Jesteście zakochani i chcecie zawrzeć związek małżeński? Pojawiają się przy tym jakieś kłopoty i komplikacje? A może jesteście innego wyznania, lecz za wszelką cenę chcecie się pobrać, pozostając jednocześnie wierni swoim wyznaniom i zasadom? Bez obaw. Nie musicie podejmować w tej sytuacji radykalnych kroków. Nie musicie też wybierać pomiędzy miłością a wiernością swojemu wyznaniu. Z pomocą dla Was przychodzi ślub jednostronny. Nie wiecie co to takiego? Zapraszam do lektury.

Ślub jednostronny – krótkie wytłumaczenie

Ślub jednostronny to rodzaj ceremonii wstąpienia w związek małżeński, w którym udział mogą wziąć osoby wyznające dwie odmienne religie. Może być nawet tak, że jedna z osób jest zupełnie niewierząca. Z pozoru ślub jednostronny niczym nie różni się od tego ”normalnego”, który wszyscy dobrze znamy. Najbardziej widoczną dla każdego różnicą jej moment składania przysięgi, którą składa przed Bogiem jedynie osoba wyznania katolickiego. Dodatkowo partner, który jest innego wyznania nie będzie też wykonywał znaków krzyża, a także nie przystąpi do sakramentów (Komunii świętej raz spowiedzi).

Ślub jednostronny może zostać zawarty bez Mszy świętej, jednak w większości przypadków władze kościoła zezwalają, aby obył się on podczas jej trwania.

Ślub jednostronny – kto może go zawrzeć?

Ślub jednostronny jest nazywany również małżeństwem mieszanym. Dlaczego? Aby mógł on zaistnieć, warunkiem koniecznym jest, aby osoby wstępujące w związek małżeński były innej płci, z czego jedna z nich musi być osobą wyznania katolickiego która przyjęła chrzest. Drugą osobą może być natomiast osoba:

  • innego wyznania
  • niewierząca – ateista
  • która świadomie i dobrowolnie porzuciła wiarę katolicka – apostata
  • nieochrzczona
  • ochrzczona lecz wychowana w innej wierze bądź środowisku

Bardzo ważne jest, aby drugą osobą nie był rozwodnik. Dla Kościoła katolickiego nie ma terminu ”rozwód”, o czym świadczą zresztą słowa przysięgi ”(..) oraz, że Cię nie opuszczę, aż do śmierci…” Jedynie śmierć jednego członka nieudanego małżeństwa uprawnia drugą osobę do zawarcia ponownego małżeństwa. W przeciwnym wypadku jest to niemożliwe

Jakie warunki należy spełnić, aby móc zawrzeć ślub jednostronny?

Formalności konieczne do zawarcia ślubu jednostronnego niewiele różnią się do tradycyjnego ślubu kościelnego. Z jednym wyjątkiem – osoba niewierząca musi otrzymać od biskupa specjalną dyspensę, która pozwoli mu zawrzeć małżeństwo mieszane.

Dyspensa to specjalny dokument, w którym zobowiązuje się nie utrudniać współmałżonkowi praktykowania wiary katolickiej oraz wychowania w niej potomstwa.

Wbrew pozorom osoba innego wyznania, która chce zawrzeć ślub jednostronny – https://www.marcinorzolek.pl/blog/slub-jednostronny  ma nawet nieco łatwiej niż osoba wyznania katolickiego 😉 Nie musi ona uczestniczyć w naukach przedmałżeńskich, czy też dostarczyć świadectwa ukończenia katechezy szkolnej.