Podczas prowadzenia prac budowlanych, czy to związanych z budową domku jednorodzinnego, czy dużego obiektu handlowego, zawsze może pojawić się dodatkowy koszt, związany z pracami, które nie zostały przewidziane. I doświadczony wykonawca powinien wziąć to pod uwagę, uwzględniając „nieprzewidziane” wydatki w kosztorysie. Często jednak sporym zaskoczeniem dla właściciela inwestycji są nietypowe roboty – jakie z nich powtarzają się najczęściej?

Badania geotechniczne

Zawsze, przed rozpoczęciem posadowienia nowego obiektu, zaleca się wykonanie badań geotechnicznych, a w niektórych przypadkach jest to wręcz obowiązkowe. Dzięki temu możliwe jest sprawdzenie warunków wodno-gruntowych, na podstawie których ocenia się np. to, czy opłacalne jest wykonanie podpiwniczenia, a także, w jakich miejscach prowadzić odwierty.

Znajomość poziomu wód gruntowych pozwala zapobiec wielu problemom, a także zastosować technologie, które będą optymalne pod kątem wykonania, trwałości i ceny.

Roboty geotechniczne

Dzięki wykonaniu badań geotechnicznych, możliwa jest ocena zasadności wykorzystania poszczególnych technologii. Może okazać się, że konieczne jest wzmocnienie podłoża, ponieważ w innym wypadku nie dałoby się zapewnić stateczności obiektu lub trzeba zastosować pale fundamentowe. Prace budowlane związane z geotechniką to zadanie dla firmy Keller, która na podstawie rzetelnych badań określa rodzaj technologii, zgodnie z zachowaniem standardów dotyczących jakości oraz bezpieczeństwa.

Roboty geotechnicze, które są wykonywane to m.in.

 • zagęszczanie dynamiczne lub impulsowe;
 • wibroflotacja;
 • pale przemieszczeniowe;
 • pale CFA;
 • jet grouting;
 • iniekcja;
 • ściany szczelinowe;
 • przesłony przeciwfiltracyjne;
 • wały przeciwpowodziowe.

Zabezpieczenie wykopów

Pracami, o których rzadko się myśli, a które jednocześnie trzeba wykonać, są zabezpieczenia wykopów. Dzięki temu można nie tylko zapewnić bezpieczeństwo pracownikom, ale również zapobiegać osuwaniu się gruntu, co utrudniałoby oraz spowalniało budowę.

Rodzaj zabezpieczenia dobiera się na podstawie głębokości wykopu, poziomu wód gruntowych i warunków geotechnicznych (tutaj po raz kolejny przyda się badanie warunków gruntowych), sąsiadującej zabudowy oraz wykorzystanych technologii podczas prac.

Przykładowe rodzaje zabezpieczenia wykopów to:

 • ścianki szczelne (mogą być później elementem konstrukcji);
 • palisady z mikropali;
 • obudowa berlińska.

Pozostałe nietypowe prace w budownictwie

Może zaistnień konieczność wykonania nietypowych prac budowlanych np. ze względu na konstrukcję obiektu budowlanego (np. asymetryczne kształty) bądź wykorzystanie (m.in. montaż specjalistycznych urządzeń). W takich wypadkach wszystkie roboty ustalane są indywidualnie, na podstawie badań i analiz.

Przy czym ważne jest, aby firma, z usług której korzystasz, posiadała wiedzę i doświadczenie umożliwiające dobór metody, która będzie nie tylko bezpieczna i trwała, ale także korzystna cenowo.