W ciągu ostatnich lat, gry komputerowe zyskały na znaczeniu jako narzędzie wspomagające proces edukacyjny. Nie są już postrzegane wyłącznie jako forma rozrywki, ale jako innowacyjne środki dydaktyczne, które mogą przynieść znaczące korzyści w procesie uczenia się. Wprowadzenie gier do edukacji to odpowiedź na dynamiczne zmiany w świecie technologii oraz na rosnące zainteresowanie uczniów nowymi metodami nauczania. Gry oferują interaktywne i angażujące środowisko, które może sprzyjać lepszemu zrozumieniu i przyswojeniu wiedzy. 

Fakty i mity o grach komputerowych w edukacji:

Fakty:

  • Rozwój umiejętności kognitywnych – Gry komputerowe często wymagają szybkiego myślenia, planowania oraz podejmowania decyzji, co może przyczyniać się do rozwoju tych umiejętności u dzieci i młodzieży. Ponadto, gry często oferują złożone problemy do rozwiązania, co stymuluje logiczne myślenie i kreatywność.
  • Nauka poprzez zaangażowanie – Gry potrafią wciągnąć graczy, oferując im rozrywkę w połączeniu z nauką. Taka forma edukacji jest często bardziej efektywna, ponieważ uczniowie są bardziej skłonni do nauki, gdy są zaangażowani i bawią się.
  • Wspieranie kreatywności – Gry, szczególnie te otwarte, takie jak Minecraft, pozwalają na wyrażanie kreatywności poprzez budowanie i eksplorację, co może być wykorzystane w różnych obszarach edukacyjnych.
  • Badania i wnioski – Istnieje wiele badań, które potwierdzają pozytywny wpływ gier na edukację. Gry edukacyjne zostały wykorzystane do nauki języków, matematyki, nauk przyrodniczych i wielu innych przedmiotów, z dobrymi wynikami.

Mity:

  • Gry to tylko rozrywka – Chociaż wiele gier ma za cel głównie rozrywkę, wiele z nich zawiera elementy edukacyjne, które mogą być wykorzystane w procesie nauki.
  • Ryzyko uzależnienia i izolacji – Choć nadmierne granie może prowadzić do negatywnych skutków, odpowiednio wykorzystane i zintegrowane z edukacją gry mogą sprzyjać zdrowym nawykom. Gry mogą także wspierać współpracę i interakcję społeczną, szczególnie w środowiskach wieloosobowych.
  • Brak wartości edukacyjnej – Ten mit jest obalany przez rosnącą liczbę badań i przypadków, gdzie gry zostały skutecznie wykorzystane w edukacji, dostarczając wartościowych doświadczeń uczących.

Przypadki wykorzystania gier w uczeniu dzieci

W środowisku edukacyjnym gry komputerowe są wykorzystywane na różne sposoby, dostosowane do potrzeb uczniów i celów dydaktycznych. Oto kilka przykładów:

  • Minecraft jako narzędzie edukacyjne – Minecraft, gra polegająca na budowaniu i eksploracji, jest szeroko stosowana w szkołach do nauki matematyki, nauk ścisłych, a nawet historii i literatury. Dzięki swojej otwartości i kreatywności, pozwala uczniom na budowanie własnych światów, co może sprzyjać zrozumieniu abstrakcyjnych pojęć.
  • Symulatory i gry strategiczne – Gry symulacyjne, takie jak „SimCity” lub „Civilization”, pozwalają uczniom eksperymentować z zarządzaniem miastem lub cywilizacją, co może być przydatne w nauczaniu historii, geografii czy zarządzania.
  • Edukacyjne gry językowe – Gry skoncentrowane na nauce języków, jak „Duolingo” czy „Babbel”, wykorzystują elementy gier do motywowania uczniów do regularnej nauki i praktykowania nowych słów czy struktur gramatycznych.

Podsumowując, gry komputerowe mogą być cennym narzędziem w edukacji, oferującym unikalne możliwości dla rozwoju umiejętności kognitywnych, kreatywności i rozwiązywania problemów. Jeśli jesteście zainteresowani połączeniem ulubionej gry komputerowej dziecka z nauką języka angielskiego dla przykładu sprawdźcie szkoły językowe online oferują połączenie gry Minecraft z nauką języka. Dzieci na pewno będą zachwycone!