Od  2 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. możemy skorzystać z Oferty Powitalnej – Dzień Dobry w CA, dzięki której zyskujemy 3% w skali roku na dwumiesięcznej lokacie terminowej, a także brak prowizji za przyznanie linii kredytowej w koncie, m.in. brak opłaty rocznej na Karcie Kredytowej Gold , brak opłaty za obsługę Karty Silver oraz Standard przez pierwsze 6 miesięcy, oraz obniżenie składki ubezpieczeniowej o 15% w stosunku do wysokości obowiązującej dla oferty standardowej. Co istotne z oferty mogą skorzystać nie tylko nowi Klienci, ale również obecni, którzy posiadają w Credit Agricole konto przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Oferta jest dostępna w placówkach należące do Banku, w placówkach partnerskich i w serwisie telefonicznym CA24.

Warunki promocji

Aby skorzystać z promocji należy otworzyć w Banku Konto w jednym z pakietów: 1 Konto, Konto PROSTOoszczędzające, Konto PROSTOoszczędzające PLUS, Konto PROSTOoszczędzające PREMIUM lub już je posiadać, jednak jak wspomniałam powyżej przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Ponadto musimy spełnić jeszcze kilka dodatkowych warunków:

  • zawrzeć umowę o Bankowość Elektroniczną
  • posiadać Kartę Debetową do Konta
  • zapewnić stałe wpływy na Konto w łącznej kwocie co najmniej 500 PLN. Wpływem może być wynagrodzenie, albo przelew własny z innego konta w banku zewnętrznymWażne, aby przelew przelew nie pochodził z zakończonej lokaty w Credit Agricole, wypłaty z Rachunku Oszczędzam, Programu Systematycznego Oszczędzania, Antidotum PRO, Antidotum Progresywnego, przelewów wykonanych w wyniku odkupienia jednostek uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym dystrybuowanym przez Bank lub przelewów pomiędzy rachunkami konta.
  • potwierdzić udział w promocji wypełniając Deklarację przystąpienia.

3,0% na 60 dniowej lokacie terminowej

Lokata, która bierze udział w promocji to lokata standardowa, której oprocentowanie w ramach promocji zostaje podniesione o 2,5 % w stosunku do oprocentowania, co na dzień dzisiejszy daje nam 3,0 % w skali roku. Oprocentowanie promocyjne może oczywiście się zmienić w zależności od oprocentowania standardowego, dlatego zawsze warto zweryfikować przed założeniem depozytu Tabelę Oprocentowania.

DODATKOWE PARAMETRY LOKATY

Okres trwania depozytu:
2 miesiące

Ilość depozytów:
Oprocentowanie specjalne dotyczy wyłącznie jednej lokaty terminowej otwartej w ramach danego Konta

Oprocentowanie:
Stałe 3,0% w skali roku

Kapitalizacja:
Odsetki kapitalizują się po okresie umownym

Kwota lokaty:
Od 1000 PLN do 50 000 PLN

Utrata odsetek:
W przypadku zerwania umowy przed czasem, odsetki nie zostają naliczone

Co do samej kapitalizacji warto również zaznaczyć, że do wyboru mamy kilka opcji rozliczenia lokaty:

  • kapitał lokaty i odsetki zostaną przekazane na rachunek bieżący lub
  • odsetki zostaną przekazane na rachunek bieżący, a z kapitału lokaty terminowej zostanie założona nowa lokata terminowa na taki sam okres jak poprzednia, z oprocentowaniem obowiązującym w danym momencie w Banku lub
  • z kapitału lokaty terminowej i odsetek zostanie założona nowa lokata terminowa na taki sam okres jak poprzednia, z oprocentowaniem obowiązującym w danym momencie w Banku. Dyspozycję dotyczącą sposobu zadysponowania lokatą po okresie umownym można zmienić bezpłatnie najpóźniej 1 dzień przed upływem terminu lokaty.

PRZENIEŚ KONTO DO CREDIT AGRICOLE I ZYSKAJ 200 ZŁ PREMII

Jeżeli opisana przez nas promocja rozwiała Twoje wątpliwości i podoba Ci się to co robimy, pomóż nam w dalszym rozwoju. Skorzystaj z oferty klikając w formularz poniżej. 🙂

PRZYDATNE DOKUMENTY

Regulamin oferty specjalnej „Oferta Powitalna – Dzień Dobry w CA”

Tabela Opłat i Prowizji kont Credit Agricole

Tabela oprocentowania Credit Agricole

DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI POZOSTAŁO:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)