Biorąc kredyt w większości przypadku, jego dodatkowe ubezpieczenie jest wymagane przez bank. Oczywiście są przypadki, gdy nie trzeba go brać, albo po prostu z niego zrezygnować. W tym drugim przypadku wiele będzie zależało jednak od placówki finansowej i jej regulaminu, bo nie zawsze może być to możliwe. Czy da się zrezygnować z ubezpieczenia, jeszcze przed spłatą?

Czym jest ubezpieczenie kredytu?

Chcąc sięgnąć po kredyt, bardzo często spotyka się praktykę, wobec której konieczne jest jednocześnie zgoda na ubezpieczenie. Najczęściej mamy z tym do czynienia w przypadku zobowiązań na wyższe kwoty i z długim terminem spłaty, na przykład kredyty hipoteczne. Co ważne rodzajów ubezpieczeń jest też kilka i mogą dotyczyć tak zabezpieczenia samego kredytu, ubezpieczać kredytobiorcę od utraty zdrowia, życia czy pracy, a także kilka innych.

Dlaczego banki tak bardzo upierają się na ubezpieczenia? Ponieważ daje im to szereg korzyści – po pierwsze są to dodatkowe koszty pobierane od kredytobiorcy, a po drugie chodzi o zabezpieczenie interesów banku i kredytobiorcy. Nawet najlepsza zdolność kredytowa nie zagwarantuje wypłacalność klienta czy pojawienia się wypadków losowych.

Czy można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu?

Przede wszystkim należy zadać sobie pytanie na temat tego, gdy w ogóle ubezpieczenia są obowiązkowe. Odpowiedź jest prosta – nie są. To przede wszystkim dodatkowa opcja dostępna zarówno dla instytucji finansowych, jak i klientów, co za tym idzie, można, ale nie trzeba zgadzać się na jego wzięcie. Nie każdy jednak wie, jak to wszystko działa, dlatego jak zrezygnować z ubezpieczenia kredytu podpowiada kredytus.pl/kategoria/kredyty. Okazuje się bowiem, że często jest i tak, że klient podpisuje umowę, zgadzając się na dodatkowe zabezpieczenie, a po fakcie zastanawia się, czy może jednak się z tego wycofać.

Kiedy można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu?

Jak zostało już wspomniane, z ubezpieczenia kredytu da się zrezygnować i każdy klient ma do tego prawo. Co więcej, może to zrobić dosłownie w każdej chwili, nie zważając na termin, w którym podpisało się umowę kredytową. Oczywiście należy przy tej okazji wziąć pod uwagę także fakt, że taka decyzja nie pozostanie bez reakcji ze strony banku. Bardzo ważne jest przede wszystkim czytanie umów, które dokładnie wyjaśniają, na jakich warunkach przyznawane są ubezpieczenia, co należy zrobić, by z nich zrezygnować oraz, jaki wpływ będzie to miało na kredytobiorcę i wzięty kredyt. Może się bowiem okazać, że za rezygnacje zapłaci się dodatkowo, na przykład przez podwyższenie marży czy oprocentowania. Innymi słowy, mogą zmienić się warunki spłaty zobowiązania.

Jak zrezygnować z ubezpieczenia kredytu?

Najpierw należy przeczytać umowę i warunki rezygnacji z ubezpieczenia. Jeżeli mimo wszystko jest się pewnym tej decyzji, nie pozostanie nic innego, jak napisanie wniosku o rezygnację do banku. Powinien on zawierać wszystkie najważniejsze dane jak imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, numer umowy kredytowej, serię i numer polisy ubezpieczeniowej oraz podpis. Co istotne nie trzeba wyjaśniać, z jakich powodów chce się rezygnować z takiego zabezpieczenia.

Warto przy okazji zapoznać się także z zasadami zwrotu niewykorzystanej składki ubezpieczeniowej. Jak się okazuje, nie w każdym banku jest to możliwe – jeden odda całość, inny tylko część.