Jest moc w Citi Banku po raz kolejny. Widać rozdawanie pieniędzy w ramach promocji się opłaca, ponieważ to już kolejna możliwość odebrania gotówki o wartości 400 PLN, tym razem do sklepu internetowego Merlin.pl. Do promocji możemy przystąpić w okresie od 2 listopada 2016 r. do 31 marca 2017 r. jednak, nie mamy możliwości wyboru karty, tak jak w poprzednich promocjach, a Organizatorzy promocji z góry narzucają nam Kartę Kredytową World MasterCard.  Jeżeli śledzicie naszego bloga to wiecie, że w poprzednich akcjach promocyjnych do wyboru była również Karta Kredytowa Simplicity, która jest zdecydowanie tańsza niż World MasterCard, ale to oczywiście wszystko zależy od Waszych potrzeb i upodobań oraz od tego, co ta Karta Kredytowa ma Wam dać i do czego ma służyć.

Warunki Promocji

Z promocji skorzystają wszystkie osoby, które od stycznia 2014 r. nie były posiadaczami głównej Karty Kredytowej w Citi Banku, a także osoby które nie są obywatelami lub rezydentami podatkowi Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dodatkowo oczywiście należy posiadać zdolność kredytową, a standardowo o Kartę mogą ubiegać się Klienci, którzy ukończyli 21 lat, ich dochód netto wynosi minimum 1200 PLN i są zatrudnieni w obecnej firmie minimum 3 miesiące. Bank daje też możliwość skorzystania z karty firmom, których właściciel ubiegający się o kartę ma minimum 21 lat i prowadzi działalność gospodarczą od co najmniej 2 lat. Procesowanie wniosku o kartę kredytową i przystąpienie do promocji odbywa się w następujący sposób:

  • w terminie od 2 listopada 2016 do 31 marca 2017 r.  wypełniamy formularz rejestracyjny, a następnie Bank kontaktuje się z nami aby dopełnić wszelkich formalności, zbadać zdolność kredytową i umówić się na zawarcie umowy o Kartę,
  • Podczas składania wniosku wyrażamy zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych
  • w dniu otrzymania umowy, przekazujemy kurierowi wymagane dokumenty potwierdzające nasze dochody oraz skan dowodu osobistego
  • następnie aktywujemy otrzymaną Kartę World MasterCard
  • w ciągu miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym została zawarta umowa o kartę logujemy się co najmniej 1 raz bankowości internetowej lub za pomocą aplikacji mobilnej Citi Mobile (jeżeli umowę zawrzemy w listopadzie, to warunek musi być spełniony w grudniu)
  • przez 3 następujące po sobie miesiące, licząc od miesiąca następującego po podpisaniu umowy dokonujemy nowo wydaną Kartą przynajmniej 1 transakcję bezgotówkową (jeżeli umowę zawrzemy w listopadzie to w grudniu 2016 r., styczniu 2017 r. i lutym 2017 r. musimy wykonać co najmniej po jednej transakcji bezgotówkowej)
  • następnie zobowiązujemy się, ze przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy o Kartę będziemy wykonywać co najmniej jedną transakcję miesięcznie przy użyciu Karty

Ostatni opisany przeze mnie warunek jest bardzo istotny. Jeżeli zadeklarujemy, że przez 12 miesięcy od momentu podpisania umowy będziemy wykonywać transakcję kartą a tego nie zrobimy, Bank naliczy nam karę w wysokości 200 PLN. Minusem tego zapisu jest to, że musimy o tym pamiętać. Jeżeli więc zdecydujemy się na kartę tylko dla bonu o wartości 400 PLN warto ustawić sobie jakieś przypomnienie w dogodnej dla Was formie, żeby nie zapomnieć o tych transakcjach. Plusem jest to, że kwota jaką wydamy kartą jest dowolna – Bank nie wymaga od nas, żeby transakcja była dokonana na jakąkolwiek sumę.

Wypłata Premii

Premia 400 PLN na zakupy nie jest przyznawana od razu w pełnej kwocie. Bony na zakupy będziemy otrzymywać przez 3 miesiące po spełnieniu  warunków i zostaną nam przekazane w formie wiadomości w serwisie bankowości internetowej Citibank Online. W pierwszym miesiącu otrzymamy bon o wartości 200 PLN, w drugiem miesiącu 100 PLN i w trzecim miesiącu 100 PLN. Ważne jest również to, że bon który otrzymamy ważny jest przez 6 miesięcy, ale nie możemy połączyć wszystkich bonów w jedno zamówienie. Oznacza to, że w jednym zamówieniu, możemy wykorzystać tylko jeden bon. Jeżeli od razu chcemy wykorzystać wszystkie, musimy dokonać 3 transakcji.

PRZYDATNE DOKUMENTY

Zostań posiadaczem Karty Kredytowej Citibank i zdobądź bony towarowe do sklepu merlin

Tabela opłat i prowizji obowiązująca od dnia 1 czerwca 2015 r

Tabela opłat i prowizji obowiązująca od dnia 15 grudnia 2016 r

Regulamin Programu dla Karty Kredytowej Citibank World MasterCard

Zasady Wykonywania Świadczeń Concierge

DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI POZOSTAŁO:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)