyznana.

PRZYDATNE DOKUMENTY

Regulamin Promocji Bonus za Wynagrodzenie

DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI POZOSTAŁO:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)