Getin Noble Bank S.A. wprowadził kolejną edycję Lokaty na nowe środki. Lokata podobnie jak jej poprzedniczki jest dostępna w Placówkach Banku w tym w Placówkach Franczyzowych, poprzez stronę internetową a także bankowość internetową, oraz bankowość telefoniczną. Kwota lokowanych środków to kwota od 500 PLN do 200 000 PLN. Promocja trwa od 16.09.2016 r. do 02.10.2016 r. a samą lokatę można założyć na 4 miesiące.

Czym są nowe środki?

Nowe środki to nadmiar środków ulokowanych w Banku na dzień 30-06-2016 r. Jeżeli na dzień 30-06-2016r. stan naszego konta wynosił 300 000 PLN, to nowymi środkami będzie gotówka która zasiliła nasze konto po tym dniu. Jeżeli natomiast po dniu 30-06-2016r. założyliśmy lokatę na nowe środki w innej edycji to również saldo środków możliwych do założenia lokaty zostanie pomniejszone o tą kwotę.

Przykład:

  1. Saldo konta na dzień 30-06-2016r. wynosiło 300 000 PLN. Jeżeli po tym dniu nasze konto nie zostało zasilone żadną kwotą to nie możemy skorzystać z promocji Lokata na nowe środki – 4 edycja.
  2. Saldo konta na dzień 30-06-2016r. wynosiło 300 000 PLN i w dniu 01-07-2016r. wpłaciliśmy na konto dodatkową kwotę 100 000 PLN. Kwota na jaką możemy założyć Lokatę na nowe środki – 4 edycja wynosi 100 000 PLN.
  3. Saldo konta na dzień 30-06-2016r. wynosiło 300 000 PLN. W dniu 01-07-2016r. założyliśmy lokatę na nowe środki w poprzedniej edycji na kwotę 150 000 PLN. W dniu 08-08-2016r. na konto wpłaciliśmy dodatkowo 200 000 PLN, więc łącznie na koncie mamy 350 000 PLN.  Od kwoty nowego przelewu zasilającego nasz rachunek kwotą 200 000 PLN należy odjąć kwotę lokaty jaką już posiadamy, czyli 150 000 PLN. Kwota na jaką możemy założyć Lokatę na nowe środki – 4 edycja wynosi 50 000 PLN.

Dodatkowo należy pamiętać, że nowe środki nie mogą pochodzić z innego rachunku, którego jesteśmy właścicielem lub współwłaścicielem. Nowe środki to gotówka przelana z innego banku lub z rachunku prowadzonego przez Getin Noble Bank na rzecz osoby trzeciej.

Inne postanowienia promocji

W przypadku założenia lokaty przez Internet, kieedy kwota lokaty jest wyższa niż kwota nowych środków Bank założy dwie lokaty. Jedną z oprocentowaniem promocyjnym w promocji Lokata na nowe środki – 4 edycja z oprocentowaniem 2,30% oraz drugą lokatę na pozostałą kwotę z oprocentowaniem standardowym z uwagi na to, iż w okresie trwania promocji możemy posiadać tylko jedną lokatę z oprocentowaniem promocyjnym.

Jeżeli posiadamy w Banku konto oszczędnościowe lub rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lokata jest automatycznie zakładana jako lokata nieodnawialna, co oznacza, że po jej zakończeniu środki zostaną przekazane na wskazany przez nas rachunek prowadzony w Banku. W przypadku gdy nie posiadamy w Banku konta oszczędnościowego lub rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lokata jest automatycznie zakładana jako lokata odnawialna, a po upływie okresu promocyjnego lokata jest automatycznie odnawiana na taki sam okres na jaki została założona i z oprocentowaniem standardowym w wysokości obowiązującej w dniu jej odnowienia. Należy również pamiętać, że zerwanie lokaty przed czasem (czyli przed upływem 4 miesięcy) skutkuje utratą naliczonych odsetek.

DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI POZOSTAŁO:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)