Spłacasz kilka rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w różnych bankach? Zastanawiasz się, jak zredukować comiesięczne obciążenie budżetu, nie narażając się na opóźnienia w spłacie? Jednym z rozwiązań jest kredyt konsolidacyjny, który łączy co najmniej dwa zobowiązania finansowe w jedno. Jak działa konsolidacja kredytów? Sprawdź, czy kredyt konsolidacyjny opłaci się w Twoim przypadku.

Głównym celem konsolidacji kredytów jest połączenie różnych zobowiązań finansowych w jedno w tym samym banku. Kiedy wnioskujesz o kredyt konsolidacyjny, przedstawiasz aktualne kredyty, pożyczki czy limity na kartach kredytowych, które chcesz połączyć. Możesz skonsolidować m.in. kredyty gotówkowe, pożyczki pozabankowe i limit w rachunku bieżącym w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Tym sposobem uzyskasz jedną comiesięczną ratę, która będzie niższa od sumy dotychczasowych rat. Twój budżet zostanie odciążony, co zmniejszy ryzyko opóźnień w spłatach w trudniejszym finansowo okresie.

Jeśli bank wyda pozytywną decyzję kredytową, nie przeleje pieniędzy na Twoje konto, ale od razu spłaci zadłużenia w Twoim imieniu. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której ubiegasz się o kredyt konsolidacyjny z dodatkową gotówką na dowolny cel. Wtedy otrzymasz tę część na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.

Bank Pekao S.A. oferuje pożyczkę konsolidacyjną w wysokości od 1000 zł do 250 000 zł. Nowi klienci mogą skorzystać z 0% prowizji od przeniesionych rat i 0% prowizji od dodatkowej gotówki na dowolny cel w wysokości do 50% konsolidowanej kwoty.

Dlaczego warto skonsolidować kredyty?

– Konsolidacja kredytów pozwala na zmniejszenie comiesięcznych zobowiązań zaciągniętych w bankach oraz innych instytucjach finansowych. Kredytobiorca określa preferowaną wysokość comiesięcznej raty, która może być nawet o kilkaset złotych niższa od sumy dotychczasowych rat. Maksymalny okres spłaty kredytu konsolidacyjnego wynosi aż 10 lat – objaśnia ekspert Banku Pekao.

Dzięki kredytowi konsolidacyjnemu uwalniasz część dochodów, którą możesz przeznaczyć na nieprzewidziane wydatki. Ponadto zmniejszasz ryzyko nieregularnych spłat, kiedy Twój budżet domowy staje się coraz bardziej napięty. Niedotrzymywanie terminów wynikających z harmonogramu spłat skutkuje nie tylko naliczaniem odsetek za opóźnienie, ale także pogorszeniem historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej. W efekcie obniża się scoring w BIK-u, który jest weryfikowany przez banki, więc trudniej uzyskać kolejne finansowanie.

Konsolidacja kredytów zapewnia także wygodniejszą spłatę, ponieważ zlecasz tylko jeden przelew do tego samego banku. Zwykle raty pożyczek od różnych instytucji finansowych nie są spłacane tego samego dnia. Ten problem rozwiązują zlecenia stałe – realizowane automatycznie co miesiąc. Jedyne, czego musisz wtedy przypilnować, to odpowiednia ilość środków na koncie. Pobieranie kwot w różnych terminach – zwłaszcza przed wpływem wynagrodzenia na konto – może Ci jednak nie odpowiadać. Składając wniosek o kredyt konsolidacyjny, ustal optymalną datę spłaty, np. dopiero po otrzymaniu wypłaty.

Jeśli zależy Ci zarówno na zmniejszeniu comiesięcznego obciążenia, jak i przerwie w spłacie zobowiązań, możesz zdecydować się na karencję. To odroczenie spłaty rat kredytu konsolidacyjnego o 3 miesiące. Pamiętaj, że w tym okresie są naliczane odsetki od kapitału, czyli kwoty kredytu, co nieznacznie zwiększa jego całkowity koszt.

Długofalowe konsekwencje konsolidacji kredytów

Zredukowanie comiesięcznych rat poprzez konsolidację kredytów skutkuje wydłużeniem okresu kredytowania. Z jednej strony – spłacasz niższe raty. Z drugiej strony – odsetki są naliczane przez dłuższy czas, więc całkowity koszt zobowiązania rośnie. Trzeba jednak podkreślić, że dla kredytobiorców kluczowe są bieżące wydatki. Decydując się na konsolidację zobowiązań, kierują się przede wszystkim obniżeniem aktualnych obciążeń, aby swobodnie rozporządzać domowym budżetem.

Zanim podpiszesz umowę kredytu konsolidacyjnego, sprawdź, czy bank oferuje bezprowizyjną nadpłatę zobowiązania. Jeśli będziesz dysponować wolną gotówką, możesz przelać bankowi kwotę wyższą niż wynikająca z harmonogramu. Tym sposobem zredukujesz kapitał, na podstawie którego naliczane są odsetki. W zależności od ustaleń z bankiem możesz albo zachować ratę na dotychczasowym poziomie i skrócić okres spłaty, albo zachować okres spłaty i obniżyć ratę. W obu przypadkach uda Ci się zmniejszyć całkowity koszt konsolidacji kredytów.