Jeśli znasz się na instrumentach finansowych, a w szczególności pożyczkach, możesz pomyśleć o dodatkowym źródle dochodu, jakim jest sprzedaż kredytów. Doświadczenie, które zdobyłeś pracując na przykład w banku, może pomóc Ci rozkręcić własny biznes.

Na czym polega praca pośrednika kredytowego?

Pośrednik kredytowy to, mówiąc w dużym skrócie osoba, która sprzedaje kredyty i pożyczki. Dodatkowo pośrednik kredytowy doradza w wyborze kredytu, aby klient mógł wybrać najlepszą opcję dla siebie. Praca pośrednika kredytowego polega przede wszystkim na współpracy z wieloma bankami, i wyborze takiego instrumentu finansowego, który będzie odpowiedni dla konkretnego klienta. Ponieważ aby zostać pośrednikiem finansowym czy też kredytowym potrzebna jest specjalistyczna wiedza, bardzo często zajmują się tą dziedziną osoby, które pracowały wcześniej w banku. Poszerzając swoje kompetencje i orientując się na temat kredytów dostępnych w innych bankach, mogą oni przedstawić klientowi najbardziej odpowiednią, spersonalizowaną ofertę. Pośrednik finansowy zarabia na prowizji, płaconej mu przez bank.

Jak zostać pośrednikiem kredytowym i zacząć zarabiać?

Jeśli chcesz zmienić pracę, lub czujesz, że to właśnie stanowisko pośrednika finansowego jest Twoim powołaniem, w pierwszej kolejności sprawdź, czy  posiadasz odpowiednie kompetencje i wiedzę, która zapewni Ci dobry start i zaskarbi zaufanie klientów. Ten rodzaj zarobkowania polega na samozatrudnieniu, co z początku może wiązać się z pewnymi kosztami. Jako osoba samozatrudniona musisz niezależnie od dochodów opłacać składki ZUS oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Kiedy już założysz własną działalność, musisz wysłać do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek z prośbą o rejestrację w bazie pośredników kredytowych. Jest to niezwykle ważne, ponieważ nie figurując w spisie nie możesz legalnie wykonywać pracy pośrednika kredytowego.  Wniosek należy uzupełnić o wymagane załączniki, takie jak zaświadczenie o niekaralności, odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także świadectwo ukończenia szkoły. Wpis do rejestru to koszt 600 złotych.

Po rejestracji w bazie i założeniu własnej działalności gospodarczej, możesz już zacząć działać, czyli szukać banków, z którymi podejmiesz współpracę i klientów, którym będziesz proponował usługi.

Czy praca jako pośrednik kredytowy jest opłacalna?

Osoby, które decydują się na pracę pośrednika finansowego wiedzą, że ich zarobki zależą tylko i wyłącznie od ich umiejętności i zaangażowania. Dlatego też zanim rzucisz pracę na etacie warto dobrze przeliczyć, ile klientów jesteś w stanie zwerbować, i ilu z nich zdecyduje się na dalszą współpracę z Tobą.  Kwota, jaką zarabia pośrednik kredytowy zależy od wysokości sprzedanego kredytu i ilości placówek bankowych, z którymi współpracuje. Im więcej banków, tym większe szanse na odpowiednie dopasowanie oferty do klienta, co przełoży się na rozpoznawalność w środowisku.

Procent od kredytu, jaki może uzyskać pośrednik to zależnie od banku i  wysokości pożyczki od 1 do 8 procent. Jeśli więc jesteś w stanie pozyskać wielu klientów, lub też przekonać ich do wyboru wysokiego kredytu, miesięcznie możesz zarobić nawet kilkanaście tysięcy złotych.