Przed świętami pisaliśmy Wam o dwóch promocjach dotyczących Kart Kredytowych w Banku Zachodnim WBK: 150PLN za założenie Konta i Karty oraz do 300 PLN za zamkniecie karty w innym Banku. Dziś przyszła kolej na jeszcze jedną promocję dotyczącą Karty Kredytowej w BZWBK, która trwa od 2 listopada 2016 r. do 31 marca 2017 r. i polega na otrzymaniu Karty MasterCard Silver, zwolnionej z następujących opłat:

  • opłaty rocznej za Kartę przez pierwszy rok jej posiadania liczony od zawarcia umowy o Kartę
  • opłat miesięcznych za Kartę przez drugi rok jej posiadania liczony od zawarcia umowy o Kartę
  • opłaty za wypłatę gotówki z bankomatów sieci BZWBK24 przez pierwszy i drugi rok posiadania Karty liczony od daty zawarcia umowy o Kartę
  • opłaty za przewalutowanie transakcji zagranicznych dokonanych w walucie innej niż PLN przez pierwszy i drugi rok posiadania Karty liczony od daty zawarcia umowy o Kartę
  • opłaty za uruchomienie usługi Ratio przez pierwszy i drugi rok posiadania Karty liczony od dnia zawarcia umowy o Kartę

Warunki Promocji

W promocji mogą wziąć udział osoby, które na 4 miesiące przed przystąpieniem do tej promocji nie posiadały dowolnej głównej karty kredytowej Banku Zachodniego WBK. Aby wziąć udział w promocji i otrzymać Kartę Kredytową zwolnioną z wyżej wymienionych opłat musimy wypełnić formularz na dedykowanej stronie promocji o wydanie karty kredytowej MasterCard Silver wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz do dnia 31 marca 2017 r. zawrzeć umowę o kartę kredytową. I to w zasadzie wszystko aby otrzymać Kartę Kredytową zwolnioną z niektórych opłat. Pamiętajcie proszę, że pozostałe opłaty poza tymi wymienionymi powyżej będą naliczane zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji.

Limit w ramach promocji „Karta Kredytowa na start” wynosi od 1000 PLN do 4000 PLN. W przypadku kiedy zawnioskujemy o zmianę wysokości limitu w Karcie albo zmienimy Kartę MasterCard Silver na inną tracimy przywileje promocji. Oznacza to, że nasza Karta nie będzie już zwolniona z opłat, o których pisałam powyżej.

Z Kartą BWZBK zwrot 50% abonamentu do kin Cinema City

Cinema City Unlimited to program abonamentowy oferujący możliwość oglądania nielimitowanej liczby filmów w dowolnym kinie Cinema City w Polsce, za stałą miesięczną opłatą uiszczaną przez co najmniej 12 miesięcy. Abonament Unlimited dostępny jest w dwóch wariantach:
42 zł miesięcznie Dostęp do wszystkich kin Cinema City w Polsce z wyjątkiem Warszawy
49 zł miesięcznie Dostęp do wszystkich kin Cinema City w Polsce
Dla osób, które jeszcze tego programu nie znają, zapraszamy na stronę Cinema City po szczegóły.

Zwrot 50% abonamentu do Kin Cinema City mogą otrzymać wszystkie osoby, które w ciągu ostatnich 90 dni przed momentem przystąpienia do Promocji nie były posiadaczami Karty Kredytowej Banku Zachodniego WBK, oraz nie brały udziału w pierwszej edycji promocji, a także nie wyraziły sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Zgodnie z regulaminem promocji „Czas pomiędzy wypełnieniem Formularza przystąpienia do Promocji a złożeniem wniosku o wydanie Karty Kredytowej nie może być dłuższy niż 10 dni, przy czym kolejność wykonywania tych czynności jest dowolna

Nagrodę w postaci zwrotu 50% abonamentu – nie więcej niż 25 PLN miesięcznie i nie więcej niż 300 PLN  w ramach uczestnictwa w promocji – otrzymają osoby, które poza zawarciem umowy o Kartę i przystąpieniem do promocji, rozliczą w danym miesiącu kalendarzowym chociaż jedną Transakcja Powtarzalna polegającą na opłaceniu abonamentu za kartę Cinema City Unlimited oraz rozlicza w danym miesiącu kalendarzowym chociaż dwie transakcje bezgotówkowe Kartą.

Nagroda będzie wypłacana przez 12 miesięcy, zawsze do końca miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunku.

Promocja na zwrot 50% abonamentu do Kin Cinema City trwa do 31 grudnia 2016 r.

WEŹ UDZIAŁ W PROMOCJI - ZAMÓW KARTĘ KREDYTOWĄ

Jeżeli opisana przez nas promocja rozwiała Twoje wątpliwości i podoba Ci się to co robimy, pomóż nam w dalszym rozwoju. Skorzystaj z oferty klikając w formularz poniżej. ?

PRZYDATNE DOKUMENTY

BZWBK Regulamkin Karty Kredytowej na Start

BZWBK Regulamin Programu Lojalnościowego Cinema City Unlimited II edycja

BZWBK Tabela Opłat i prowizji

DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI POZOSTAŁO:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)