Nest Rodzinne Oszczędności to plan oszczędzania na 5, 10 lub 15 lat, który wspiera regularne i długoterminowe oszczędzanie. Nie bez powodu Nest Bank nazywa swoje konto oszczędnościowe rodzinnym, ponieważ dodatkowe oszczędności rosną z ilością dzieci jaką zarejestrujemy w programie. Oczywiście do programu możemy zgłosić tylko nasze dzieci, których jesteśmy rodzicami, albo prawnymi opiekunami.

PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI

Żeby skorzystać z promocji należy otworzyć Konto osobiste (rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy) oraz Konto Oszczędnościowe Nest Rodzinne Oszczędności składając jednocześnie deklarację przystąpienia do promocji. Dodatkowo należy pamiętać o wyrażeniu zgód na przetwarzanie danych w celach marketingowych, które musza obowiązywać przez cały okres trwania promocji, czyli nawet 15 lat.

WARUNKI PROMOCJI

Każda osoba, która zadeklarowała swój udział w promocji „Nest Rodzinne Oszczędności” jest zobowiązana wskazać okres oszczędzania, czyli 5, 10 lub 15 lat oraz kwotę jaką będzie uiszczała przez okres 11 miesięcy w roku kalendarzowym. Bardzo ważne jest, aby dobrze przemyśleć deklarowaną przez nas kwotę wpłat, ponieważ nie może ona ulec zmianie. Dodatkowo ważna jest także regularność wpłat, których musimy dokonać 11 miesięcy w roku. Brak wpłat skutkuje tym, że nie otrzymamy premii za dany rok oszczędzania, a w kolejnym nasza premia jest naliczana jak dla osoby, która dopiero do programu przystępuje, czyli jak dla pierwszego roku. Plusem jest to, że Bank nie wyklucza nas w tej sytuacji całkowicie z planu oszczędzania, ale minusem jest to, że nasze oszczędności są ponownie na niższym procencie. Pomimo iż premia wypłacana jest po pełnym roku oszczędzania, czyli po 12 miesiącach Bank dopuszcza możliwość braku uregulowania składki w jednym miesiącu w roku, stąd też informacja, że wpłat musimy dokonywać przez 11 miesięcy.

nest bank wplaty i wyplaty

Dodatkowo środków ulokowanych już na koncie oszczędnościowym nie możemy pobierać chyba, że wpłacaliśmy więcej niż zadeklarowana wpłata (możemy wpłacać więcej, nie możemy wpłacać mniej). W takiej sytuacji możemy wypłacać jedynie nadwyżkę gotówki. Co do nadwyżki gotówki to warto wiedzieć, że promocyjne oprocentowanie naliczane jest jedynie od kwoty deklarowanych wpłat. Każdy nadmiar środków oprocentowany będzie jak na standardowym koncie oszczędnościowym Nest Banku.

Wysokość premii jest uzależniona od zadeklarowanej długości oszczędzania oraz od ilości posiadanych dzieci:

Zgodnie z zapisami regulaminu promocji w przypadku zgłoszenia Dziecka w trakcie trwania Promocji, Wysokość Premii naliczana jest wg stawki uwzględniającej zgłoszone Dziecko począwszy od Roku Oszczędzania, w którym nastąpiło zgłoszenie Dziecka i przez kolejne Lata Oszczędzania, kiedy Dziecko jest zgłoszone. Oznacza to, że jeżeli korzystamy z promocji już 3 miesiące i w czwartym miesiącu zgłaszamy dziecko do promocji to nasze oprocentowanie zostaje podwyższone o 4 miesiące wstecz oraz w kolejnych latach programu.

Kolejną istotną w tej promocji informacją jak podaje Bank jest gwarancja wysokości premii.

nest bank gwarancja premii

Oznacza to, że oprocentowanie naszych środków objętych premią (czyli wpłat jakie zadeklarowaliśmy) jest stałe, a zmiany finansowe na rynku i zmiany stóp procentowych nie mają na naszą premię żadnego wpływu. Zmiana stóp procentowych ma wpływ na standardowe oprocentowanie rachunku i może zmieniać się z upływem miesięcy czy lat, ale wpłynie to jedynie na nadmiar zgromadzonych środków, które pod premię nie podlegają.

Zamknięcie rachunku w każdym momencie jest bezpłatne. Jeżeli zamkniemy konto oszczędnościowe w trakcie trwania promocji, w danym roku oszczędzania wówczas tracimy za ten dany rok możliwość wypłaty premii. Dla zobrazowania przykład:

Zadeklarowaliśmy regularne wpłaty przez okres 5 lat, a konto zamykamy po trzecim roku trwania promocji – od Banku otrzymujemy premię za pierwsze trzy lata oszczędzania i nie ponosimy żadnych strat z tytułu zamknięcia rachunku. Jeżeli natomiast zamykamy rachunek w trakcie trzeciego roku oszczędzania, za trzeci rok nie otrzymamy premii.

PRZYDATNE DOKUMENTY

Regulamin promocji „Nest Rodzinne Oszczędności z Premią”

NEST BANK Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów indywidualnych – oferta Rachunków i Kart

NEST BANK Tabela Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych – oferta Rachunków i Lokat

OTWÓRZ KONTO NEST RODZINNE OSZCZĘDNOŚCI

Jeżeli opisana przez nas promocja rozwiała Twoje wątpliwości i podoba Ci się to co robimy, pomóż nam w dalszym rozwoju. Skorzystaj z oferty klikając w formularz poniżej. ?