Od 01.03.2017 r. zmianie ulega Tabela Opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych w ING Banku Śląskim. Ale spokojnie zmiany nie są drastyczne, a nawet powiedziałabym, że w większości z korzyścią dla nas, pod warunkiem, że korzystamy z rachunków przez Bankowość Elektroniczną. Sprawdźmy co dokładnie się zmieni.

Obsługa w Oddziałach co raz mnie opłacalna…

Zmianą wprowadzaną przez Bank na naszą niekorzyść jest prowizja za wpłaty i wypłaty środków w Oddziale dla rachunków walutowych oraz kont oszczędnościowych prowadzonych w PLN. Do tej pory takie operacje były bezpłatne. Od 01.03.2017 r. przysługuje nam tylko jedna darmowa wpłata i wypłata gotówki wykonywana w Placówkach na rachunki w walutach obcych oraz konta oszczędnościowe w PLN i walutach obcych. Każda kolejna wpłata lub wypłata wyniesie 9 PLN. W przypadku konta oszczędnościowego w PLN możemy uniknąć opłaty za kolejną wypłatę w Oddziale przelewając środki na Konto Osobiste, a następnie wypłacić je bezpłatnie Kartą w bankomatach ING Banku Śląskiego oraz sieci Planet Cash. Chyba, że posiadamy konto Komfort, wówczas wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju są bezpłatne. Zmieniają się też zasady co do wykonywania przelewów wewnętrznych i zewnętrznych w Placówkach Banku z Konta Komfort i kont oszczędnościowych w PLN. Do dyspozycji będziemy mieć jeden darmowy przelew zewnętrzny i jeden przelew wewnętrzny z Konta Komfort. A w przypadku kont oszczędnościowych tylko jeden darmowy przelew bez względu na to, czy będzie to przelew wewnątrz czy poza bank. Każdy kolejny zlecony w danym okresie rozliczeniowym w Placówce wyniesie 9 PLN. Przelewy z Konta Komfort na rachunki w ING Banku Śląskim w tym lokaty pozostają bezpłatne. Jeżeli takich przelewów wykonujemy więcej to najlepszym rozwiązaniem stają się przelewy wykonywane w bankowości internetowej, które są całkowicie darmowe.

Karta Płatnicza z wizerunkiem w reszcie za darmo 🙂

Do tej pory jedynie posiadacze Konta Direct w wieku 18-26 lat, nie ponosili opłaty za wydanie Mojej Karty albo za dokonanie pierwszej zmiany jej wizerunku. Bank zwiększył jednak przedział wiekowy i od 01.03.2017 r. taki przywilej, czyli darmowe wydanie Mojej Karty mają osoby w wieku 13-26 lat. Oczywiście pozostałe opłaty w zakresie kart nie ulegają zmianie.

Nowe zasady korzystania z bankomatów za granicą

Wypłaty gotówki środków za granicą do tej pory wiązały się z kosztem 6% kwoty transakcji. Od marca Bank ujednolicił procent jaki zapłacimy od wypłaty środków za granicą i dla każdej operacji, opłata ta wynosi 3% kwoty transakcji. Sprawdzenie salda dostępnych środków w bankomacie za granicą wyniesie 1,50 zł. Jeżeli nie akceptujemy wprowadzanych zmian w Tabeli Opłat i Prowizji to konieczne jest złożenie pisemnego sprzeciw w Banku albo wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku sprzeciwu umowa wygaśnie 28 lutego 2017 r., a w przypadku wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym – w dniu jego złożenia.

Jeżeli nie akceptujemy wprowadzanych zmian w Tabeli Opłat i Prowizji to konieczne jest złożenie pisemnego sprzeciw w Banku albo wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku sprzeciwu umowa wygaśnie 28 lutego 2017 r., a w przypadku wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym – w dniu jego złożenia. Szczegóły w obowiązującej do 01.03.2017 r. Tabeli Opłat i Prowizji.