EKOkonto bez Kosztów 500+ w BOŚ Banku to rachunek dedykowany osobom, które przyjmują świadczenie z tytułu programu Rodzina 500 plus. Prowadzenie rachunku jest bezpłatne. Nie zapłacimy też za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce, za przelewy krajowe zlecane online, oraz za za ustanowienie i realizację polecenia zapłaty. Karta debetowa do Konta również może być bezpłatna, tutaj jednak konieczne jest wykonanie dokonanie transakcji bezgotówkowych kartą na kwotę 300 zł miesięcznie. W przeciwnym razie opłata za kartę wyniesie 5 PLN.

2% na Koncie Osobistym

Dodatkowo osoby decydujące się na promocyjne EKOkonto bez Kosztów 500+ maja możliwość zwiększenia oprocentowania do 2% w skali roku dla środków do kwoty 3000 PLN. Żeby uzyskać podwyższone oprocentowanie należy:

  • zawrzeć umowę o EKOkonto bez Kosztów 500+ wraz z umową o Kartę Debetową do Konta (można też zmienić typ posiadanego już rachunku, jednak kosztuje to 50 PLN) i złożyć oświadczenie do przystąpienie do promocji
  • aktywować Kartę Debetową do Konta w okresie 1 miesiąca od momentu przystąpienia do Promocji (jeżeli do promocji przystępujemy w marcu, to maksymalnie w kwietniu musimy dokonać aktywacji Karty). Karta musi być aktywna przez cały okres trwania promocji.
  • zasilić Konto raz w miesiącu środkami pochodzącymi z Programu Rodzina 500 plus

Podwyższenie oprocentowania do 2% dla środków do kwoty 3000 PLN następować będzie zawsze do 10–tego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po spełnieniu warunku zasilenia Konta kwotą wynikjacą z programu Rodzina 500 plus. Nadwyżka środków zgromadzonych na koncie przekraczająca kwotę 3000 PLN jest oprocentowana standardowo, czyli na 0,5% w skali roku. Zgodnie z Regulaminem promocji nie mogą przystąpić do niej osoby, które korzystały z promocji: „EKOkonto bez Kosztów + Karta z Nagrodą” lub „EKOkonto bez Kosztów + Bon sportowy”.

Program Systematycznego Oszczędzania EKOprofit

Dodatkowym atutem EKOkonta bez Kosztów 500+ jest możliwość skorzystania z Programu Systematycznego Oszczędzania, dzięki czemu nasze środki do kwoty 50 000 PLN będą oprocentowane na 3% w skali roku. Biorąc pod uwagę, że ciężko znaleźć obecnie dobrze oprocentowane konto oszczędnościowe, bo najczęściej w innych bankach możemy zyskać do 2,5% w skali roku, to oferta BOŚ Banku jest dość kusząca. Oczywiście jest kilka warunków, które muszą być spełnione i nie wolno nam ich złamać ponieważ w przeciwnym wypadku tracimy prawo do wypłaty odsetek wg oprocentowania promocyjnego, czyli 3%. O czym musimy pamiętać? O to zasady:

  • złożenie oświadczenia o przystąpieniu do promocji
  • zasilenie Konta Osobistego środkami z tytułu otrzymanego świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500 plus
  • ustanowienia comiesięcznego zlecenia stałego na kwotę min. 500 zł z Konta Osobistego na Konto oszczędnościowe EKOprofit
  • nie dokonywanie wypłat gotówkowych i bezgotówkowych z Konta Oszczędnościowego EKOprofit w danym kwartale kalendarzowym Okresu Promocji

W związku z podwyższonym oprocentowaniem odsetki wypłacane są co kwartał. Co istotne i jest to dobra informacja, zgodnie z Regulaminem promocji brak spełnienia warunku wypłaty gotówkowej lub bezgotówkowej z Konta Oszczędnościowego EKOprofit w danym kwartale kalendarzowym nie wyłącza Uczestnika Promocji z Programu w kolejnych kwartałach kalendarzowych. Warto też wiedzieć, że odsetki standardowe kapitalizują się co miesiąc, natomiast różnica pomiędzy oprocentowaniem promocyjnym a standardowym wypłacana będzie co kwartał czyli  31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia.

PRZYDATNE DOKUMENTY

Regulamin promocji Kont Oszczędnościowych

Regulamin EKOkonto bez Kosztow 500 plus

Tabela Opłat i prowizji BOŚ Bank