Kredyt hipoteczny to jedno z najczęściej wybieranych form finansowania, mające pomóc w zakupie nieruchomości. Jego uzyskanie nie jest jednak takie łatwe – oprócz zweryfikowania zdolności i kredytowej, konieczne jest także przedstawienie wkładu własnego. Czym on jest? Co można w jego ramach przeznaczyć?

Czym jest wkład własny?

Wkład własny to nic innego, jak kapitał posiadany przez kredytobiorcę, który jest w stanie pokryć przynajmniej niewielką część kosztów kupowanej nieruchomości. Żaden bank nie da kredytu hipotecznego na 100% wartości i jesteśmy zobowiązani do tego, by niewielką część środków posiadać już wcześniej. Jest to oczywiście forma zabezpieczenia oraz sygnału dla banku, że kredytobiorca jest osobą wiarygodną finansowo.

Banki same ustalają, jak wysoki procentowo powinien być wkład własny, choć według przepisów prawa bankowego nie powinien wynieść mniej niż 20% wartości nieruchomości. Oczywiście niektóre placówki finansowe obniżają te progi, nawet do 10%, ale wówczas zazwyczaj konieczne jest zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń.

Co może być wkładem własnym?

Najczęściej wkładem własnym jest oczywiście gotówka – pieniądze, które realnie posiadamy na koncie i jesteśmy je w stanie przekazać w ramach wkładu własnego. Niestety bywa, że takich oszczędności nie ma lub jest ich za mało, by osiągnąć próg stawiany przez bank. O tym, co zrobić kiedy nie masz odpowiedniego wkładu własnego doradza gotowka-kredyt.pl, przy czym warto pamiętać, że nie tylko pieniądze mogą być brane tutaj pod uwagę. Istnieją jeszcze inne możliwości i warto się im przyjrzeć bliżej.

Zabezpieczenie na innej nieruchomości jako wkład własny

Jeżeli nie posiadamy odpowiedniej ilości gotówki, zdecydowana większość banków umożliwia wyłożenie wkładu własnego w innej postaci. Takim prostym przykładem jest choćby zabezpieczenie hipoteką na innej nieruchomości. Co jednak istotne – aby mogła być ona wzięta pod uwagę, nie mogą być naniesione na nią inne zabezpieczenia na rzecz innego kredytobiorcy, a także nie może mieć tu miejsca służebność osobista. Plusem jest fakt, że nie trzeba być też koniecznie właścicielem takiej nieruchomości – może ona należeć np. do kogoś z rodziny, choć konieczne będzie tutaj uzyskanie zgody takiej osoby, a nierzadko także wspólne przystąpienie do kredytu.

Działka budowlana jako wkład własny

Oprócz istniejących już nieruchomości, jako formę wkładu własnego, może stanowić także zabezpieczenie w postaci działki pod budowę domu. Rzeczoznawca wyceni ją, a następnie kwota ta zostanie odniesiona do kosztów budowy. To znaczy, że jeżeli działka zostanie wyceniona np. na 150 tys. zł, to oznacza, że właśnie tyle będzie wynosiło nasz wkład. Warto pamiętać jednak o tym, że nie każdy bank bierze to pod uwagę, to oznacza, że nie zawsze rozwiązanie to jest możliwe.

Papiery wartościowe, jako wkład własny

Jeżeli inwestujesz i jesteś właścicielem obligacji czy też jakichkolwiek innych papierów wartościowych, one także mogą stać się wkładem własnym. Oczywiście należy wziąć tu pod uwagę politykę działania danego banku, ponieważ nie wszystkie będą akceptować je w każdej formie. Najczęściej akceptowane są obligacje, czasem także fundusze inwestycyjne czy obligacje korporacyjne, a niekiedy inne akcje. Od razu należy też zaznaczyć, że jeżeli już bank się zgodzi na takie rozwiązanie, to nie bierze on więcej niż 50 – 60% wartości takich inwestycji. Zanim się jednak na to zdecydujemy, warto sprawdzić, które banki uwzględniają tę formę wkładu własnego.