Prowadzenie działalności gospodarczej związanej z handlem oraz usługami najczęściej wymaga rejestracji VAT w Polsce lub za granicą. Sprawy związane z uzyskaniem numeru identyfikacyjnego podatnika możesz załatwić tradycyjnie w urzędzie, listownie lub przez elektroniczny portal dla przedsiębiorców. Dowiedz się, kto płaci i jak zarejestrować VAT, by legalnie prowadzić biznes e-commerce lub jakąkolwiek inną formę działalności związaną z koniecznością odprowadzania podatku VAT.

 

VAT w Polsce – kogo obowiązuje?

Grupa podatników zobowiązanych do rejestracji VAT w Polsce to przede wszystkim podmioty gospodarcze, które realizują handel towarami lub usługami na terenie kraju. Warto dodać, że wartość należnego podatku jest obliczana na podstawie wartości wykonanej transakcji. Im wyższa kwota netto na fakturze, tym większy podatek przedsiębiorca musi odprowadzić do urzędu skarbowego.

Zatem kto płaci VAT w Polsce? Zasady są proste. Jeśli handel odbywa się pomiędzy podmiotami gospodarczymi na podstawie faktur VAT, podatek jest doliczony do wartości faktury i płacony przez odbiorcę towaru lub usługi. Transakcje, które są opodatkowane VATem to:

 • sprzedaż towarów i usług na terenie Polski,
 • eksport towarów za granicę,
 • import produktów od dystrybutorów spoza granic Polski,
 • wewnątrzwspólnotowe transakcje nabycia i sprzedaży towarów.

Warto też dodać, że pełna lista podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT jest prowadzona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Jak działa podatek VAT w Polsce?

Zasady odnośnie do tego, jak i kto płaci VAT w Polsce najłatwiej wyjaśnić na przykładzie. Załóżmy, że konkretna osoba prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą na ogólnych zasadach podatkowych. Zakup towarów za kwotę 7000 złotych brutto i ich sprzedaż na kwotę 12 000 złotych brutto powoduje, że w deklaracji podatkowej konieczne będzie wykazanie 2760 złotych podatku należnego. Od tej kwoty można odliczyć zapłacony podatek za zakup towarów, czyli 1610 złotych. Finalnie przedsiębiorca zapłaci do urzędu skarbowego kwotę 1150 złotych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak przebiega rejestracja do VAT w Polsce, więcej informacji znajdziesz pod adresem www: https://taxology.co/pl/blog/rejestracja-vat-w-polsce/.

Warto też wskazać, że wyróżniamy dwie grupy podatników. Pierwszy to czynny podatnik VAT, czyli ten, który płaci wszystkie należne podatki. Druga grupa to podatnicy zwolnieni z daniny na rzecz US, ale tylko do kwoty 200 tys. złotych. Prawa i obowiązki podatników czynnych i zwolnionych przedstawiamy w poniższej tabeli.

Podatnik  VAT czynny

Podatnik VAT zwolniony

Konieczność składania deklaracji podatkowych JPK_VAT oraz sprzedaż i zakup towarów wyłącznie z fakturami VAT.

Ewidencja uproszczona dotyczy wystawianych faktur sprzedażowych, co oznacza, że nie obowiązuje stawka VAT 23%.

Można pomniejszyć podatek o należny VAT naliczony.

Obowiązuje dobrowolna rejestracja do VAT jako podatnik zwolniony z takiego obowiązku.

Do limitów sprzedaży dla podatników zwolnionych z VATu nie zaliczamy transakcji: wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów i sprzedaży wysyłkowej na terenie kraju, sprzedaży towarów zwolnionych z podatku VAT oraz sprzedaży towarów, które są uznawane za wartości niematerialne, podlegające amortyzacji.

Jak zarejestrować VAT? Krok po kroku

Procedura, jak zarejestrować VAT w Polsce jest naprawdę prosta. Podatnik jest zobowiązany do złożenia stosownej deklaracji w urzędzie skarbowym na formularzu VAT-R. Pamiętaj, że dokument musisz złożyć w ściśle określonych terminach:

 • przed dniem zrealizowania pierwszej transakcji jako przedsiębiorca,
 • przed dniem utraty prawa do zwolnienia podatkowego,
 • przed końcem miesiąca, kiedy nastąpiła rezygnacja ze zwolnienia VAT.

Więcej informacji na temat warunków składania deklaracji do rejestracji podatku VAT w Polsce znajdziesz w Ustawie o VAT z dnia 11 marca 2004 roku. Wypełnienie formularza VAT-R wymaga podania przede wszystkim danych identyfikacyjnych podatnika, okoliczności określających obowiązek podatkowy oraz informacji o tym, jakie transakcje będą zawierane w ramach opodatkowania podatkiem VAT.

Procedura rejestracji podatku VAT krok po kroku przebiega następująco:

 1. Uzupełniasz formularz VAT- R i uiszczasz stosowne opłaty za ewentualne pełnomocnictwa.
 2. Zgłaszasz wniosek osobiście w urzędzie, elektronicznie lub listownie.
 3. Czekasz na rejestrację firmy jako podatnika VAT UE
 4. Pobierasz potwierdzenie wpisu działalności do listy podatników VAT i to wszystko.

Jako podmiot gospodarczy w Polsce musisz wiedzieć, jak uzyskać VAT od swoich kontrahentów i ile zapłacisz należnego podatku do US. To elementarna wiedza, która pomoże Ci prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Kiedy urząd nie zarejestruje podatnika do VAT?

Jest kilka sytuacji, w których wiedza jak zarejestrować VAT okazuje się zbędna. Urząd nie zdecyduje się na zarejestrowanie przedsiębiorcy, jeśli:

 • podasz w formularzu dane niezgodne z prawdą,
 • Twoja firma nie widnieje we wpisach CEiDG,
 • urząd nie może się z Tobą skontaktować celem złożenia wyjaśnień,
 • pojawiło się podejrzenie, że chcesz wykorzystać działalność banków do przestępstwa skarbowego.

Zagadnienia związane z podatkiem VAT w Polsce są naprawdę skomplikowane. Jeśli chcesz uniknąć problemów i legalnie prowadzić handel towarami i świadczenie usług w Polsce oraz za granicą, koniecznie nawiąż współpracę z rzetelnym biurem księgowym.