W ostatnich latach, problemy konsumentów związane z bankami zaczęły coraz narastać. Walka z nimi jest jednak bardzo trudna, jako że instytucje te mają potężne zaplecze, z którym zwykły obywatel ma niewielkie szanse. Rozwiązaniem i bronią o potężnym kalibrze stał się pozew zbiorowy. Jak złożyć o to  wniosek do sądu? Czy pozwoli to na odzyskanie kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu?

Czym jest pozew zbiorowy?

Do niedawna walka z dużymi instytucjami, jak choćby banki, była bardzo trudna, jako że po przeciwnych stronach znajdował się jeden człowiek kontra ogromna firma. Najczęściej podobne starcia kończyły się przegraną jednostek, ale żeby to zrównoważyć, w akcje kroczyła możliwość złożenia pozwu zbiorowego. Za pojęciem tym kryje się nic innego, jak opcja związana z możliwością złożenia wniosku do sądu przez większą liczbę osób. Wówczas nie jest to już zetknięcie się ze sobą jednego człowieka i instytucji, a wielu ludzi. Tego nie da się już zignorować i zbyć i rzecz jasna sądy także patrzą na to zupełnie inaczej – bardziej przychylnie.

Kiedy złożyć pozew zbiorowy o zwrot kosztów niskiego wkładu?

Jak działa pozew zbiorowy w sprawie zwrotu kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu dokładniej analizuje zwrotubezpieczenia.pl. Warto jednak zastanowić się nad tym, kiedy możliwe jest w ogóle wejście na drogę prawną w tej sprawie. Ubezpieczenie od niskiego wkładu własnego obowiązuje wówczas, gdy kredytobiorca nie może zagwarantować wymaganej ilości gotówki (w przypadku kredytów hipotecznych jest to 10 – 20%). Bank wówczas zgadza się na udzielenie zobowiązania, ale pod warunkiem zgody na ubezpieczenie, którego opłacone koszty mają pokryć brakującą część wkładu. Niestety zdarza się, że po pewnym czasie, mimo osiągnięcia wymaganego progu, wciąż pobierane są, bezprawnie już, opłaty, albo zakres umowy ulega zmianie. W takim wypadku konsument ma prawo do tego, by ubiegać się o zwrot naliczonych kosztów.

Jak złożyć wniosek o pozew zbiorowy?

Złożenie pozwy w sądzie samo w sobie nie jest trudne, zwłaszcza gdy sięgnie się po dodatkową pomoc ze strony kancelarii prawnej. Nieco trudniejsze jest to w przypadku pozwów zbiorowych, gdy pod uwagę należy wziąć osoby, które znalazły się w podobnej niekorzystnej sytuacji. I tutaj jednak pomóc może kancelaria prawna, która prawdopodobnie w takich pozwach się specjalizuje i orientuje, jak to wygląda. W sieci nie brakuje też stron internetowych, które zrzeszają właśnie poszkodowanych w ten sposób ludzi. Można z nich uzyskać informacje o innych konsumentach, a także dowiedzieć się, jakie konkretnie działania da się podjąć. Co istotne, aby można było w ogóle złożyć pozew zbiorowy, konieczne jest zebranie minimum 10 osób, ale zdecydowanie lepiej, by było ich więcej.

Jakie warunki trzeba spełnić, by złożyć pozew zbiorowy?

Jak zostało wspomniane, musi zgłosić to co najmniej 10 osób, ale nie jest to jedyny wymóg. Dużym problemem w pozwach zbiorowych jest fakt, iż konieczne jest ujednolicenie roszczeń finansowych. To oznacza, że choć każdy poszkodowany może być w nieco innej sytuacji finansowej, wszyscy razem walczą dokładnie o to samo, co może zrodzić pewne poczucie krzywdy. Kolejna rzecz to obowiązkowe odpłatne opublikowanie wniosku w ogólnopolskiej gazecie, aby informacja o toczącym się procesie była dostępna do świadomości każdego. Konieczne będzie także określenie reprezentanta, który zajmie się całą sprawą i będzie wypowiadał się w imieniu wszystkich poszkodowanych przed sądem.