Nowoczesne budownictwo i współczesne technologie pozwalają na wysoki poziom automatyzacji wielu systemów w naszych domach. Ogromną zaletą jest możliwość zarządzania nimi w sposób zdalny i zintegrowany. Kontrolowanie na odległość oraz połączenie wszystkich urządzeń elektrycznych, automatycznych czy grzewczych w jedną sprawnie działającą całość to rozwiązanie, z którego warto skorzystać. W szczególności jeśli zależy nam na energooszczędnym charakterze budynku i wysokim poziomie bezpieczeństwa jego mieszkańców.

Jak zintegrować ze sobą wszystkie instalacje i systemy domowe mimo, że najcżęściej pochodzą one od różnych producentów? Odpowiedzią na to pytanie jest system BMS.

Co to jest system BMS?

BMS czyli Building Management System to w przekładzie na język polski: system zarządzania budynkiem. BMS zwany również systemem automatyki budynkowej służy do monitorowania i odpowiedniego ustawienia parametrów i działań wszystkich urządzeń i systemów przypisanych do konkretnego budynku. Niemal każde urządzenie czy instalacja może stać się podzespołem BMS.

Jakie funkcje spełnia system BMS?

Building Management System to szereg możliwości, mnóstwo korzyści oraz duże ułatwienie dla użytkownika.

Funkcje systemu BMS to w szczególności:

  • kontrola i sterowanie poszczególnymi podzespołami systemu,
  • optymalizacja parametrów podzespołów w zależności od potrzeb i/lub zmian czynników zewnętrznych,
  • ustalanie harmonogramów, scenariuszy pracy i wzajemnych zależności wszystkich elementów systemu,
  • diagnostyka systemu,
  • kontrola zużycia energii.

Dzięki takim możliwościom uzyskuje się realny wpływ na zmniejszenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej oraz zmniejszenie swojego śladu węglowego. Dom staje się energooszczędny i bardziej ekologiczny. Użytkownik ustawia temperaturę pomieszczeń w sposób zindywidualizowany. Monitoruje budynek przy pomocy jednego interfejsu. Oszczędza czas. Może bardzo szybko wykryć nieprawidłowości w działaniu podzespołów i zadbać o odpowiedni serwis oraz- co za tym idzie- bezpieczeństwo mieszkańców.

Serwisowanie systemu BMS.

Serwis BMS jest kluczowy do poprawnego działania systemu. Tylko w pełni sprawna sieć zapewnia bezpieczeństwo i należycie spełnia swoje zadania. Wybierając serwis automatyki budynkowej warto zdecydować się na fachowców, którzy specjalizują się w obsłudze systemów konkretnego (naszego) producenta lub producentów, zapytać o uzyskane certyfikaty oraz czas gwarancji. Najlepsze serwisy świadczą swoje usługi przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.