Ruszyła kolejna promocja w Banku Millennium związana z Kontem 360° oraz Kontem 360° Student, polegająca na możliwości otrzymania premii nawet do 600 PLN. Promocja trwa od 16.11.2016 r. do 28.02.2017 r. i składa się z dwóch etapów, gdzie za otworzenie konta możemy otrzymać jednorazowo 100 PLN premii oraz za każde skuteczne polecenie 50 PLN (łącznie z poleceń możemy uzyskać kwotę 500 PLN). Żeby więc zarobić maksymalną, dostępną w ramach promocji premię musimy otworzyć rachunek i polecić go 10 osobom.

Oczywiście wypłata premii jest uzależniona od spełnienia kilku warunków nie tylko przez nas ale także przez osobę, którą poleciliśmy. Warto zaznaczyć, że promocja nie łączy się z promocją „Zyskaj 360 zł – 4 edycja”, a skorzystać mogą z niej osoby, które mają obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terenie RP, a także osoby, które nie posiadały żadnego produktu w Banku Millennium od 01.04.2015 r., czyli nie były posiadaczami, współposiadaczami, pełnomocnikami, przedstawicielami ustawowymi/opiekunami/kuratorami posiadacza rachunku i nie użytkowały kart przedpłaconych pre-paid.

Dodatkowo Bank nie może procesować żadnego naszego wniosku, który miałby być przez nas złożony przed dniem rozpoczęcia promocji czyli 15.11.2016 r. Jeżeli więc w tym dniu złożyliśmy już jakiś wniosek o konto nie możemy powalczyć o 600 PLN premii. Wykluczeń trochę jest, ale warunki do otrzymania premii są już nieco prostsze. Zobaczcie sami.

100 PLN za otwarcie konta

Aby otrzymać premię w wysokości 100 PLN osoba, otwierająca konto:

  • zgłasza swój udział w promocji za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie promocji w terminie od 16.11.2016 r. do 07.12.2016 r. a następnie potwierdza uczestnictwo klikając w link aktywacyjny otrzymany mailem, gdzie od razu przechodzi na stronę z możliwością otwarcia konta 360° lub kontem 360° Student. Pamiętajmy, że składając wniosek musimy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oraz na ujawnienie przez Bank Organizatorowi informacji objętych tajemnicą bankową, dzięki której otrzymujemy możliwość zdobycia premii.
  • do 13.12.2016 r. zawiera z Bankiem umowę o Konto i kartę debetową do Konta
  • w styczniu i lutym 2017 r. zasilą konto kwotą 1000 PLN oraz wykonają co najmniej 1 transakcje bezgotówkową (kartą lub Blikiem) w każdym z dwóch miesięcy (styczeń i luty 2017 r.) w punktach handlowo – usługowych. Jest to kolejna promocja, w której niestety nie zostaną uwzględnione nasze płatności kartą czy blikiem przez Internet.
  • do dnia 24.03.2017 r. po otrzymaniu informacji o zdobyciu premii, poda w aplikacji (dostępnej na stronie mojekonto.zpremia.pl po zalogowaniu się na swoje konto) dane umożliwiające jej wypłatę, czyli imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer aktywnego konta otwartego w ramach promocji

50 PLN za polecenia

Żeby dodatkowo otrzymywać środki za polecenia (pamiętajmy, że możemy polecić maksymalnie 10 osób) musimy wygenerować kod składający się z ciąg ośmiu znaków i przekazać go osobie polecanej. Kod generujemy po zalogowaniu się na stronie http://mojekonto.zpremia.pl/promocja/ i wygenerować możemy go jedynie do dnia 07.12.2016 r. Do tego samego dnia kod może być użyty co oznacza, że osoba przez nas polecona do dnia 07.12.2016 roku musi zalogować się na stronie organizatora. Osoba polecona musi wykonać kolejno następujące kroki:

  • do dnia 07.12.2016 rejestruje się na stronie organizatora, a po zalogowaniu podaje kod, imię i nazwisko oraz e-mail Polecającego
  • następnie potwierdza uczestnictwo klikając w link aktywacyjny otrzymany mailem, gdzie od razu przechodzi na stronę z możliwością otwarcia konta 360° lub kontem 360° Student. Podczas składania wsioku wyraża zgody zaznaczając odpowiednie checkboxy.
  • do 13.12.2016 r. zawiera z Bankiem umowę o Konto i kartę debetową do Konta
  • w styczniu i lutym 2017 r. zasilą konto kwotą 1000 PLN oraz wykonają co najmniej 1 transakcje bezgotówkową (kartą lub Blikiem) w każdym z dwóch miesięcy (styczeń i luty 2017 r.) w punktach handlowo – usługowych. Jest to kolejna promocja, w której niestety nie zostaną uwzględnione nasze płatności kartą czy blikiem przez Internet.

Za spełnienie wszystkich powyżej opisanych warunków Organizator, czyli Agora S.A. powiadomi nas mailowo do dnia 24.03.2017 r. Pamiętajmy, że po otrzymaniu maila z informacją, o wypłacie premii musimy zalogować się na stronie organizatora wspomnianej powyżej i podać dane umożliwiające wypłatę środków, czyli imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer aktywnego konta otwartego w ramach promocji. Premia za otwarcie konta oraz za polecenia zostanie wypłacona maksymalnie do dnia 31.03.2017 r.

Należy również pamiętać, iż pomimo, że jako datę końca trwania promocji regulamin wskazuje 28.02.2017 r. to czas na założenie konta i wygenerowanie kodu dla osoby polecanej mamy czas jedynie do 07.12.2016 r. Po tym terminie nie będzie już można otworzyć konta w ramach tej promocji.

PRZYDATNE DOKUMENTY

Regulamin Promocji Moje Konto 360o w Banku Millennium

Tabela Opłat i Prowizji Millennium Banku

DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI POZOSTAŁO:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)