Parabank to określenie podmiotu, który nie jest bankiem, jednak funkcjonuje na rynku finansowym i świadczy usługi zbliżone do usług bankowych. Najpopularniejszymi produktami w ofercie parabanków są pożyczki, w tym szybkie pożyczki tzw. chwilówki, lub pożyczki na raty. Działalność parabanków nie jest objęta nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), co powoduje, że wiele osób ma do nich mniejsze zaufanie. Co zatem warto wiedzieć na temat tego typu firm finansowych? Jak sprawdzać parabanki przed skorzystaniem z ich usług?

Jak działają parabanki w Polsce?

Tak jak wspomnieliśmy we wstępie, parabanki nie są nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego, jednocześnie nie posiadają zezwolenia KNF na prowadzenie działalności bankowej, czyli tzw. licencji bankowej. Prowadząc swoja działalność, parabanki nie respektują również prawa bankowego, a korzystanie z ich usług opiera się na zawieraniu umów cywilno-prawnych. Temat ten jest niezwykle szeroki, a sposób działania poszczególnych firm tego typu różni się od siebie, dlatego warto zapoznać się z przynajmniej kilkoma publikacjami. Parabanki w Polsce analizują autorzy bloga parabankowo.pl, zbierając w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące tego zagadnienia.

Większości osób działalność parabanków kojarzy się właśnie z udzielaniem różnego rodzaju pożyczek, jednak to skojarzenie nie jest do końca prawidłowe, a firmy te nie ograniczają się do tego. Poza pożyczaniem pieniędzy na wysoki procent bardzo często oferują również wysoko oprocentowane depozyty. Bardzo ważne jest jednak, aby zachować przy korzystaniu z takich usług szczególną ostrożność, gdyż niejednokrotnie osoby skuszone łatwym i dużym zyskiem traciły swoje pieniądze. Niestety nie wszystkie parabanki są uczciwe, zdarza się, że działają na zasadzie piramidy finansowej.

Kto nadzoruje parabanki?

Oczywiście nie jest tak, że żadna instytucja nie poddaje kontroli prywatnych firm finansowych. Działalność parabanków jest badana i poddawana analizie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Zadaniem UOKiK jest sprawdzanie, czy w proponowanych klientom umowach, parabanki nie zawierają tzw. klauzul abuzywnych. Pozabankowe podmioty finansowe badane są także pod kątem możliwych naruszeń Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Poza działaniami UOKiK klienci mogą liczyć jeszcze na czarne listy publikowane przez KNF, na których znajdują się instytucje, które wg tej Komisji nie są godne zaufania. Warto brać pod uwagę te informacje, gdyż poza nimi liczyć możemy wyłącznie na swój własny rozsądek.

Parabanki a firmy pożyczkowe

Na koniec chcielibyśmy zwrócić uwagę na pewną kwestię, która jest dość często pomijana. Wiele parabanków świadczy usługi zbliżone do usług bankowych, jednak nie udziela pożyczek. Z kolei firmy pożyczkowe bardzo często nie są parabankami, gdyż skupiają się wyłącznie na chwilówkach, oraz innego rodzaju pożyczkach, nie oferując np. składania depozytów. Termin „parabank” jest zatem bardzo często stosowany jako potoczna nazwa wszystkich pozabankowych firm finansowych.