„Inwestuj świadomie” – pod takich hasłem realizowany jest program, którego celem jest wsparcie rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Inwestowanie na giełdzie do tej pory budziło wśród Polaków do niedawna wiele obaw. W znacznej mierze kojarzyło się wyłącznie  z amerykańskimi filmami, które pokazywały wielkich wygranych, albo wielkich przegranych.

Czym jest Akcjonariat Obywatelski?

Akcjonariat Obywatelski jest to program zapoczątkowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa, który realizowany był w 2015 i 2016 r., a którego celem było wsparcie osób, które aktywnie uczestniczą w  życiu giełdowym, ale także tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę na tej płaszczyźnie. Program w dużej mierze opierał się o spotkania z ekspertami, którzy dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami szkoleń i warsztatów dotyczących rynku kapitałowego. Podczas spotkań uczestnicy mogli dowiedzieć się podstawowych informacji i zapoznać się z takimi definicjami, jak np. czym jest rynek, jakie są mechanizmy rynku kapitałowego, kto jest jego uczestnikiem i kwestii związanych z ryzykiem inwestycyjnym.

Teoria i praktyka

W celu spopularyzowania Akcjonariatu Obywatelskiego, którego celem było umożliwienie nabywania akcji przez podmioty indywidualne, umożliwiono nabycie akcji spółek Skarbu Państwa, wśród których możemy wymienić Giełdę Papierów Wartościowych, PZU czy też Tauron Polska Energia. Poza wymiarem praktycznym, położono nacisk w głównej mierze na uświadamianiu społeczeństwa, m.in. poprzez uruchomienie platformy e-learningowej powstałej na stronie Ministerstwa Skarbu Państwa, gdzie każdy ma możliwość bezpłatnego zapoznania się z kursami giełdowymi oraz szkoleniami branżowymi.

Platforma e-learningowa Akcjonariatu Obywatelskiego

Szkolenia na platformie e-learningowej Akcjonariatu Obywatelskiego zostały podzielone na dwie części. Do pierwszej należą szkolenia podstawowe, w skład których wchodzi 11 kursów, dzięki którym można zdobyć podstawową wiedzę o giełdzie i inwestowaniu. Należą do nich:

 • Podstawowe pojęcia. Wprowadzenie do rynku kapitałowego
 • Instytucje rynku kapitałowego – zadani i znaczenie
 • Akcje i prawa z nimi związane
 • Obligacje i prawa z nimi związane
 • Rachunek maklerski
 • Systemy notowań i zlecenia giełdowe
 • Zarządzanie kapitałem
 • Analiza fundamentalna
 • Analiza techniczna
 • Psychologia inwestowania
 • Źródła wiedzy inwestora

Druga grupa, szkolenia branżowe, dotyczy takiej tematyki jak:

 • Analiza branży elektroenergetycznej
 • Analiza branży ubezpieczeniowej
 • Analiza sektora paliw i gazu
 • Rynek kolejowy przewozów towarowych w Polsce
 • Sektor wydobywczy

Łatwo zauważyć, że tematyka kursów oscyluje wokół informacji dotyczących inwestowania w spółki z pięciu sektorów gospodarczych. Wszystkie kursy zostały przygotowane w przystępny sposób, zarówno merytoryczny, jak i wizualny.

Po kolejnych etapach szkolenia przeprowadza nas Giełdosz, postać, która powstała z połączenia byka i niedźwiedzia. Każde ze szkoleń zajmuje około godziny. Poza wersją animacyjną kursy zostały również opracowane w postaci audiobooków, co znacznie ułatwia przyswajanie wiedzy w dowolnym miejscu i czasie.

Szczegóły:
https://www.msp.gov.pl/pl/nauka-i-rozwoj/akcjonariat-obywatelski/dla-inwestora/platforma-e-learningowa/31426,Platforma-e-learningowa.html