Banki są jednymi z instytucji finansowej, które są odpowiedzialne za emisję naszych pieniędzy. Często chodzimy do nich, aby opłacić rachunki, zapłacić za ubezpieczenie zdrowotne, lub jeśli chcemy wziąć jakichś kredyt itp. Zatem czym jest bank centralny i jakie pełni funkcje? W niniejszym artykule omówimy pokrótce działania banków centralnych oraz podpowiemy, co warto wiedzieć o takich bankach.

Czym jest bank centralny i jakie pełni funkcje?

Jak zostało wspomniane na początku, banki są bardziej odwiedzanymi miejscami w celu uregulowania pewnych zobowiązań. Jednak, czy banki centralne są odpowiedzialne tylko za emisję pieniędzy? Najprościej ujmując banki centralne instytucjami, które odpowiedzialne przede wszystkim za harmonię finansową danego kraju i pełniące różne funkcje. Jakie? Funkcje banku centralnego wymienia Teberia, znajdują się tam informacje o podziale obowiązków banków i cele. Oprócz prowadzenia polityki pieniężnej, która ma istotny wpływ na system bankowy, bank centralny zajmuje się także kreacją pieniądza składająca się z dwóch rodzajów. Pierwszy z nich jest centralny pieniądz gotówkowy, który jest odpowiedzialny za płynna emisję pieniądza gotówkowego. Drugi rodzaj, czyli pieniądz bezgotówkowy jest pewną formą płatniczą w postaci np. czeków, rachunków, czy różnych zapisów bankowych.

Co warto wiedzieć o bankach centralnych?

Można powiedzieć, że banki centralne są sercem wszystkich banków danego kraju, ponieważ są one głównym źródłem utrzymania finansowego. Ważne jest, aby bank płynie przetwarzał informację pieniądza, aby nie zatrzymać proces przebiegu emisji. Banki centralne dbają nie tylko o stabilność pieniądza w gospodarce finansowej, ale także sprawują kontrolę nad innymi bankami (szczególnie nad bankami komercyjnymi) w celu przestrzegania norm prawnych. Do takich banków centralnych można wyróżnić między innymi Narodowy Bank Polski, który znajduje się w Warszawie.

Jakie są jeszcze banki oprócz banków centralnych?

Z pozoru może się wydawać, że temat o bankach centralnych jest trudny, niemniej jednak w rzeczywistości tak nie jest. Aby przybliżyć temat, wyróżnimy kilka innych banków w celu porównania ich funkcjonalności. Oprócz banków centralnych można wymienić takie banki jak: komercyjne, uniwersalne, spółdzielcze itp. Czym jest bank komercyjny? Jest instytucją finansową, która zajmuję się między innymi: udzielaniem kredytów, zapewnieniem bezpieczeństwa konta bankowego, czy emisją papierów wartościowych itp. Banki spółdzielcze również są instytucją, tylko z taką różnicą, że są one rozlokowane w różnych miastach (w tym wsiach), w celu wsparcia finansowego innych banków znajdujących się w innym regionie kraju. Ostatnim proponowanym bankiem jest bank uniwersalny, który posiada alternatywę prowadzonych usług tj. ubezpieczeniowych, komercyjnych, czy też inwestycyjnych.

Jak widzimy, bank centralny jest jedyną taką instytucją, która utrzymuje inne banki, aby mogły normalnie funkcjonować w naszym codziennym życiu.