Ogłoszenie upadłości konsumenckiej dla wielu osób może okazać się ratunkiem przed zadłużeniem, z którym nie mogą sobie poradzić. To skomplikowana sprawa, która wymaga spełnienia wielu formalności, a samo zgłoszenie wniosku do sądu to za mało. W tym celu często zatrudnia się adwokata, który wszystko wyjaśnia i reprezentuje klienta przed sądem. Ile to jednak kosztuje?

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, mające na celu redukcję lub umorzenie zaległych zobowiązań finansowych. Jest to opcja skierowana przede wszystkim do osób nieprowadzących działalności gospodarczej, które udowodnią przed sądem, że są niewypłacalne. Aby się o to ubiegać, należy złożyć odpowiedni wniosek razem z szeregiem dodatkowych dokumentów. Chodzi o to, by przedstawić swoją prośbę o umorzenie, przedstawiając wszystkie swoje długi, czas i powód ich powstania, a także jaki ma się aktualnie posiadany majątek.

Czy pomoc adwokata jest niezbędna przy upadłości konsumenckiej?

Nie, nie jest. Jeżeli dłużnik samodzielnie wypełni wniosek i zbierze wszystkie niezbędne dokumenty, wówczas może on osobiście przekazać pismo do sądu i czekać na rozpatrzenie sprawy. Formalności do spełnienia jest jednak stosunkowo dużo, dlatego upadłość konsumencka jest sprawą, o której warto porozmawiać z prawnikiem. Wyjaśni on wszystkie zawiłości prawa, a także dopilnuje, by wniosek był wypełniony prawidłowo. To oczywiście pomoże zaoszczędzić czas.

Ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Jeżeli dłużnik zdecyduje się na samodzielne załatwienie sprawy, będzie musiał złożyć opłatę sądową za złożenie wniosku. Nie jest ona wysoka i wynosi aktualnie 30 zł. Może być to jedyny koszt, jaki się poniesie, ale w zależności od wielu czynników, mogą być doliczone także opłaty za postępowanie sądowe. Jeżeli dodatkowo będzie cię reprezentował pełnomocnik, konieczne będzie uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Konieczne będzie też poniesienie kosztów wynagrodzenia syndyka, czyli mniej więcej od 2 do 10 tys.

Ile kosztuje pomoc adwokata przy upadłości konsumenckiej?

Jeżeli chce się dodatkowo wynająć adwokata, tutaj będzie trzeba liczyć się z dodatkowymi jeszcze wyższymi opłatami. Honorarium uzależnione jest jednak zarówno od przepisów prawa, samej kancelarii, miasta, jak i konkretnej sprawy. W niektórych przypadkach koszt postępowania upadłościowego z pomocą adwokata może wynieść od kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy. Zależeć będzie to od tego, jakich działań się podejmie adwokat – czy chodzić będzie tylko o wypełnienie wniosku, czy też o całościową obsługę prawną.

Czy można zostać zwolnionym z kosztów?

W niektórych przypadkach, na przykład, gdy dłużnik nie posiada żądnego majątku i nie ma dochodu, może on złożyć w sądzie upadłościowym wniosek o zwolnienie z kosztów postępowania razem z oświadczeniem majątkowym. Wówczas nie ponosi się żadnych kosztów. Może się też zdarzyć, że po ustaleniu planu spłaty nie ma wystarczająco wiele funduszy, by pokryć zadłużenie – tutaj tymczasowo może je pokryć Skarb Państwa, a syndyk później oddaje koszty. Jest jeszcze taka możliwość, że sąd z racji sytuacji dłużnika zdecyduje się na częściowe lub całkowite umorzenie zobowiązania bez ustalania czasu spłaty – w tym przypadku nie ponosi się żadnych kosztów.