Biura rachunkowe to inaczej firmy, które zajmują się profesjonalnym świadczeniem usług księgowych. Aby jednak prowadzić taką działalność w sposób legalny, trzeba spełnić kilka podstawowych wymagań. Jakich konkretnie? Kto może założyć i prowadzić biuro rachunkowe?

Czym zajmuje się biuro rachunkowe?

Na rynku można znaleźć wiele biur rachunkowych, które mogą mieć też różne specjalizacje. Oczywiście każde z nich oferuje pewną podstawę, jeżeli chodzi o kwestie związane z księgowością, do których zalicza się między innymi prowadzenie książek przychodów i rozchodów, ksiąg handlowych, ewidencji przychodów czy obsługa kadr i płac. Oprócz tego nierzadko w ofercie można spotkać doradztwo podatkowe oraz biznesowe.

Kto może założyć biuro rachunkowe?

Tak naprawdę biuro rachunkowe może założyć praktycznie każdy. Jedynym podstawowym warunkiem jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz spełnienie wymogu niekaralności. Do niedawna istotną kwestią było także posiadanie specjalnych certyfikatów, które potwierdzały posiadane kwalifikacje. Obecnie ich posiadanie nie jest już koniecznością, jednak pod wieloma względami może być bardzo przydatnym dokumentem. Od biura rachunkowego wymaga się także posiadania ubezpieczenia OC, które chroni klientów przed ewentualnymi konsekwencjami błędów formalnych.

Certyfikaty i zezwolenia – co dają w biurze rachunkowym?

Jeszcze kilkanaście lat temu posiadanie odpowiednich certyfikatów i zezwoleń było wymagane przez Ministerstwo Finansów. W ten sposób każdy, kto zakładał biuro rachunkowe, musiał wykazać się znajomością przepisów prawa, dzięki czemu mógł świadczyć swoje usługi z zachowaniem najwyższej jakości. To samo dotyczy posiadania państwowych egzaminów, które są rzetelnym poświadczeniem posiadania odpowiednich kwalifikacji. Fakt, że obecnie nie są one potrzebne do prowadzenia biura rachunkowego, niestety dość niekorzystnie wpłynął na całą branżę. Jakiś czas temu powrócono do tego tematu właśnie ze względu na spadającą jakość oferowanych usług.

Warto więc zwracać na to uwagę i każdy przedsiębiorca szukający księgowej powinien sprawdzić, czy dana firma posiada licencje i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje. Można się o tym przekonać, zaglądając na strony internetowe, tak choćby biuro rachunkowe Sykulska.pl posiada zdany państwowy egzamin w Ministerstwie Finansów, licencję doradcy podatkowego oraz inne certyfikaty. Samo założenie firmy to za mało – klient musi mieć pewność, że będzie mógł powierzyć sprawy swojej firmy w dobre i fachowe ręce.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnoprawnej – dlaczego wymagane?

Kolejną rzeczą, która jest bezwzględnie wymagana od każdego, kto chce prowadzić biuro rachunkowe, jest posiadanie ubezpieczenie OC od odpowiedzialności cywilnoprawnej. Błędy zawsze mogą się zdarzyć – nikt nie jest idealny. Chodzi jednak przede wszystkim o to, by w razie takich sytuacji, klient miał pewność, że nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności prawnej i dodatkowo może liczyć na odszkodowanie. W ten sposób uniknie się sytuacji, w której klient zostaje narażony na karę finansową z racji niedopełnienia obowiązków zgodnych z przepisami prawa.

Szkolenia i uzupełnianie wiedzy przez księgowych z biura rachunkowego

Prawo i przepisy ciągle się zmieniają i choć w teorii osoba zakładająca biuro rachunkowe nie musi mieć wykształcenia z zakresu księgowości, w praktyce od tego będzie zależała jakość oferowanych usług. Nie można jednak spoczywać na laurach – raz zdobyta wiedza nie jest niezmienna, dlatego osoba chcąca zajmować się księgowością powinna zadbać o ciągłe doszkalanie się i aktualizowanie wiedzy. Na chwilę obecną nie ma żadnego wymogu, który wymuszałby dostosowanie się do tego przez biura rachunkowe, wynika on jednak z logiki i chęci utrzymania się na rynku.