Do 28 lutego 2017 r. w Banku zachodnim WBK możemy przystąpić do promocji, w której za otwarcie rachunku oraz zawarcie umowy o kartę kredytową otrzymamy premię w wysokości 150 PLN. Do promocji mogą przystąpić wszystkie osoby, które wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz osoby, które nie były posiadaczami Konta Osobistego w przeciągu 12 miesięcy od momentu przystąpienia do promocji, a jednocześnie w przeciągu ostatnich 6 miesięcy liczonych od momentu zawnioskowania o Kartę Kredytową nie zamknęli żadnej innej posiadanej w BZWBK Karty Kredytowej.

Warunki promocji

Umowa o Rachunek oraz Kartę Kredytową może zostać zawarta wszystkimi możliwymi kanałami, tj.: w Placówce – również w Placówkach Partnerskich, przez Internet, przez Bankowość Elektroniczną, lub telefonicznie. Ważne jest tutaj aby umowa o Kartę Kredytową została zawarta najpóźniej w kolejnym miesiącu kalendarzowym po zawarciu umowy o rachunek (jeżeli umowę o rachunek zawrzemy w listopadzie, to najpóźniej w grudniu musimy zawrzeć umowę o Kartę Kredytową). Reasumując:

  • otwieramy konto za pośrednictwem dedykowanej strony promocji (bądź innym wybranym przez nas kanałem) pamiętając o wyrażeniu wszelkich zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
  • zawieramy umowę o Kartę Kredytową w tym samym miesiącu, w którym otworzyliśmy konto, lub najpóźniej w następnym miesiącu kalendarzowym
  • w miesiącu wydania karty i/lub w 3 kolejnych miesiącach kalendarzowych następujących po miesiącu podjęcia pozytywnej decyzji o wydaniu Karty kredytowej, musimy dokonać łącznie minimum 5 transakcji bezgotówkowych. (5 transakcji, o których mowa powyżej musi zostać dokonanych na przestrzeni tych wszystkich wspomnianych miesięcy – możemy zatem wykonać je już w miesiącu, w którym otrzymaliśmy kartę, a jeżeli nam się to nie uda to na ich wykonanie mamy jeszcze 3 kolejne miesiące kalendarzowe)

Pamiętajcie również, że promocją nie są objęte transakcje bezgotówkowe dokonane kartami dodatkowymi wydanymi do kart głównych.

Zgodnie z regulaminem promocji nie łączy się ona z promocjami: Karta Kredytowa na Start, Promocja dla klientów NC+ KONTO, Promocja dla klientów NC+ KARTA, Promocja sprzedaży kart kredytowych BZWBK dla uczestników Programu Lojalnościowego Cinema City Unlimited_edycja_2.

Wypłata premii

Zgodnie z regulaminem wypłata premii 150 PLN nastąpi do końca 4-go miesiąca kalendarzowego, licząc od miesiąca następującego po miesiącu podjęcia pozytywnej decyzji o wydaniu Kart kredytowej. Nagroda zostanie przekazana na rachunek osobisty otwarty w ramach tej promocji.

WEŹ UDZIAŁ W PROMOCJI

Jeżeli opisana przez nas promocja rozwiała Twoje wątpliwości i podoba Ci się to co robimy, pomóż nam w dalszym rozwoju. Skorzystaj z oferty klikając w formularz poniżej. ?

PRZYDATNE DOKUMENTY

REGULAMIN PROMOCJI „150 PLN na Dzień dobry – edycja II”

Tabela Opłat i Prowizji BZWBK

DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI POZOSTAŁO:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)