Wracamy do tematu rachunków dedykowanych osobom, które uczestniczą w programie Rodzina 500 +. Dzisiaj poddaliśmy analizie Pocztowe Konto 500 plus, które w okresie promocyjnym, czyli od 1 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. jest oprocentowane na 3% w skali roku dla środków do kwoty 10 000 zł.

Pocztowe Konto 500+ jest bezpłatnym rachunkiem oszczędnościowym. Bezpłatnym w znaczeniu braku opłaty za jego otwarcie i prowadzenie. W związku z tym, że jest to konto oszczędnościowe nie otrzymamy do niego Karty. Rachunek możemy obsługiwać przez bankowość elektroniczną, bądź w Placówkach Banku. Podjęcie gotówki w Placówce otrzymujemy bezpłatnie raz w miesiącu, każda kolejna wypłata środków bezpośrednio w Banku kosztuje 5 zł. Otrzymujemy bezpłatne przelewy internetowe wewnętrzne (pomiędzy rachunkami w Banku Pocztowym), ale każdy przelew zewnętrzny kosztuje nas 10 zł. Bank nie pobiera również opłat za sprawdzenie salda w placówce Banku lub placówce pocztowej, zdefiniowanie, modyfikację lub odwołanie polecenia zapłaty, a także za ustanowienie, modyfikację lub odwołanie zlecenia stałego. Jednak za każde zrealizowane polecenie zapłaty, czy zlecenie stałe zapłacimy już 10 zł, więc korzystanie tych usług jest całkowicie nieopłacalne.

W zasadzie koszty, jakie są związane z wymienionymi przeze mnie operacjami nie powinny Was dziwić. Pocztowe Konto 500+ to rachunek, który służy do odkładania oszczędności, a nie do przeprowadzania na nim operacji bankowych, mających na celu opłacanie rachunków, częste wypłaty czy realizacje zleceń stałych. Do tego rodzaju czynności służy Konto Osobiste, które może być prowadzone bezpłatnie pod warunkiem, że dobrze poszukamy. Ale o tym pisałam już między innymi w postach o Darmowych Kontach Osobistych np w Nest Banku, albo Idea Banku.

3% w skali roku dla środków do 10 000 zł

Do 30 czerwca 2017 r. Pocztowe Konto 500+ jest oprocentowane na 3% w skali roku dla środków do 10 000 zł. Nadwyżka środków powyżej kwoty 10 000 zł jest oprocentowana na 0,40%, więc jeżeli Bank nie przedłuży promocyjnego oprocentowania środków, to Konto w mojej ocenie jest absolutnie nieopłacalne. Lepiej poszukać innych promocji Konto Oszczędnościowych, albo Lokat i uzyskać wyższy procent.

Żeby oprocentowanie zostało podwyższone do skali 3% musimy bezgotówkowo zasilić Konto kwotą minimum 500 zł z rachunku dedykowanego do wypłaty świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500+”, z tytułem przelewu „R.500+”. Odsetki naliczone według oprocentowania standardowego wypłacane są do ostatniego dnia miesiąca. Odsetki naliczone wg oprocentowania wyrównującego, czyli 2,6% są wypłacane za cały miesiąc kalendarzowy łącznie, w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.

PRZYDATNE DOKUMENTY

Tabela Opłat i Prowizji Bank Pocztowy

Tabela Oprocentowania Bank Pocztowy

DO ZAKOŃCZENIA PROMOCJI POZOSTAŁO:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)