Program rekomendacyjny Polecaj mBank jest Wam już pewnie dobrze znany. Od 03.03.2017 r. do 31.08.2017 r. trwa jego kolejna edycja, a to oznacza możliwość zdobycia dodatkowej gotówki. W tej edycji programu premia zostanie nam wypłacona za polecenie rachunku (eKonto – również osoby niepełnoletniej i mKonto), rachunku firmowego oraz firmowego z usługą mKsięgowości. W porównaniu do poprzedniej edycji polecać konto mogą Klienci, którzy posiadają w mBanku dowolny rachunek osobisty bez względu na jego numer rozliczeniowy. (Poprzednie edycje narzucały, aby osoba polecająca posiadała rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004).

Warunki promocji

Produkty mBanku możemy polecać osobom, które są pełnoletnie (w przypadku eKonta mogą zostać polecone również osoby, które nie ukończyły 18 lat w momencie składania wniosku) oraz które po 31 grudnia 2009 r. nie posiadały w Banku żadnego rachunku osobistego.

To co jeszcze uległo zmianie względem poprzednich edycji promocji to identyfikator polecającego. Wcześniej takim kodem polecenia były określone cyfry naszego konta. Obecnie, zgodnie z regulaminem Identyfikator poleceń musi składać się z od 3 do 20 znaków – cyfr i/lub liter (przy czym nie może zawierać znaków specjalnych, spacji, polskich znaków oraz system nie będzie rozpoznawać małych i dużych liter, Uczestnik Programu może stosować je dowolnie) oraz nie może zawierać słów powszechnie uznawanych za obraźliwe i zawierających frazę ‘mBank’.”

Do wypłaty premii osoby polecająca i polecona muszą  spełnić następujące warunki:

 Osoba polecająca – obecny Klient Banku

  • rejestruje się w programie poleceń poprzez system transakcyjny mBanku. Możemy zalogować się do niego ze strony głównej Banku, lub ze strony promocji. W systemie transakcyjnym dokonujemy rejestracji, ale także nadajemy identyfikator poleceń, który przekażemy Nowemu Klientowi. Pamiętajmy również o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
  • po rejestracji i wygenerowaniu identyfikatora poleceń, przekazujemy go osobie, która z naszego polecenia chce otworzyć jedno z ww. kont.
  • w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym wypłatę premii dokona dowolnego przelewu ze swojego rachunku osobistego w mBanku na rachunek w innym banku lub dokona dowolnej płatności lub wypłaty gotówki wykonanej za pomocą karty debetowej/kredytowej lub zasili swój rachunek w mBanku dowolna kwotą z innego (wystarczy wykonać jedną z opisanych operacji) W związku z tym, że osoba polecająca nie ma informacji o tym, kiedy polecony spełnił warunki, więc proponuję korzystać atywnie z rachunku przez cały, a przynajmniej do momentu wypłaty premii

 Osoba polecona – nowy Klient Banku

  • zawiera z bankiem umowę o prowadzenie jednego z poleconych produktów podając we wniosku identyfikator otrzymany od polecającego
  • wnioskuje o kartę debetową do konta
  • w okresie 60 dni od momentu otwarcia konta osobistego dokonuje 5 transakcji bezgotówkowych karta płatniczą, dodatkowo jeżeli rachunek, który otworzyliśmy jest rachunkiem wspólnym, transakcje muszą zostać wykonane przez każdego współposiadacza rachunku osobno lub
  • w okresie 60 dni od momentu otwarcia rachunku firmowego dokonuje transakcje bezgotówkowe w punktach handlowo – usługowych na łączną kwotę 200 PLN. Jeżeli jest to rachunek firmowy z usługą księgowości, to poza transakcjami należy dokonać aktywacji usługi mKsięgowości

Wypłata premii

Tutaj kolejna zmiana. Jeszcze do 28.02.2017 r. wszystkie osoby czyli polecająca i polecona mogły cieszyć się premią za otwarcie produktu mBanku. W tej edycji premia przysługuje tylko osobie polecającej, a nie nowemu Klientowi.  Premia za polecenie będzie wypłacana po 20 dniu kalendarzowym miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym w którym spełniono wszystkie opisane powyżej warunki. Łączna kwota premii miesięcznej nie może być większa niż 760 PLN. Jeżeli wartość naszej premii jest większa, nadwyżka zostanie nam wypłacona w ramach kolejnej wypłaty, czyli na przykład w kolejnym miesiącu. Od otrzymanej premii nie zapłacimy podatku.

NIE POSIADASZ KONTA W mBANKU?

Jeżeli opisana przez nas promocja rozwiała Twoje wątpliwości i podoba Ci się to co robimy, pomóż nam w dalszym rozwoju. Skorzystaj z oferty klikając w formularz poniżej. ?

PRZYDATNE DOKUMENTY

Regulamin Programu Polecam mBank

DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI POZOSTAŁO:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)