Od 15 marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. możemy polecać Bank Zachodni WBK i zarówno polecony jak i polecający otrzymają premię przy spełnieniu kilku prostych warunków. Osobą polecającą może być każdy kto posiada w Banku Konto z dostępem do bankowości elektronicznej. Dodam, że obecnie możecie otworzyć Konto Godne Polecenia albo Konto 1|2|3 w promocji i otrzymać 150 zł premii lub Konto oraz Kartę Kredytową i otrzymać 200 zł premii. Osobą polecona może być osoba fizyczna, lub osoba prowadząca działalność gospodarczą, która nie posiadała Konta albo Karty kredytowej od dnia rozpoczęcia Programu, czyli od 15 marca 2017 r.

Warunki promocji 

W ramach programu poleceń Bank przewidział premię w wysokości 100 zł dla osoby polecającej i 50 zł dla osoby poleconej. Żeby ją jednak otrzymać obie sromy muszą spełnić kilka warunków, poza tymi wspomnianymi powyżej:

  • wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych
  • podać w Banku numer telefonu komórkowego do kontaktu
  • na dzień wypłaty premii posiadać aktywne Konto lub Kartę Kredytową

Dodatkowo osoba polecająca, która już posiada w Banku wspomniane produkty przystępuje do programu poleceń poprzez system bankowości elektronicznej akceptując tam regulamin promocji, oraz generuje kod polecenia, który następnie przekazuje osobie poleconej. Osoba polecona musi natomiast spełnić dodatkowo następujące warunki:

  • do dnia 31 grudnia 2017 r. otworzy Konto, Konto firmowe lub Kartę kredytową za pośrednictwem dedykowanej strony promocji podając we wniosku kod otrzymany od polecającego
  • do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu złożenia wniosku zawrze umowę za pośrednictwem kuriera lub przelewu weryfikacyjnego
  • do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu złożenia wniosku rozliczy transakcje bezgotówkowe Kartą lub Blikiem na łączną kwotę 200 zł. Transakcje musza zostać zaksięgowane na koncie. Mogą być wykonane w sklepach stacjonarnych lub przez Internet.

W przypadku Karty Kredytowej na dedykowanej stronie promocji zgłaszamy prośbę o kontakt telefoniczny z przedstawicielem Banku, a podczas rozmowy z Konsultantem zawieramy umowę. Tutaj również musimy wykonać transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę 200 zł w w ciągu miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia Umowy o kartę kredytową.

To co jest bardzo istotne w przypadku wykonania transakcji bezgotówkowych na kwotę 200 zł zarówno w przypadku Karty jak i Konta to fakt, iż muszą zostać one zaksięgowane na rachunku w tym samym miesiącu, w którym zostały wykonane. Jeżeli będziecie chcieli spełnić ten warunek jeszcze w miesiącu podpisania umowy to róbcie to z dużym zapasem tak, aby transakcje na pewno się rozliczyły i były zaksięgowane na rachunku Karty, albo na Koncie.

Wypłata premii

Nagroda dla osoby polecającej, czyli obecnego Klienta Banku w wysokości 100 zł zostanie przekazana w formie przelewu na Konto Osobiste, natomiast premia w wysokości 50 zł dla osoby poleconej zostanie przekazana w formie przelewu na Konto Osobiste lub rachunek Karty Kredytowej. Obie premie zostaną wypłacone do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym osoba polecona spełniła warunki promocji.

PRZYDATNE DOKUMENTY

Program „Polecaj Bank – III edycja”

Taryfa prowizji i opłat BZWBK

DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI POZOSTAŁO:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)