Konto Wyższej Jakości proponowane przez Alior Bank wydaje się być dobrym rozwiązaniem dla osób, które otrzymują stały dochód w wysokości minimum 2500 PLN lub dosyć aktywnie korzystają z karty płatniczej. Ponadto Bank daje również gwarancję, że przez minimum 5 lat nie będzie naliczał żadnych opłat za prowadzenie rachunku, kartę oraz wszystkie inne operacje i usługi związane z korzystaniem z konta.

Jak założyć konto

Konto Wyższej Jakości możemy założyć za pośrednictwem strony internetowej, w oddziale Banku lub skontaktować się z Infolinią. Jeżeli zakładamy konto przez Internet mamy do wyboru podpisanie umowy on-line, tutaj konieczne jest posiadanie rachunku w innym Banku, w celu wykonania przelewu potwierdzającego lub przez kuriera. Jeżeli wybieramy metodę podpisania umowy przez kuriera nie ma potrzeby posiadania konta w innym Banku, ważne abyś posiadał przy sobie dowód osobisty i dodatkowy dokument tożsamości. Jeżeli zakładamy konto przez Internet wystarczy prawidłowo wypełnić formularz podając dane z dowodu osobistego, dane kontaktowe i adres oraz dokonać wyboru karty i oświadczeń zamieszczonych na stronie.

Warunki promocji

Aby Konto Wyższej Jakości było prowadzone bezpłatnie należy spełnić jeden z dwóch wymienionych poniżej warunków:

 • Zasilić rachunek kwotą 2500 PLN raz w miesiącu. Uwaga! Kwota 2500 PLN musi pochodzić z innego banku lub z konta firmowego prowadzonego w Alior Banku.
 • Lub wykonać transakcje kartą płatniczą na kwotę 700 PLN. Uwaga! Aby uniknąć opłaty za konto, transakcje wykonane kartą na kwotę 700 PLN muszą zostać nie tylko wykonane, ale również rozliczone. Bank na rozliczenie transakcji kartą ma około 7 dniu, więc jeżeli wykonujemy transakcje dopiero pod koniec miesiąca, jest duże ryzyko, iż zostaną one rozliczone dopiero w następnym miesiącu.

W przypadku nie spełnienia któregoś z ww. warunków w danym miesiącu, za prowadzenie rachunku bank pobierze opłatę miesięczną w wysokości 12 PLN i będzie mógł naliczać opłaty za obsługę zadłużenia na koncie. Zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji, za monit wysłany listem zwykłym/poleconym, telefoniczne powiadomienie o zaległości, Upomnienie wysłane drogą elektroniczną zarówno poprzez SMS i email czy windykację terenową Bank nie naliczy opłat. Ale jeżeli saldo naszego rachunku wynosi 0 PLN, Bank ma prawo pobrać opłatę za prowadzenie konta w ciężar rachunku, co oznacza że kwota 12 PLN zdebetuje nam rachunek, a Bank za każdy dzień braku spłaty zadłużenia będzie naliczał odsetki karne.

Co do opłat w Tabeli Opłat i Prowizji znajdziemy jeszcze opłatę za usługę Autodealing, która służy m.in. do wymiany walut.  Abonament miesięczny za Autodealing wynosi 7 PLN, ale jest to usługa dodatkowa, więc żeby z niej skorzystać i tym samym za nią zapłacić musimy wyrazić na to chęć i zgodę. Z automatu taka opłata nie zostanie naliczona.

Dodatkowe korzyści z Konto Wyższej Jakości

Poza bezpłatną obsługą konta przez 5 lat przy spełnieniu tylko jednego warunku, Alior Bank proponuję usługi powiązane z tym właśnie kontem, a są to:

Limit odnawialny w rachunku:

 • Z indywidualnie uruchomioną kwotą
 • Przyznawany na czas nieokreślony
 • Ze stałym oprocentowaniem, naliczanym jedynie od kwoty wykorzystanego limitu

Przy limicie kredytowym należy jednak pamiętać, że za tą dodatkową usługę Bank pobiera już opłaty:

 • Opłata za przyznanie limitu – 2%, min 75 zł
 • Opłata za podwyższenie limitu – 2%, min 75 zł
 • Opłata za przedłużenie limitu na kolejny okres (opłata roczna pobierana od kwoty limitu) – 2%, min 75 zł.

Ostatnia wskazana przez Alior opłata może trochę wprowadzać w błąd. Jako że umowa o limit przyznawana jest na czas nieokreślony, Bank nie pobiera opłaty za przedłużenie limitu, a raczej za jego obsługę. Opłata naliczana jest raz do roku.

Program rekomendacyjny:

Polega na polecaniu, zdobywaniu nowych Klientów dla Alior Banku i naszym zarobku. Za każdą poleconą Bankowi osobę, która otworzy Konto Wyższej Jakości, Bank wypłaci nam 60 PLN pod warunkiem, że ta osoba spełni poniższe warunki:

 • umowa o konto zostanie zawarta w ciągu 30 dni od wysłania Wniosku Internetowego;
 • w ciągu 60 dni od daty zawarcia umowy o konto osoba polecona dokona minimum jednej płatności kartą debetową.

Oferta nie ma ograniczenia czasowego.

ZAŁÓŻ KONTO WYŻSZEJ JAKOŚCI

Jeżeli opisana przez nas promocja rozwiała Twoje wątpliwości i podoba Ci się to co robimy, pomóż nam w dalszym rozwoju. Skorzystaj z oferty klikając w formularz poniżej. ?

Dodatkowe korzyści z Konto Wyższej Jakości

Poza bezpłatną obsługą konta przez 5 lat przy spełnieniu tylko jednego warunku, Alior Bank proponuję usługi powiązane z tym właśnie kontem, a są to:

Limit odnawialny w rachunku:

 • Z indywidualnie uruchomioną kwotą
 • Przyznawany na czas nieokreślony
 • Ze stałym oprocentowaniem, naliczanym jedynie od kwoty wykorzystanego limitu

Przy limicie kredytowym należy jednak pamiętać, że za tą dodatkową usługę Bank pobiera już opłaty:

 • Opłata za przyznanie limitu – 2%, min 75 zł
 • Opłata za podwyższenie limitu – 2%, min 75 zł
 • Opłata za przedłużenie limitu na kolejny okres (opłata roczna pobierana od kwoty limitu) – 2%, min 75 zł.

Ostatnia wskazana przez Alior opłata może trochę wprowadzać w błąd. Jako że umowa o limit przyznawana jest na czas nieokreślony, Bank nie pobiera opłaty za przedłużenie limitu, a raczej za jego obsługę. Opłata naliczana jest raz do roku.

Program rekomendacyjny:

Polega na polecaniu, zdobywaniu nowych Klientów dla Alior Banku i naszym zarobku. Za każdą poleconą Bankowi osobę, która otworzy Konto Wyższej Jakości, Bank wypłaci nam 60 PLN pod warunkiem, że ta osoba spełni poniższe warunki:

 • umowa o konto zostanie zawarta w ciągu 30 dni od wysłania Wniosku Internetowego;
 • w ciągu 60 dni od daty zawarcia umowy o konto osoba polecona dokona minimum jednej płatności kartą debetową.

Oferta nie ma ograniczenia czasowego.