Prowadzenie biznesu nie jest rzeczą prostą, o czym wie każdy przedsiębiorca. Nie licząc wielu przepisów prawa i obowiązków, którym trzeba sprostać, dochodzi jeszcze do tego walka o to, by wyróżnić się na tle konkurencji. Co, jednak gdy nasza działalność zetknie się z procederem nieuczciwych praktyk stosowanych przez innych? Co mówi na ten temat prawo?

Nieuczciwa konkurencja a prawo w Polsce

Walka o klienta może przybrać różną formę, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdy wiele firm działa głównie w sieci. Niestety sprzyja to wielu nieuczciwym praktykom, które w sposób dotkliwy mogą szkodzić innym przedsiębiorstwom działającym w danej branży czy to w sposób pośredni, czy bezpośredni w nie uderzając. W Polsce kwestia ta jest usankcjonowana prawnie i mówi o tym dokładnie ustawa o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji  z 16 kwietnia 1993, która została znowelizowana 5 lipca 2018 roku. Dotyczy to przede wszystkim działalności gospodarczej, zwłaszcza w dziedzinie przemysłu, rolnictwa, budownictwa, handlu oraz usług.

Jak zwalczać nieuczciwą konkurencję?

Jeżeli działanie któregoś z podmiotu uderza w interesy innych, konieczne jest odpowiednie zareagowanie. Ustawa z tym związana daje nam taką możliwość. Działanie na własną rękę jest jednak trudne i najlepiej zgłosić się po pomoc do specjalistów. O wiele łatwiej nieuczciwą konkurencję można zwalczyć z prawnikiem (przykłady), który się na tym zagadnieniu zna. Wszelkie praktyki sprzeczne z zasadami uczciwości społecznej należy zgłaszać, aby w przyszłości dało się uniknąć podobnych sytuacji.

Czym charakteryzuje się nieuczciwa konkurencja?

Co kryje się tak właściwie za pojęciem nieuczciwej konkurencji? Jest to przede wszystkim cały wachlarz działań sprzecznych z prawem oraz dobrymi obyczajami, które godzą w interes przedsiębiorców oraz po części także klientów. Może się to objawiać na wiele różnych sposobów, między innymi poprzez jawne wprowadzanie w błąd przy oznaczeniu przedsiębiorstwa, fałszywe oznaczanie towarów lub usług czy naśladownictwo produktów innych marek, wprowadzając w błąd klientów.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji porusza także kwestię związaną z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianiem do rozwiązywania lub niewykonania umów, pomawianie (także w sieci) czy celowe utrudnianie dostępu do rynku. Zalicza się do tego również przekupstwo osób pełniących funkcje publiczne, nieuczciwą reklamę czy wykorzystywanie sprzedaży lawinowej.

Co daje ustawa o nieuczciwej konkurencji?

Działając w ramach istniejącego prawa, przedsiębiorca lub przedsiębiorcy mogą dociekać swoich praw, oczekując zadośćuczynienia. Jeżeli przed sądem zostanie udowodnione, że rzeczywiście doszło do naruszenia interesów z powodu wykorzystania nieuczciwej konkurencji, można żądać zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia ich skutków, złożenia publicznego zaświadczenia w odpowiedniej formie i treści, naprawy wyrządzonej szkody, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w ostateczności także zasądzenia odszkodowania w odpowiedniej sumie pieniędzy np. na cel społeczny czy kulturalny.

Osobom, którym zostanie udowodnione działanie na szkodę konkurencji, może zostać zasądzona grzywna, kara ograniczenia wolności, albo nawet w ostateczności kara pozbawienia wolności do lat 2.