Gramatyka języka angielskiego postrzegana jest jako trudna i skomplikowana. Nic w tym dziwnego. Jej zakres jest bowiem bardzo szeroki. Wystarczy wspomnieć tylko o licznych czasach, których konstrukcje spędzają sen z powiek uczniom języka Szekspira. Aby jednak poprawnie i swobodnie porozumiewać się po angielsku, wcale nie trzeba znać całej gramatyki, wystarczą podstawy. Co do nich należy? Od czego zacząć naukę angielskiej gramatyki?

Jak uczyć się angielskiej gramatyki?

Jeszcze do niedawna angielskiej gramatyki uczyliśmy się z książek i podręczników. Proponowały one niezliczoną liczbę ćwiczeń. Łączenie słów w zdania czy wypełnianie luk to zadania, które miały pomóc w zapamiętaniu skomplikowanych reguł gramatycznych. Dziś od takich metod nauki się odchodzi. Są one nieskuteczne i czasochłonne. Zamiast tego angielskiej gramatyki uczy się na takich kursach jak https://szybkanauka.pro/present-simple-pytania/. Bazują one ma praktycznym podejściu i nauce zasad rządzących językiem poprzez samodzielne tworzenie zdań i powtarzanie ich na głos. Dzięki temu zrozumienie i zapamiętanie reguł jest prostsze i szybsze.

Od czego zacząć naukę gramatyki języka angielskiego?

Zaczynając przygodę z językiem angielskim, w czasie pierwszych lekcji warto skupić się na:

  • odmianie czasownika “to be”
  • rzeczownikach policzalnych i niepoliczalnych
  • tworzeniu liczby mnogiej
  • dopełniaczu saksońskim
  • czasowniku “have got”.

Jakich czasów angielskich się uczyć?

Gramatyka języka angielskiego składa się z 12 czasów. Ucząc się podstaw, wcale jednak nie trzeba znać ich wszystkich. Na swobodne porozumiewanie się pozwala znajomość tylko 3 czasów: Present Simple, ​Future Simple, Past Simple. Ambitni uczniowie mogą dodatkowo przyswoić czas Present Continuous i Present Perfect.

Przedimki w języku angielskim

W zakres podstaw angielskiej gramatyki są również przedimki. Znane są one również pod nazwą articles. Stosowane są one przed rzeczownikami i mają za zadanie ich dookreślenie. W języku angielskim występują przedimki nieokreślone (a/an) oraz określone (the).

Gramatyka angielska – 3 rodzaje zdań

Aby porozumieć się w języku angielskim, trzeba znać trzy typy zdań. Nie różnią się one od tych mających zastosowanie w języku polskim. Podstawą jest więc umiejętność budowania zdań:

  • twierdzących, które pomogą w wyrażaniu opinii, myśli, opowiadaniu o wydarzeniach przeszłych, przyszłych i teraźniejszych;
  • przeczących, które pozwalają zaprzeczać twierdzeniom, z którymi się nie zgadzamy, wyrażać swoje preferencje, stawiać granicę;
  • pytających, które wykorzystuje się do uzyskania potrzebnych informacji.

Znając podstawy gramatyki, można zgłębiać jej reguły. Na wyższym poziomie przychodzi czas na stopniowanie przymiotników, czasowniki modalne i w bezokolicznikach czasowniki przechodnie i nieprzechodnie, regularne/nieregularne, czasowniki frazowe (Phrasal verbs), przysłówki, zaimki, spójniki, liczniki, przyimki, stronę bierną, mowę zależną, zdania względne, zdania rozszczepione czy okresy warunkowe.