Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to często wybierana forma prawna prowadzania działalności gospodarczej. Jej założenie wymaga jednak od przedsiębiorcy zaopatrzenia się w kilka niezwykle ważnych informacji, które pozwolą szybko i sprawnie przejść przez ten proces.

Czym jest spółka z o.o.?

Spółka z o.o. to nic innego jak spółka kapitałowa prawa handlowego. Ma ona tzw. osobowość prawną, co oznacza, że może być uznawana za podmiot praw i obowiązków przez pozostałe elementy gospodarki. Ponadto w przypadku nieporozumień z danym przedsiębiorstwem rozwiązuje się je drogą sądową. Charakterystyczny dla tego typu spółki uznaje się podział na udziały, których suma powinna wynosić min. 5000 zł. Tę kwotę określa się jako minimalny kapitał zakładowy. Co ciekawe najniższa składka może wynosić jedynie 50 zł. Na ogół tworzy ją więc większa liczba wspólników, chociaż zdarza się, że jest to tylko jedna osoba. Natomiast zakładanie spółki z o.o. przez internet nie musi być trudne, wystarczy zebrać odpowiednie informacje i za ich pomocą wypełnić wszelkie niezbędne formularze. Czasem jednak wymagany będzie udział notariusza w całym procesie.

Jak założyć spółkę z o.o. w kilku krokach?

Chcąc założyć spółkę z o.o., musimy wiedzieć, że mamy do wyboru dwie metody wykonania tego zadania. Po pierwsze możemy zdecydować się na skorzystanie z systemu S-24, przez co wszelkie kroki wykonamy bez wychodzenia z domu. Ponadto nasze przedsiębiorstwo będzie gotowe do działania już w 24 godziny. Drugi natomiast wiąże się z wizytą w kancelarii notarialnej. Dostaniemy tam specjalistyczną pomoc i rozwiejemy wszelkie wątpliwości. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że założenie spółki z o.o. online niesie ze sobą pewne ograniczenia, których nie ma w przypadku istniejącej dla tego alternatywy. Odwiedzenie notariusza pozwoli nam na znaczne rozbudowanie umowy oraz bezkonfliktowe rozwiązanie spornych jej punktów.

Jakie informacje przygotować?

Aby bezproblemowo zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością potrzebne nam będzie kilka informacji. Należy je umieścić w zawieranej umowie spółki lub akcie założycielskim. Są to m.in.:

  • nazwa oraz siedziba firmy;
  • przedmiot działalności;
  • wysokość wniesionego kapitału zakładowego;
  • liczba oraz wartość udziałów obejmowanych przez wspólników;
  • ilość udziałów przypadających na każdego wspólnika;
  • czas trwania spółki.

Należy mieć na uwadze, że nazwa przedsiębiorstwa powinna nawiązywać do rodzaju prowadzonej działalności i tym samym nie może wprowadzać nikogo w błąd.

Kto może założyć spółkę z o.o.?

Spółkę z o.o. mogą założyć wszystkie osoby fizyczne oraz prawne bez względu na obywatelstwo lub lokalizację firmy. Może to być jeden podmiot lub więcej. Tę formę zaleca się zazwyczaj wspólnikom chcącym ograniczyć ryzyko finansowe do wniesionego wkładu. Pozwala to zabezpieczyć ich prywatny majątek, więc okazuje się świetną formą ochrony przed skutkami niepowodzeń czy decyzji inwestycyjnych nowo utworzonego przedsiębiorstwa.